VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRÁŽKA

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Ponědrážka Zprávu o uplatňování Územního plánu Ponědrážka dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Ponědrážka byla schválena Zastupitelstvem obce Ponědrážka dne 18.03.2015 usnesením č. 3/2015, bod 3.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Ponědrážka pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRÁŽKA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN PONĚDRAŽKA

V současné době je platný Územní plán Ponědrážka. Územní plán Ponědrážka byl vydán Zastupitelstvem obce Ponědrážka dne 15.9.2010, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 6.10.2010.
Územní plán Ponědrážka je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Ponědrážka

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací