ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMR

Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce Hamr Zprávu o uplatňování Územního plánu Hamr dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hamr byla schválena dne 01.12.2021 usnesením zastupitelstva obce Hamr č. 260/2018-2022.

Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování Územního plánu Hamr za období 2017-2021 (tzv. 1. zpráva) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN HAMR

V současné době je platný Územní plán Hamr, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Hamr č. 286/2014-2018 ze dne 11.09.2017, vydán formou opatření obecné povahy dne 20.09.2017 s nabytím účinnosti dne 05.10.2017.

Územní plán Hamr je uložen u: 

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Hamr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE HAMR – ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z2

Dne 23.02.2021 byla pořizovatelem (Obec Hamr) schválena možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Hamr - zastavitelná plocha Z2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE HAMR – ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z4

Dne 01.09.2021 byla pořizovatelem (Městský úřad Třeboň) schválena možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Hamr - zastavitelná plocha Z4

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací