NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MAJDALENA

Dne 29.05.2017 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Majdalena o pořízení Územního plánu Majdalena (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 21 ze dne 30.03.2017).
Zastupitelstvo obce Majdalena schválilo usnesením č. 3 ze dne 14.12.2017 Zadání Územního plánu Majdalena.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ:
Společné jednání o návrhu ÚP Majdalena se konalo dne 07.01.2021, na Městském úřadě v Třeboni.
Návrh ÚP Majdalena pro společné jednání je dostupný zde.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
Veřejné projednání o návrhu ÚP Majdalena se konalo dne 21.02.2022 od 17:00 v kulturním zařízení v Majdaleně.
Návrh ÚP Majdalena pro veřejné projednání je dostupný zde

V současné době probíhá vyhodnocování došlých námitek a připomínek. Následně bude upravena dokumentace a vypsáno opakované veřejné projednání.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MAJDALENA

Změna č. 1 ÚPO Majdalena byla schválena usnesením zastupitelstvem obce Majdalena dne 25.10.2016. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 15.11.2016.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚPO Majdalena
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MAJDALENA

V současné době je platný Územní plán obce Majdalena (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.12.2004) a Změna č. 1 Územního plánu obce Majdalena.
Územní plán obce Majdalena byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.12.2004 a nabyl účinnosti dne 28.12.2004.

Územní plán obce Majdalena je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce Majdalena

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací