ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HALÁMKY 

Změna č. 1 Územního plánu Halámky byla schválena dne 24.04.2023 usnesením zastupitelstva obce Halámky vedeným pod číslem 5. Změna č. 1 Územního plánu Halámky byla vydána formou opatření obecné povahy dne 25.04.2023 a její vydání nabylo účinnosti dne 10.05.2023.

Změna č. 1 Územního plánu Halámky je uložena u: 

Změna č. 1 Územního plánu Halámky je dostupná v elektronické podobě zde.
Úplné znění Územního plánu Halámky po změně č. 1 je dostupné v elektronické podobě zde.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN HALÁMKY

Územní plán Halámky byl schválen dne 20.06.2022 usnesením zastupitelstva obce Halámky vedeným pod číslem 7. Územní plán Halámky byl vydán formou opatření obecné povahy dne 04.07.2022 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.07.2022

Územní plán Halámky je uložen u: 

Územní plán Halámky je dostupný v elektronické podobě zde.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací