ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU

Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou svým usenesením č. 4/11/2023 ze dne 31.08.2023 rozhodlo o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Novosedly nad Nežárkou.
Změna č. 4 Územního plánu Novosedly nad Nežárkou je pořizována dle § 55a za použití tzv. zkráceného postupu pořízení. 
Zadání Změny č. 4 ÚP Novosedly nad Nežárkou je obsaženo ve schválené Zprávě o uplatňování ÚP Novosedly nad Nežárkou (2019-2023).
Konkrétně se jedná o prověření lhůty pro pořízení územních studií, řešení problému vyplývající z územně analytických podkladů, aktualizaci zastavěného území, prověření požadavků veřejnosti, prověření stanovených podmínek pro umisťování staveb a zařízení v nezastavěném území a dalších požadavků nesouvisejicích se standardizací a uvedením ÚP do soualdu s PÚR a ZÚR JčK. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU

Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou svým usenesením č. 4/11/2023 ze dne 31.08.2023 rozhodlo o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Novosedly nad Nežárkou.
Změna č. 3 Územního plánu Novosedly nad Nežárkou je pořizována dle § 55a za použití tzv. zkráceného postupu pořízení. 
Zadání Změny č. 3 ÚP Novosedly nad Nežárkou je obsaženo ve schválené Zprávě o uplatňování ÚP Novosedly nad Nežárkou (2019-2023).
Konkrétně se jedná převedení platného územního plánu do tzv. standardizované podoby. Konkrétně se jedná o uvedení územního plánu do souladu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU

Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou svým usenesením č. 4/11/2023 ze dne 31.08.2023 rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Novosedly nad Nežárkou.
Změna č. 2 Územního plánu Novosedly nad Nežárkou je pořizována dle § 55a za použití tzv. zkráceného postupu pořízení. 
Zadání Změny č. 2 ÚP Novosedly nad Nežárkou je obsaženo ve schválené Zprávě o uplatňování ÚP Novosedly nad Nežárkou (2019-2023).
Konkrétně se jedná převedení platného územního plánu do tzv. standardizované podoby. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU (2019-2023)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Novosedly nad Nežárkou Zprávu o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou byla schválena Zastupitelstvem obce Novosedly nad Nežárkou dne 31.08.2023 usnesením č. 4/11/2023.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU (2019-2023)
Zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změn č. 2, č. 3 a č. 4 Územního plánu Novosedly nad Nežárkou.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU

Obec Novosedly nad Nežárkou svým usenesením č. 5/39/2022 ze dne 31.03.2022 vydalo Změnu č. 1 ÚP Novosedly nad Nežárkou. Změna č. 1 ÚP Novosedly nad Nežárkou nabyla účinnosti dne 16.04.2022.
Změna č. 1 ÚP Novosedly nad Nežárkou je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚP Novosedly nad Nežárkou
                                              Úplné znění ÚP Novosedly nad Nežárkou po změně č. 1
_____________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU (2015-2019)


Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Novosedly nad Nežárkou Zprávu o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou byla schválena Zastupitelstvem obce Novosedly nad Nežárkou dne 13.08.2019 usnesením č. 6/11/2019.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU

Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou vydalo dne 13.02.2015 Územní plán Novosedly nad Nežárkou, který nabyl účinnosti dne 28.02.2015.

Územní plán Novosedly nad Nežárkou je uložen u:

 Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Novosedly nad Nežárkou
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÚZEMNÍ STUDIE MLÁKA – plocha P3

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v dané lokalitě, vychází z ÚP Novosedly nad Nežárkou. Územní studie Mláka - plocha P3 byla schválena dne 14.09.2018.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Mláka - plocha P3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE MLÁKA – plocha Z9

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v dané lokalitě, vychází z ÚP Novosedly nad Nežárkou. Územní studie Mláka - zastavitelná plocha Z9 byla schválena dne 23.08.2023.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Mláka - zastavitelná plocha Z9

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací