NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN FRAHELŽ

Dne 10.03.2020 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Frahelž o pořízení Územního plánu Frahelž (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 1/2020 ze dne 01.03.2020). Následně byly pořizovatelem zahájeny práce na  vypracování Doplňujících průzkumů a rozborů, na jejichž základě byl vypracován Návrh zadání ÚP Frahelž. Zastupitelstvo obce Frahelž schválilo upravené Zadání ÚP dne 02.05.2021 svým usnesením č. 02/2021.

V současné době zpracovatel Územního plánu Frahelž připravuje návrh ÚP pro společné jednání.

Zpracovatelem Územního plánu je paní Jolana Zahrádková a Ing. Vlastimi Smítka.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE FRAHELŽ

V současné době je platný Územní plán obce Frahelž (obecně závazná vyhláška obce ze dne 28.04.2003).

Územní plán obce Frahelž byl schválen Zastupitelstvem obce dne 28.4.2003 a nabyl účinnosti dne 11.6.2003.

Územní plán obce Frahelž je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce Frahelž

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE FRAHELŽ

Změna č. 1 ÚPO Frahelž byla vydána Zastupitelstvem obce 23.01.2014 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 07.02.2014.

Změna č. 1 ÚPO Frahelž je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚPO Frahelž

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací