Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Stavební úřad

Vyvěšeno: 18. 11. 2019

Oznámení o uzavření VPS - Jan Krška - Zhotovení nové trafostanice v k.ú. Frahelž

Přiložený soubor: Oznameni-o-uzavreni-smlouvy-trafostanice.pdf

Vyvěšeno: 11. 11. 2019

VV - Konání opakovaného veřejného projednání - Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4

Přiložený soubor: vv-opakovane-verejne-projednani-rp-bm1-bv6-os4.pdf

Vyvěšeno: 08. 11. 2019

Stavební povolení VV - Instalace Výtahu BD Hliník 820, Třeboň

Přiložený soubor: 13070-c.p.-820-821-vytahy.pdf

Vyvěšeno: 06. 11. 2019

Územní rozhodnutí VV - rozhodnutí o umístění stavby - Branná - odkanalizování obce ČOV a kanalizace - 2. etapa

Přiložený soubor: ur.vv.kanal.Branna.pdf

Vyvěšeno: 05. 11. 2019

VV - Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3

Přiložený soubor: VV-zmena-c.2-RP-BM3.pdf

«Související odkazy

Partnerství