ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo obec Nová Ves nad Lužnicí svým usnesením č. 253/22 ze dne 21.02.2022 vydalo Změnu č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí. Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí nabyla účinnosti dne 22.03.2022.

Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí je uložena u: 

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí
                                               Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ

Dne 02.12.2014 byla vydána Změna č.1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí, která nabývá účinnosti dne 17.12.2014. 

Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí
                                               Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ (tzv. 3. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí (období 2016-2020) dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 27.01.2021 pod č. j. 171/21.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí (období 2016 - 2020)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 22.08.2018 pod č. j. 269/18.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: 2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí
Dne 15.05.2019 zastupitelstvo obce Nová Ves nad Lužnicí schválilo svým usnesením č. 56/19 dodatek k 2. zprávě o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí.
2. zpráva o uplatňování byla zároveň zadáním Změny č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 17.12.2012 pod č.j. 55/12.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Nová Ves nad Lužnicí, Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí a Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí a dále Územní studie Nová Ves nad Lužnicí - Lokalita Sever, která zpřesňuje rozhodování v dané ploše.
Územní plán Nová Ves nad Lužnicí byl vydán Zastupitelstvem obce dne 16.4.2008, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 21.5.2008.

Územní plán Nová Ves nad Lužnicí je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Nová Ves nad Lužnicí
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ – lokalita sever

Územní studie - lokalita Sever zpřesňuje rozhodování v rozvojové ploše v zastavitelném území obce, vycházející z ÚP Nová Ves nad Lužnicí
Územní studie Nová Ves nad Lužnicí - lokalita Sever byla schválena 14. 4. 2009.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Nová Ves nad Lužnicí – lokalita sever

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací