ÚZEMNÍ STUDIE NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ - zastavitelná plocha 5B

Zastupitelstvo obce Nová Ves nad Lužnicí svým usnesením č. 219/21 ze dne 06.10.2021 rozhodlo a pořízení Územní studie - zastavitelné plochy 5B.
Pořizovatelem byl určen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem je společnost Brůha a Krampera architekti s. r. o., zastoupená Ing. arch. Jiřím Brůhou.
Dne 08.08.2022 bylo zpracovateli zasláno zadání Územní studie s pokynem pro přípravu návrhu pro konzultování s dotčenými orgány a veřejností.
Dne xx.xx.2023 byl pořizovateli doručen návrh územní studie pro konzultování. Následně bylo dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti oznámeno konzultování návrhu územní studie.

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ - zastavitelné plochy 16B + 18B

Zastupitelstvo obce Nová Ves nad Lužnicí svým usnesením č. 220/21 ze dne 06.10.2021 rozhodlo a pořízení Územní studie - zastavitelné plochy 16b + 18B.
Pořizovatelem byl určen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem je společnost Brůha a Krampera architekti s. r. o., zastoupená Ing. arch. Jiřím Brůhou.
Dne 08.08.2022 bylo zpracovateli zasláno zadání Územní studie s pokynem pro přípravu návrhu pro konzultování s dotčenými orgány a veřejností.
Dne xx.xx.2023 byl pořizovateli doručen návrh územní studie pro konzultování. Následně bylo dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti oznámeno konzultování návrhu územní studie.

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ - zastavitelné plochy Z3 + 20SO

Zastupitelstvo obce Nová Ves nad Lužnicí svým usnesením č. 221/21 ze dne 06.10.2021 rozhodlo a pořízení Územní studie - zastavitelné plochy Z3 + 20SO.
Pořizovatelem byl určen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem je společnost Brůha a Krampera architekti s. r. o., zastoupená Ing. arch. Jiřím Brůhou.
Dne 08.08.2022 bylo zpracovateli zasláno zadání Územní studie s pokynem pro přípravu návrhu pro konzultování s dotčenými orgány a veřejností.
Dne xx.xx.2023 byl pořizovateli doručen návrh územní studie pro konzultování. Následně bylo dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti oznámeno konzultování návrhu územní studie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo obec Nová Ves nad Lužnicí svým usnesením č. 253/22 ze dne 21.02.2022 vydalo Změnu č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí. Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí nabyla účinnosti dne 22.03.2022.

Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí je uložena u: 

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí
                                               Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ

Dne 02.12.2014 byla vydána Změna č.1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí, která nabývá účinnosti dne 17.12.2014. 

Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí
                                               Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ (tzv. 3. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí (období 2016-2020) dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 27.01.2021 pod č. j. 171/21.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí (období 2016 - 2020)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 22.08.2018 pod č. j. 269/18.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: 2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí
Dne 15.05.2019 zastupitelstvo obce Nová Ves nad Lužnicí schválilo svým usnesením č. 56/19 dodatek k 2. zprávě o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí.
2. zpráva o uplatňování byla zároveň zadáním Změny č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 17.12.2012 pod č.j. 55/12.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Nová Ves nad Lužnicí, Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí a Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí a dále Územní studie Nová Ves nad Lužnicí - Lokalita Sever, která zpřesňuje rozhodování v dané ploše.
Územní plán Nová Ves nad Lužnicí byl vydán Zastupitelstvem obce dne 16.4.2008, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 21.5.2008.

Územní plán Nová Ves nad Lužnicí je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Nová Ves nad Lužnicí
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ – lokalita sever

Územní studie - lokalita Sever zpřesňuje rozhodování v rozvojové ploše v zastavitelném území obce, vycházející z ÚP Nová Ves nad Lužnicí
Územní studie Nová Ves nad Lužnicí - lokalita Sever byla schválena 14. 4. 2009.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Nová Ves nad Lužnicí – lokalita sever

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací