ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HALÁMKY 

Změna č. 1 Územního plánu Halámky byla schválena dne 24.04.2023 usnesením zastupitelstva obce Halámky vedeným pod číslem 5. Změna č. 1 Územního plánu Halámky byla vydána formou opatření obecné povahy dne 25.04.2023 a její vydání nabylo účinnosti dne 10.05.2023.

Změna č. 1 Územního plánu Halámky je uložena u: 

Změna č. 1 Územního plánu Halámky je dostupná v elektronické podobě zde.
Úplné znění Územního plánu Halámky po změně č. 1 je dostupné v elektronické podobě zde.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN HALÁMKY

Územní plán Halámky byl schválen dne 20.06.2022 usnesením zastupitelstva obce Halámky vedeným pod číslem 7. Územní plán Halámky byl vydán formou opatření obecné povahy dne 04.07.2022 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.07.2022

Územní plán Halámky je uložen u: 

Územní plán Halámky je dostupný v elektronické podobě zde.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací