Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Chlum u Třeboně

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUM U TŘEBONĚ

Zastupitelstvo městyse Chlum u Třeboně svým usnesením č. 70/2019 ze dne 11.06.2019 schválilo ÚP Chlum u Třeboně

Územní plán Chlum u Třeboně nabyl účinnosti dne 27.06.2019.

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložen u:

  • Pořizovatele - Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Stavebního úřadu Městkého úřadu Třeboň;
  • městyse Chlum u Třeboně;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu.
_________________________________________________________________________________________
 

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUM U TŘEBONĚ

Usnesením č. 20-17, zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně, ze dne 28.06.2022 byla vydána Změna č. 1 ÚP Chlum u Třeboně.

Zpracovatelem i pořizovatelem je ateliér AD, s .r. o. zastoupený Ing. arch. Jaroslavem Daňkem. 

 

«Související odkazy

Partnerství