NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN HRACHOVIŠTĚ

Zastupitelstvo obce Hrachoviště svým usnesením č. 5/2021 ze dne 02.02.2021 rozhodlo o pořízení Územního plánu Hrachoviště.
Od 14.09.2022 do 18.10.2022 probíhalo projednávání návrhu zadání ÚP Hrachoviště.
Dne 21.11.2022 byly Zastupitelstvu obce Hrachoviště předány podklady pro schválení Zadání ÚP Hrachoviště.
Dne 29.11.2022 schválilo Zastupitelstvo obce Hrachoviště svým usnesením č. 25N/2022 Zadání ÚP Hrachoviště.

V současné době vybírá Obec Hrachoviště zpracovatele ÚP.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ HRACHOVIŠTĚ

Obec Hrachoviště nemá platný územní plán. Umisťovat stavby lze pouze v zastavěné části obce vymezené k 11. 2. 2015 opatřením obecné povahy Vymezení zastavěného území Hrachoviště.
Opatření obecné povahy bylo vydáno dne 9. 6. 2015 a nabylo účinnosti dne 5. 8. 2015

Dokumentace je dostupná zde: OOP – textová část
                                              OOP – grafická část

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací