VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁNU LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Lomnice nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem města Lomnice nad Lužnicí dne 09.11.2020 usnesením č. 166/13/Z/2020 a 167/13/Z/2020.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.
Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí (za období 2016 - 2020).
Zpráva je současně zadáním Změny č. 2 ÚP Lomnice nad Lužnicí
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí svým usnesením č. 84/6/Z/2019 ze dne 10.06.2019 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí nabyla účinnosti dne 12.07.2019.
Změna č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí
                                               Úplné znění po změně č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN LOMNICE NAD LUŽNICÍ
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí vydalo dne 16.05.2016 Územní plán Lomnice nad Lužnicí, který nabyl účinnosti dne 01.06.2016.
Územní plán Lomnice nad Lužnicí je uložen u:

 Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Lomnice nad Lužnicí

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací