Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Novosedly nad Nežárkou


Územní plán Novosedly nad Nežárkou

Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou vydalo dne 13.02.2015 Územní plán Novosedly nad Nežárkou, který nabyl účinnosti dne 28.02.2015.

ÚZEMNÍ PLÁN NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

 

Zpráva o uplatňování ÚP Novosedly nad Nežárkou

Dle § 55, odst. (1) a § 47, odst. (2) stavebního zákona musí pořizovatel předložit zprávu o uplatňování územního plánu do 4 let od vydání územního plánu k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a zprávu vyvěsit na úřední desky pro možnost uplatnění připomínek veřejnosti.

Dne 13.05.2019 byl návrh zprávy o uplatňování ÚP Novosedly nad Nežárkou zveřejněn na úředních deskách Městského úřadu Třeboň a obce Novosedly nad Nežárkou. 

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Novosedly nad Nežárkou

_________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE MLÁKA - plocha P3

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v dané lokalitě, vychází z ÚP Novosedly nad Nežárkou. Územní studie Mláka - plocha P3 byla schválena dne 14.09.2018.«Související odkazy

Partnerství