Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rapšach

 

Územní plán obce Rapšach

V současné době je platný Územní plán obce Rapšach (obecně závazná vyhláška obce ze dne 04.04.2005) a Změny č. 1 a č. 2 Územního plánu obce Rapšach.

údaje o vydaném územním plánu obce Rapšach:

Územní plán obce Rapšach byl schválen Zastupitelstvem obce dne 4.4.2005 a nabyl účinnosti dne 21.4.2005.

Územní plán obce Rapšach je uložen:

 • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • Stavební úřad Suchdol nad Lužnicí
 • Obec Rapšach
 • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce Rapšach

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č.1 ÚPO Rapšach

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst.2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č.1 ÚPO Rapšach:

Změna č.1 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 13.12.2010 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 31.12.2010.

Změna č.1 ÚPO Rapšach je uložena u:

 • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • obce Rapšach
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 2 Územního plánu obce Rapšach

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 2 ÚPO Rapšach

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst.2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 2 ÚPO Rapšach:

Změna č.2 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 03.07.2014 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 18.07.2014.

Změna č.2 ÚPO Rapšach je uložena u:

 • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • obce Rapšach
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

———————————————————————————————————————————————————

Změna č. 3 Územního plánu obce Rapšach

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 3 ÚPO Rapšach

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst.2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 3 ÚPO Rapšach:

Změna č. 3 ÚPO Rapšach byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 65/19 ze dne 19.08.2019. Vydána byla  opatřením obecné povahy 30.09.2019 a nabyla účinnosti dne 15.10.2019.

Změna č. 3 ÚPO Rapšach je uložena u:

 • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • obce Rapšach
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Zveřejnění Změna č. 3 ÚPO Rapšach
 
Zveřejnění ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH PO ZMĚNĚ č. 3 a 4.
 
 ———————————————————————————————————————————————————

Změna č. 4 Územního plánu obce Rapšach

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 4 ÚPO Rapšach

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst.2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 4 ÚPO Rapšach:

Změna č. 4 ÚPO Rapšach byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 45/19 ze dne 03.06.2019. Vydána byla  opatřením obecné povahy 30.09.2019 a nabyla účinnosti dne 15.10.2019.

Změna č. 4 ÚPO Rapšach je uložena u:

 • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • obce Rapšach
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Zveřejnění Změna č. 4 ÚPO Rapšach
 
Zveřejnění ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH PO ZMĚNĚ č. 3 a 4

«Související odkazy

Partnerství