NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN RAPŠACH

Zastupitelstvo obce Rapšach svým usnesením č. 78/17 ze dne 27.03.2017 rozhodlo o pořízení Územního plánu Rapšach.
Pořizovatelem byl schválen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem byl schválen Projektový ateliér AD s. r. o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, 370 01 České Budějovice.
Vzhledem ke komplikacím týkajících se komplexních pozemkových úprav na území obce Rapšach (v období 2015-2022) došlo k posunu zahájení procesních postupů na pořízení nového územního plánu.

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo obce Rašpach schválilo dne 26.06.2023 svým usenesní č. 56/23 zadání Územního plánu Rapšach.
Zadání Územního plánu Rapšach je dostupné zde.
Dne 12.07.2023 byl vyzván zpracovatel k vypracování návrhu ÚP pro společné jednání.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č. 4 ÚPO Rapšach byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 45/19 ze dne 03.06.2019. Vydána byla  opatřením obecné povahy 30.09.2019 a nabyla účinnosti dne 15.10.2019.
Změna č. 4 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 4 Územního plánu obce Rapšach
                                              Úplné znění Územního plánu obce Rapšach po změnách č. 3 a č. 4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č. 3 ÚPO Rapšach byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 65/19 ze dne 19.08.2019. Vydána byla  opatřením obecné povahy 30.09.2019 a nabyla účinnosti dne 15.10.2019.
Změna č. 3 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 3 Územního plánu obce Rapšach
                                              Úplné znění Územního plánu obce Rapšach po změnách č. 3 a č. 4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č.2 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 03.07.2014 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 18.07.2014.
Změna č. 2 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 Územního plánu obce Rapšach
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č.1 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 13.12.2010 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 31.12.2010.
Změna č. 1 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 Územního plánu obce Rapšach
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RAPŠACH

Územní plán obce Rapšach byl schválen Zastupitelstvem obce dne 4.4.2005 a nabyl účinnosti dne 21.4.2005.
Územní plán obce Rapšach je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce Rapšach

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací