Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 77)
 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozopočtu. - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 1 – zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 1 – zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 17:42 Blízek – odchod – počet 22
  17:43 Kahounová – odchod – počet 21
  17:45 Kahounová – příchod – počet 22
  17:47 Blízek – příchod – počet 23
  17:48 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  17:51 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  17:52 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 3/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v navýšení/ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takto:
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  4
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům 3. etapa - projekt. dokumentace, § 2212, ORJ 0750, ORG
  6161000000, UZ 0 o částku 290.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Křižovatka Táboritská, Jablonského a Třebízského, § 2212, ORJ 0750,
  ORG 6086000000, UZ 0 o částku 225.500,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 MK ulice Sídliště, § 2212, ORJ 0750, ORG 6146000000, UZ 0 o částku
  205.700,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rozšíření parkoviště ve Sportovní ulici, § 2219, ORJ 0750, ORG
  6158000000, UZ 0 o částku 731.700,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5137 ZUŠ v čp. 19 a 20 - vybavení interiéru, § 3322, ORJ 0750, ORG
  9750006127, UZ 0 o částku 1.198.500,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Plynová kotelna školní jídelny a KKC Roháč, § 3639, ORJ 0750, ORG
  6086000000, UZ 0 o částku 750.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750, ORG 9750002025,
  UZ 0 o částku 44.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště, § 3412, ORJ 0750, ORG
  0305000000, UZ 0 o částku 239.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Veřejné koupaliště u rybníku Svět, § 3412, ORJ 0750, ORG 6149000000,
  UZ 0 o částku 1.306.800,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6121 Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky, § 2333, ORJ 0750, ORG
  6012000000, UZ 0 v částce 2.500.000,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (vodohospodářská infrastruktura), §6409,
  ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 2.120.710,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
  6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 29004 o částku 2.750,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
  6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 13011 o částku 96.551,58 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR, § 4339, ORJ
  0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 107.535,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (dofinancování výdajů v období 2019-2020),
  §6409, ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 23.900.000,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů §6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
  v částce 7.700.000,00 Kč.
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  NZUZ 0 o částku 41.418.746,58 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragra
  f
  Položk
  a
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku roku
  po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6161000000 750 2212 6121 300 000,00 300 000,00 290 000,00 590 000,00
  0 6086000000 750 2212 6121 0,00 0,00 225 500,00 225 500,00
  0 6146000000 750 2212 6121 0,00 0,00 205 700,00 205 700,00
  0 6158000000 750 2219 6121 0,00 0,00 731 700,00 731 700,00
  0 9750006127 750 3322 5137 0,00 0,00 1 198 500,00 1 198 500,00
  0 6086000000 750 3639 6121 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00
  0 9750002025 750 2341 5171 350 000,00 350 000,00 44 000,00 394 000,00
  0 305000000 750 3412 6121 2 000 000,00 2 000 000,00 239 000,00 2 239 000,00
  0 6149000000 750 3412 6121 5 000 000,00 5 000 000,00 1 306 800,00 6 306 800,00
  0 6012000000 750 2333 6121 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
  0
  XXXX00000
  0 800 6409 6901 0,00 0,00 2 120 710,00 2 120 710,00
  29004 9800000000 800 6402 5366 0,00 0,00 2 750,00 2 750,00
  13011 9800000000 800 6402 5366 100 000,00 100 000,00 96 551,58 196 551,58
  13010 9100000000 100 4339 5499 500 000,00 500 000,00 107 535,00 607 535,00
  0
  XXXX00000
  0 800 6409 6901 0,00 0,00 23 900 000,00 23 900 000
  0 6093000000 800 6409 6901 0,00 0,00 7 700 000,00 7 700 000,00
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 800 0 8115 66 163 181,08 66 163 181,08 41 418 746,58 107 581 927,66
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  5
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017 - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh ...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 100/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
  Žadatel Účel Dotace 2017 (Kč)
  Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s.
  Celoroční činnost 2017 100.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s., IČ 22707328, Svatopluka Čecha 20, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na
  celoroční činnost v roce 2017.
  III. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 125, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu
  - z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 4341, ORJ 0800, ORG 9800003148,
  UZ 0 v částce 100.000,00 Kč,
  - do položky 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 3525, ORJ 0800, ORG
  9800003148, UZ 0 v částce 100.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  125
  .
  0 9800003148 0800 4341 5223 664 000 490 000 -100 000 390 000
  0 9800003148 0800 3525 5221 0 40 000 + 100 000 140 000
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Schválení pořízení změny č. 5 Územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Revokace usnesení zastupitelstva města č. 68/2018-30 - Kvalita chodníků po pokládce kabelů

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Návrh na pořízení změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Elexhauser K. - Jak je to s opravou chodníků po vedení datových kabelů?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2 a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2 za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2 a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2, vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné - Dotaz Masojídek J. : Bude příští rok sběr velkoobjemového odpadu? Jak je to s obchvatem Třeboně?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca
  683 m
  2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:39 Kahounová – příchod – počet 24
  20:43 Kuta – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxx
  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem smlouvy bude směna části pozemku
  p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  ve vlastnictví xxxxx
  xxxxxxxxxxx za pozemky ve vlastnictví města Třeboně, a to za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca
  512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň, když ze strany xxxxx
  xxxxxxxxxxx dojde k úhradě doplatku rozdílu ceny pozemků ve výši cca 16 500,00 Kč, tj. 33 m2
  x 500,00
  Kč/m2
  a za podmínky, že:
  1) dojde ke zpřesnění oddělovaných částí pozemků geometrickým plánem,
  2) ze strany vlastníků pozemků p. č. KN 3008 a p. č. KN 4674 k. ú. Třeboň dojde k poskytnutí součinnosti při
  územním a stavebním řízení pro realizaci akce „ZTV Břilice III. etapa“,
  3) po vydání územního rozhodnutí dojde bezprostředně k uzavření Směnné smlouvy, nejpozději však do
  5 let od uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné,
  4) náklady související s vybudováním inženýrských sítí (přípojek – kanalizační, vodovodní, elektro) budou
  hradit xxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Veškeré náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Návrh řešení stavby křížovatky v ul. Táboritská (křížení: Jiráskova, Třebízského) - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Ra...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Radek Lukeš, Hana Velková (projektanti)
  Anna Kahounová, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Karel Elexhauser, Mgr. Bc.
  Petr Michal, MUDr. František Pfeifer, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Karel Elexhauser, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje pouze vzít na vědomí, ale nehlasovat.
  Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:57 Kahounová – odchod – počet 21
  17:59 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  řešení „Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“ dle studie předložené
  zhotovitelem projektové do

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  "Rekonstrukce ulice u cihelny vč. sítí" - Schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102 - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 7
  "Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí" - schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutujíc...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 7
  "Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí" - schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:51 Jenisová – odchod – počet 21
  18:53 Jenisová – příchod – počet 22
  18:53 Michal – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 85/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci akce „Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí“ a provedení rozpočtového opatření č. 102, které
  spočívá v navýšení objemu rozpočtu a zároveň přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu:
  - navýšení příjmové položky 1211 Daň z přidané hodnoty, § 0, OR 0800, ORG 0, UZ 0 v částce
  1.112.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 6121 „Parkoviště v ul. Táboritská“, § 2219, ORJ 0750, ORG 6157000000, UZ 0,
  v částce 1.988.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 5171 „Oprava krytu vozovky v ul. U Světa“, § 2212, ORJ 0750, ORG
  9750000201, UZ 0, v částce 400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 „Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí“, § 2212, ORJ 0750, ORG
  6xxx000000, UZ 0, v částce 3.500.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragr
  af Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  102 0 0 0800 0 1211 46 500 000 46 500 000 1.112.000 47.612.000
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  102 0 6157000000 0750 2219 6121 2.000.000 2.000.000 - 1.988.000 12.000
  0 9750000201 0750 2212 5171 500.000 500.000 - 400.000 100.000
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  6
  0 6xxx000000 0750 2212 6121 0 0 + 3.500.000 3.500.000
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Řimnáč P. - Srpen byl nejlepší obdobím pro rekonstrukci kruhového objezdu.

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Místní komunikace Branná - Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Elexhauser K. dotaz: Jak je to s pronájmem golfové louky u rybníka?

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz na stav pronájmu golfové louky u Lázní Aurora. Žádá o p...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz na stav pronájmu golfové louky u Lázní Aurora. Žádá o písemnou informaci.
  Mgr. Ondřej Janoušek – dílčí odpověď.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. arch. Aleš Valder
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – byl by rád, aby se na vysílání Třeboňské televize podílela také opozice.
  Je třeba dávat pozor na rozpracovanost příliš mnoha akcí, z hlediska financování i kontroly.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyváženost vysílání by měla být, dohlíží na to také Rada pro rozhlasové a televizní
  vysílání. Ten, kdo bude vybrán v řádném výběrovém řízení, by měl na vyváženost dbát.
  Mgr. Bc. Petr Michal – v jaké fázi je plnění smlouvy s Anifilmem na Dům animace? Kdy bude projekt
  prezentován?
  Ing. Pavel Hajna – částečně zodpověděl dotaz. (bude zodpovězeno písemně)
  Antonín Buman – připomínka k vysílání Třeboňské lázeňské televize, v Branné nikdy nešla, nebo když, tak
  jen jedincům. V letošním roce Branná nedostala žádné peníze na opravu vozovek v obci, pouze na vozovku
  mezi Brannou a Domanínem (námět – využít prostředky získané prodejem pozemku - bod 13. programu
  ZM). Připomínka k asfaltové polní cestě okolo Branné (obchvat), kam vjíždějí i těžká vozidla. Problém
  s rašelinou, nesouhlasí se zalesněním („náletem“), požadavek na zalesnění sazenicemi. Připomínka ke
  stoce U 1-9 (od rašeliny do Třeboně), která je zanesená.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se k připomínce týkající se polní cesty okolo Branné.
  20:09 Psík – odchod – počet 22
  20:12 Psík – příchod – počet 23
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  10
  k bodu 19
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:26 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Karel Elexhauser v. r. dne:……………………………………..
  MUDr. František Pfeifer v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 31.01.2017

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4 / 2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/ 2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
  Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďován...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/ 2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
  Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
  využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Ondřej
  Janoušek, Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 20:42 Korda – příchod – počet 24
  20:44 Blízek – odchod – počet 23
  20:48 Blízek – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 108/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2015 o
  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
  komunálních odpadů.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 9
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech zákl. škol zřizovaných městem Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Karel Elex...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Bc. Eva Dytrichová, Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 111/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Třeboň.
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Dotazy občanů

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Nákup pozemku p. č. KN 2267 - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 14
  Nákup pozemku p. č. KN 2267 o výměře 43 m2
  v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody:...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 14
  Nákup pozemku p. č. KN 2267 o výměře 43 m2
  v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:31 Černý – příchod – počet 23
  18:32 Kubal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 74/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 2267 o výměře 43 m2
  v k. ú. Břilice od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  xxxxxx), vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 2267 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx), vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 2267, do vlastnictví města Třeboně. Kupní
  cena je stanovena ve výši 250,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Elexhauser K. - Jak to vypadá s mostem v Jiráskově ul.?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Proč jezařízení omezující vjezd do centra města poruchové?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti tělovýchovy v roce 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Elexhauser K. - Poznámka k opravě střechy bytového domu

  Datum: 9. 5. 2016

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovistostí - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozp...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozpočtové opatření č. 1.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Ing. et Ing. Jiří Kuta, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informaci o jednání o dopravní koncepci, které proběhne
  dne 8. února 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 118 MěÚ Třeboň.
  Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Petr Michal,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Vladimír
  Janíček
  - odchody a příchody: 18:08 Neužil – odchod – počet 24
  18:12 Neužil – příchod – počet 25
  18:23 Černý – odchod – počet 24
  18:25 Černý – příchod – počet 25
  18:34 Jenisová – odchod – počet 24
  18:36 Jenisová – příchod – počet 25
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  18:38 Kahounová – odchod – počet 23
  18:39 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  18:40 Kahounová – příchod – počet 25
  18:47 Matuška – odchod – počet 24
  18:52 Matuška – příchod – počet 25
  18:55 Jirák – odchod – počet 24
  18:56 Prášil – odchod – počet 23
  18:56 Blízek – odchod – počet 22
  18:56 Korda – odchod – počet 21
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 20
  18:59 Prášil – příchod – počet 21
  19:00 Jirák – příchod – počet 22
  19:00 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:01 Blízek – příchod – počet 24
  19:02 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Karla Elexhausera:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  radě města předložit nový oponentní znalecký posudek.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  znalecký posudek č. 5667-01/2016 vypracovaný znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad
  nemovitostí, Ing. Vladimírem Pokorným (Buděšínského 24, České Budějovice), na nemovitosti pozemek p. č.
  KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení) a pozemek p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy
  čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 6
  II. schvaluje
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 29.01.2016 na zvláštní samostatný jistotní účet vedený
  u Oberbank AG. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. bere na vědomí
  znění Smlouvy o koupi nemovitosti mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a městem Třeboň, jejímž předmětem je nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha
  a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku
  p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 61XX Nákup majetku + Nákup pozemku, § 3639, ORJ 0800, ORG
  6032000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6032000000 0800 3639 61XX 2 395 000 2 395 000 +14 000 000 16 395 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 -8 067 807 +14 000 000 5 932 193
  V. bere na vědomí
  převod práv a povinností plynoucí z Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou
  energii spotřebovanou telekomunikačním zařízením č. 35054 uzavřené dne 22. 2. 2001 mezi právním
  předchůdcem Prodávajícího, kterým bylo město Třeboň, IČ: 00247618, jako pronajímatelem, a společností
  T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve RadioMobil a.s.), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4,
  IČ: 64949681, jako nájemcem. Nájemci je úplatně pronajat prostor k umístění telekomunikačního zařízení
  v půdních prostorách budovy č. p. 20. Převzetí práv a povinností z Nájemní smlouvy bude účinné ke dni
  01.04.2016.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Karel
  Elexhauser, Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovitosti pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m² vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m² vč. budovy čp 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň, smlouva o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora s. r. o. rozpočtové opatření č. 136 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Josef Pindroch
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Karel Elexhauser,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, MUDr. Antonín Doležal,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., MVDr. Augustin Blízek, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. František Korda
  Návrh na usnesení Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 163/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
  258 m
  2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518
  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského
  vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zadat znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad nemovitostí,
  vypracování znaleckého posudku, které bude předloženo na nejbližší jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2016. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kaho...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kahounová – námět na umístění pamětní desky k 17. listopadu na Masarykově
  náměstí.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová,
  PhDr. Milan Kramárik
  pan Kolík – námět na vybudování odstavných ploch pro parkování v Nádražní ulici
  u sídliště Otavan.
  Zdeněk Mráz – objasnil aktuální stav, město se bude tímto podnětem zabývat.
  pan Janát
  Ing. Josef Pindroch – podal informaci k připravovanému systému parkování a dopravy
  v centru města. V principu nedojde k omezení příjezdu aut k nemovitostem příslušných
  vlastníků. Celá záležitost bude v předstihu projednána s občany (předpokládaný začátek
  platnosti úpravy cca v polovině dubna).
  - odchody a příchody: 18:30 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:31 Blízek – odchod – počet 23
  18:35 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:36 Blízek – příchod – počet 25
  18:48 Kahounová – odchod – počet 24
  18:50 Prášil – odchod – počet 23
  18:52 Kahounová – příchod – počet 24
  18:53 Černý – odchod – počet 23
  18:53 Pfeifer – odchod – počet 22
  18:54 Prášil – příchod – počet 23
  18:56 Černý – příchod – počet 24
  18:56 Pfeifer – příchod – počet 25
  Protinávrh prof. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  1) Zrušení příjmové položky poplatek za provoz, shromažďování komunálního odpadu ve výši 4,2 mil. Kč
  (zavedení odpadu zadarmo).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  2) Navýšení výdajové položky plán opravy bytových a nebytových domů o 2,7 mil. Kč na konečných 6 mil.
  Kč.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  3) Navýšení výdajové položky projekty, studie, tělovýchova, sport, hřiště o 2 mil. Kč pro zpracování
  projektové dokumentace na venkovní koupaliště.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 5
  4) Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci chodníky, stezky o 1,1 mil. Kč na úpravu veřejných
  prostranství „U Komárků, prostranství před obchody na Hliníku, Lipovka a Valy“.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Mgr. Terezie Jenisové:
  Usnesení ZM č. 165/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 včetně fondů v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů
  rozpočtové skladby dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 10.140.980,00 Kč
  změna stavu finančních prostředků (zvýšení) 7.517.807,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby
  dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 18.640.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 982.193,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 6
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pr...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pro venčení psů.
  Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Anna Kahounová, Karel Elexhauser,
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:48 Kubal – příchod – počet 23
  19:48 Matuška – příchod – počet 24
  19:51 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Anny Kahounové:
  Usnesení ZM č. 171/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích v předloženém znění s tím, že se
  původní text čl. 19 odst. 2 písmeno c) nahrazuje zněním „umístění kolostavu, reklamního informačního
  a propagačního zařízení včetně vystaveného zboží s plochou do 1 m2
  , u vystaveného zboží - květiny
  a okrasné rostliny - s plochou do 2 m2
  “.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Stará Hlína - kanalizace a ČOV - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 13
  Stará Hlína – kanalizace a ČOV.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal
  ...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 13
  Stará Hlína – kanalizace a ČOV.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 20:12 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  20:12 Váňa – odchod – počet 23
  20:12 Kahounová – odchod – počet 22
  20:13 Neužil – odchod – počet 21
  20:14 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  20:17 Neužil – příchod – počet 23
  20:19 Váňa – příchod – počet 24
  20:19 Kahounová – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 9
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 172/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v období let 2016 – 2018
  o předpokládaných celkových stavebních nákladech dle oceněného položkového rozpočtu projektanta
  33.850 tis. Kč bez DPH (40.958 tis. Kč vč. DPH), která zahrnuje výstavbu ČOV a splaškové kanalizace
  v místní části Stará Hlína. To vše za předpokladu získání dotace z Operačního programu Životní prostředí
  2014 – 2020.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Elexhauser Karel - Je nějaký posun s pozemky u Holiček?

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Karel Elexhauser - Mělo by se vyřešit přemnožení holubů na bývalém pečovatelském domě.

  Datum: 2. 11. 2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 12
  Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m2
  v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Kare...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 12
  Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m2
  v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:10 Váňa – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 141/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci, že nákupem budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře
  389 m
  2
  v k. ú. Třeboň od společnosti Teplospol a.s., IČ: 25171283 (Vajgar 585/II, Jindřichův Hradec) přejdou
  na kupujícího (tj. město Třeboň) práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo
  4/2014 uzavřené mezi společností Teplospol a.s. a Ing. Jiřím Lísalem dne 02.06.2014 a Smlouvy o nájmu
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 6
  nebytových prostor uzavřené mezi společností Teplospol a.s. a společností Jihočeská energetika, a.s. dne
  17.10.2001.
  II. schvaluje
  nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m2
  v k. ú. Třeboň
  od společnosti Teplospol a.s., IČ: 25171283 (Vajgar 585/II, Jindřichův Hradec), do vlastnictví města
  Třeboně, za cenu 644.738,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 30.11.2015 na účet prodávajícího. Kupující
  hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
  nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015 až 2019 - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 18
  Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015
  až 2019.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Pae...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k
  bodu 18
  Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015
  až 2019.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Pavel Zajíček
  , Karel Elexhauser
  ,
  prof
  .
  RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  133
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Dohodu o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken na období 2015 až 2019.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usne
  sení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 1 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Elexhauser Karel - Jak to bude s úpravami v okolí trojice?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo o pol
  ožce 5901 Rezerva pro rok 2016 a poté o zbylých položkách dohromady.
  1) Hlasování o položce 5901 Rezerva pro r
  ok 2016:
  Usnesení ZM č.
  63
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  část
  rozpočtové
  ho
  opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení výdajové polož
  ky 5901 Rezerva pro rok 2016,
  §
  64XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000
  , NZUZ
  0
  o částku 5.000.000
  ,00
  Kč.
  Výsledek hl
  asování:
  Pro: 1
  6
  Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Pozn.: Při jednán
  í zastupitelstva města
  bylo řečeno, že PRO je
  15
  zastupitelů
  , ale p
  o z
  hlédnutí online
  záznamu bylo zjištěno, že PRO bylo 16 zastupitelů.
  Nebyl započítán hlas pana Makovičky. Na přijetí
  usnes
  ení to nemá vliv.
  2) Hlaso
  vání o ostatních položkách RO č. 1:
  Usnesení ZM č.
  6
  4
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení / ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takt
  o:
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Přechod pro chodce a úpravy BUS zastávek u kaple u sv. Petra
  a
  Pavla, § 22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice U Školky v Břilicích, § 22XX, ORJ 0750, O
  RG
  XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  mycí rampa vč. zpevněných ploch,
  §
  36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  sklá
  dka posypových materiálů
  -
  1.
  etapa, § 36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce rybniční soustavy u Víta (1. etapa), § 23XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajov
  é položky 6122 Parkovací automat včetně el. přípojky
  -
  parkoviště u JH brány,
  §
  22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 200.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici, § 22XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o čá
  stku 120.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5192 Sportovní zařízení
  -
  úhrada újmy, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000, NZUZ 0 o částku 150.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6322 SK Boxing
  -
  investiční finanční příspěvek, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  980000XXXX
  , NZUZ 0 o částku 70.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5319 HZS Jihočeského kraje
  -
  příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni,
  § 55XX, ORJ 0770, ORG 977000XXXX, NZUZ 0 o částku 50.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6
  4XX, ORJ 0800, ORG XXXX,
  NZUZ 0 o částku 5.900.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 64XX, ORJ 0800, ORG 9800000000,
  NZUZ 0 o částku 280.339,00 Kč,
  -
  ponížení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče
  -
  hrazeno ze st. příspě
  vku ÚP ČR, § 43XX,
  ORJ 0100, ORG 9100000000, NZUZ 0 o částku 195.428,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, NZUZ 0 o částku 21.574.911,00 Kč:
  I
  I. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zaj
  istit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19
  Proti:
  0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. ST. KN 49 o výměře 716 m² a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná - snížení kupní ceny. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 16
  Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a v
  enkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m
  2
  a
  p. č.
  KN 2827/2 o výměře 578 m
  2
  v k. ú. Branná

  snížení kupní...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  bodu 16
  Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a v
  enkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m
  2
  a
  p. č.
  KN 2827/2 o výměře 578 m
  2
  v k. ú. Branná

  snížení kupní ceny.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Josef Pindroch
  , Karel Elexhauser
  -
  odchod
  y a příchody:
  18:32 Neužil

  odchod

  počet 24
  18:37 Neužil

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  7
  6
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení zastupitelstva města č. 94/2013
  -
  27 bod I. ze dne 09.09.2013, k
  dy se z
  důvodu
  dlouhodobé neprodejnosti budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků
  p.
  č.
  st.
  KN 49 o výměře 716 m
  2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m
  2
  , vše v
  k. ú. Branná, snižuje minimální
  nabídková cena za uvedené nemovitosti na čá
  stku 774.368,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhr...

  Celý text (zobrazeno 51 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhrazuj
  e právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Poznámka Elexhauser K. - kanál na Palackého nám. je ve špatném stavu.

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s pro...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s protipovodňovými
  opatřeními týkajícími se rybníka Rožmberk.
  Zdeněk Mráz – sdělil postoj města i s ním související aktivity.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Anna Kahounová – požadavek na řešení problému soukromého pozemku v Dukelské ulici (keře poškozují
  chodník). Dále upozornila na neuspokojivý stav zeleně v okolí hřiště Na Kopečku.
  Karel Elexhauser – připomínka ke špatnému stavu šachty na Palackého náměstí v souvislosti s hlodavci.
  Ing. Jaroslav Kubal, Stanislav Louvar
  18:14 Kahounová – odchod – počet 23

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m² v k.ú. Majdalena - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 10
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m2
  v k. ú. Majdalena.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, prof. RNDr. Jiří Masojí...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m2
  v k. ú. Majdalena.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 78/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m2
  v k. ú. Majdalena.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 1 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  18:42 Kubal – odchod – počet 20

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Jan Ďoubal
  Ing. Milan Hlásek – požaduje účetní závěrku IKS za rok 2013, zápis interního auditu (jako součást účetní
  závěrky).
  Ing. Alena Baštová – podala informaci, že IKS bylo zrušeno na konci roku 2012.
  Ing. Marie Košinová, Ing. Milan Hlásek, Karel Elexhauser
  PaedDr. Jan Váňa – žádá doplnění podkladů.
  - odchody a příchody: 19:30 Kubal – příchod – počet 23
  19:30 Ďoubal – odchod – počet 22
  19:30 Matuška – odchod – počet 21
  19:30 Louvar – odchod – počet 20
  19:32 Ďoubal – příchod – počet 21
  19:33 Štěrbová – příchod – počet 22
  19:35 Louvar – příchod – počet 23
  19:36 Matuška – příchod – počet 24
  19:52 Kahounová – odchod – počet 23
  19:52 Florianová – odchod – počet 22
  19:54 Kahounová – příchod – počet 23
  19:57 Florianová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. nevznáší požadavky
  na předložení dalších účetních záznamů a doplňujících informací ke schvalování účetní závěrky města
  Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci ke schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit účetní převod dosaženého účetní zisku za rok 2013 ve výši
  59.724.552,34 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období a předložit starostce
  města k podpisu protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje dohodovací řízení v rámci koalice.

  20:21 Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje přestávku.

  20:21 Mgr. Terezie Jenisová přerušuje jednání ZM. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 5

  20:35 Pokračování jednání ZM.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. stahuje protinávrh.

  Mgr. Terezie Jenisová navrhuje znění usnesení:
  Usnesení ZM č. 55/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  předložené podklady k posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.03.2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 12
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz Zápis z ...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 12
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 62/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro mobilní hospic - Hospicová péče sv. Kleofáše - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 21
  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro mobilní hospic – Hospicová péče sv. Kleofáše.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser...

  Celý text (zobrazeno 28 %)

  k bodu 21
  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro mobilní hospic – Hospicová péče sv. Kleofáše.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 71/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  smlouvu s Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., se sídlem Na Nábřeží 552, Lomnice nad Lužnicí,
  o poskytnutí příspěvku ve výši 165.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o příspěvku pro rok 2014 starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Informace o protokolu z kontroly výkonu samostatné působnosti provedené odborem kontroly veřejné správy ministerstva vnitra u města Třeboň - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstv...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města podklad ve věci dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování
  kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni". Město Třeboň podalo
  18.07.2013 na základě Usnesení RM č. 467/2013-81 a následně na základě Usnesení ZM č. 71/2013-26
  žádost o poskytnutí podpory na výše uvedený projekt.
  Usnesení RM č. 467/2013-81:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  24.06.2013.
  Usnesení ZM č. 71/2013-26:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajištění potřebných dokumentů.
  Následně byl projekt Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválen k poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Oznámení o schválení
  projektu k financování město Třeboň obdrželo 19.12.2013.
  Indikátorem projektu bylo:
  - počet zrekonstruovaných památkových objektů – 1,00 ks
  - počet pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů – 1,00 ks
  Harmonogram projektu byl nastaven tak, že od 01.01.2014 měla být zahájena fyzická realizace projektu.
  Ukončení fyzické realizace projektu bylo stanoveno na 31.08.2014. Datum ukončení projektu s podáním
  žádosti o platbu bylo stanoveno na 20.09.2014. S ohledem na to, že s fyzickou realizací projektu (výběr
  dodavatele stavby) nebylo započato z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu roku 2014, je
  tento harmonogram dnes nereálný. S ohledem na současný vývoj výběrových řízení je předpoklad, že
  výběrové řízení na dodavatele stavby bude trvat cca 3 měsíce. V případě realizace projektu bude zapotřebí
  projednat s ROP Jihozápad změnu projektu spočívající ve změně termínu fyzické realizace projektu. Do
  22.01.2014 bude nutno předložit přílohy předkládané před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí
  dotace. S ohledem na to, že jednání zastupitelstva města, které by mohlo rozhodnout o přijetí/nepřijetí
  dotace, se koná 27.01.2014 a termín pro předání příloh je do 22.01.2014, byly přílohy ve výše uvedeném
  termínu doloženy a z toho důvodu zároveň předkládáme radním města dvě varianty usnesení. V termínu do
  12.02.2014 bude městu Třeboň po předložení příloh před podpisem Smlouvy zaslán ke schválení návrh
  Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Do 19.02.2014 očekává ROP Jihozápad vyjádření ke Smlouvě
  včetně schválení radou/zastupitelstvem města. Předpoklad podpisu Smlouvy v případě doložení všech
  potřebných dokumentů je 26.02.2014 a nebo dle dohody mezi městem a ROP Jihozápad.
  Rada města svým Usnesením č. 5/2014-99 ze dne 07.01.2014 nedoporučuje Zastupitelstvu města Třeboně
  schválit přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni".
  Usnesení RM č. 5/2014-99:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni". Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 22
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  27.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Houdek, Ing. Jan Ďoubal, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" s podmínkou posunutí termínu realizace do 31.03.2015 s financováním 5.000.000,00
  Kč v roce 2014 a zbývajících nákladů v roce 2015 a to z důvodu nezajištěných finančních prostředků
  v rozpočtu roku 2014.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 7 Zdrželi se: 12
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" z důvodu nedostatečného finančního krytí z vlastních zdrojů žadatele.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 4 (Houdek, Matuška, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Studie 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni - varianta pořizovaná Jihočeským krajem - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Studie 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni – varianta pořizovaná Jihočeským krajem (2013).
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města Třeboň k projedná...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Studie 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni – varianta pořizovaná Jihočeským krajem (2013).
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města Třeboň k projednání a ke schválení stanovisko města Třeboň
  ke „studii proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.
  etapa. Jihočeský kraj zastoupený odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu zadal jako
  vlastník silnice II/154 a budoucí stavebník její přeložky na území města Třeboň zpracování alternativní
  technické studie této přeložky pro její 2. etapu, což je úsek mezi křižovatkou Dukelská a napojením na
  silnice I. třídy č. 34 a č. 24 v prostoru mimoúrovňové křižovatky v Jiráskově ulici.
  Pro připomenutí je nutno uvést, že
   již dříve zadal Jihočeský kraj zpracování dokumentace pro územní řízení 1. etapy přeložky v úseku
  mezi ulicemi Novohradská a Dukelská. Územní řízení dosud zahájeno nebylo.

   Město Třeboň pořídilo v období 2011 / 2012 vlastní technickou studii 2. etapy přeložky. Tato studie
  byla s kladným výsledkem projednána s dotčenými orgány vč. Ministerstva dopravy. Nesouhlasné Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 39
  stanovisko vydali pouze Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství
  a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, a to bez odborně fundovaného zdůvodnění.

   Dopisem ze dne 20.04.2012 č. . METR1873/2012 VaAl zaslal odbor územního plánování
  a stavebního řádu MěÚ Třeboň podrobnou situační zprávu o této studii Krajskému úřadu
  Jihočeského kraje – odborům dopravy a silničního hospodářství a odboru regionálního rozvoje
  a dále tehdejšímu radnímu pro dopravu Ing. Václavu Královi.
   V souladu s Usnesením zastupitelstva města Třeboň 239//2011-12 z 07.11.2011 byl pro navrženou
  a projednanou trasu 2. etapy přeložky vymezen koridor ve vydaném Územním plánu Třeboň, který je
  dnem 29.12.2012 v účinnosti.
  Alternativní studii pod názvem „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni
  včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa “ (dále jen „Studie proveditelnosti…“) zadal Jihočeský kraj v roce
  2013 a jako projektanta vybral Ing. Martina Jáchyma – autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby,
  stejného projektanta, který vypracoval výše uvedenou studii pro město Třeboň. Projektant na výrobním
  výboru dne 15.04.2013 předložil v rozpracovanosti tyto tři verze řešení – červenou, červenomodrou
  a červenozelenou:

  Zástupce města Třeboň na tomto jednání shrnul důvody, pro které je řešení navrhované ve studii města
  Třeboň pro Třeboň nadále nejvýhodnější, zejména s ohledem na ochranu lázeňského území Bertiných lázní
  před účinky dopravy a s ohledem na krajně problematické řešení průchodu silnice prostorem mezi železniční
  tratí a areálem Tyršova stadionu v níže vyznačeném koridoru. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 40

  Ve srovnání s řešením studie pořízené městem Třeboň tedy trasa dle „Studie proveditelnosti…“ Jihočeského
  kraje nekřižuje železniční trať, ale vyvolává potřebu přeložky kolejiště Českých drah v úseku od bývalých
  jatek až po zastávku Třeboň lázně a také si vyžádá vybudování řady mostních objektů pro silnici i železniční
  trať a především ochranu území Bertiných lázní a jejího okolí proti hluku a dalším účinkům dopravy.
  V podstatě se tak vrací do podoby řešení, které již bylo v minulosti (cca od roku 1971 do roku 2005)
  opakovaně prověřováno územními plány a studiemi a vždy se při projednávání prokázalo jako sporné.
  Příčný profil v místě lze vzájemně porovnat takto:  - verze města Třeboň

  - verze Jihočeského kraje


  Pokud jde o řešení severní části úseku, předložil projektant tři varianty úpravy napojení na silnice I/34 a I/24.
  Přítomní se shodli na doporučení dokončit studii dle verze zelené. Propočet finančních nákladů zatím
  projektant nepředložil, takže nelze ověřit, jak je jeho řešení finančně náročné ve srovnání se studií města
  Třeboň a předchozími studiemi z roku 2005 (Mott MacDonald Praha). Pro informaci slouží tabulka
  nákladových propočtů v minulosti zpracovaných studií s indexací na cenovou úroveň roku 2011 včetně
  zakalkulování 1. etapy zpracované Pragoprojektem České Budějovice v roce 2011 jako dokumentace pro
  území řízení.
  Varianta město Třeboň Mott MacDonald
  0. varianta
  Mott MacDonald
  1. varianta
  Mott MacDonald
  2. varianta
  Mott MacDonald
  3a. varianta
  Mott MacDonald
  3b. varianta
  Mott MacDonald
  4. varianta
  mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč
  510,000 835,000 669,290 833,120 763,270 648,970 567,890
  Poznámka: 0.varianta Mott MacDonald je v podstatě podobnou verzi trasy studie pořizované Krajským úřadem, ale neobsahuje
  přeložku železniční trati.
  Další výrobní výbor k rozpracované studii se konal dne 23.05.2013. Na něm projektant předložil podrobněji
  rozpracovanou červenozelenou verzi. Dokončení studie bylo naplánováno na druhé pololetí 2013. Pro Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 41
  úplnost je nutno připomenout, že řešení dle „Studie proveditelnosti…“ je v souladu s vydaným Územním
  plánem Třeboň.
  V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a s ohledem na mimořádnou závažnost a důležitost celého
  problému jej projednala Rada města Třeboň na svém zasedání dne 17.07.2013 a svým Usnesením RM č.
  549/2013-84 schválila informaci o rozpracované studii 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni pořizované
  v roce 2013 Jihočeským krajem pod názvem „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě
  v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa“ s tím, že definitivní stanovisko zaujme město Třeboň až
  po dokončení studie Jihočeským krajem a schválila stanovisko ve věci „Studie proveditelnosti přeložky
  silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa“, v němž město Třeboň
  preferuje takové řešení přeložky, které:
  a. bude mít minimální negativní dopad na areál Bertiných lázní a přilehlé části městské památkové
  rezervace Třeboň;
  b. bude šetrné k historické siluetě městské památkové rezervace Třeboň a k národní kulturní památce
  Rožmberská rybniční soustava / Zlatá stoka;
  c. bude brát maximální ohled na zachování krajinného rázu Mokrých luk;
  d. bude realizováno jako jedna souvislá stavba v celém úseku od Novohradské ulice až po napojení na
  silnice I/24 a I/34;
  e. bude součástí systému protipovodňových opatření chránících zastavěné území města a plochy
  zastavitelné dle platného územního plánu;
  f. bude sloužit současně jako obchvat pro tranzitující dopravu i jako trasa pro zbytnou vnitroměstskou,
  zejména nákladní, dopravu.
  Současně uložila rada města odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat Krajskému
  úřadu – odboru dopravy a silničního hospodářství přijaté stanovisko města Třeboň, což se také stalo
  dopisem č. j. METR 3323/2013 VaAl ze dne 22.07.2013.
  Dokončená „Studie proveditelnosti…“ byla městu Třeboň doručena dne 29.07.2013. Vzhledem k rozsahu
  dokumentace je možné se s ní seznámit v tištěné podobě v prostorách odboru územního plánování
  a stavebního řádu a v elektronické podobě prostřednictvím oficiálních webových stránek města Třeboň na
  adrese:
  http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/trebon/prelozka-silnice-ii-154.html
  Trasa přeložky a její technického provedení mají v dokončené „Studii proveditelnosti…“ tuto podobu:

  Požadavky města Třeboň dané Usnesením rady města č. 549/2013 – 84 v bodech a. až c. nejsou při
  zevrubném prostudování dokumentace řešeny tak, jak si město Třeboň představuje. Zásah do vnitřního
  lázeňského území Bertiných lázní je zřejmý i z předchozího obrázku, posouzení vlivu provozu na komunikaci
  na lázeňské území není ve „Studii proveditelnosti…“ doloženo vůbec a prakticky jediné opatření sloužící
  k ochraně lázní v podobě protihlukové stěny není prověřeno z hlediska konečného účinku stěny a především
  jejího vzhledu v kontextu historické siluety města a krajinného rázu Mokrých luk. Navíc, dle našeho názoru,
  je podhodnocena potřebná délka stěny a také odhad finančních nákladů na její realizaci. Takto vedenou
  trasou přeložky také dochází, dle našich propočtů, k redukci ploch zeleně v lázeňském území, které je
  stanoveno vyhláškou č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých
  zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní
  prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních
  léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních
  minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních),
  která požaduje rozsah min. 4 ha zeleně na 100 lůžek určených pro pacienty a návštěvníky lázní pod tuto
  stanovenou hodnotu. Nelze opomenout, že investiční náklady na dle „Studie proveditelnosti…“ činí
  v propočtu cca 229 mil. Kč (vč. DPH) a jsou cca o 200 mil. Kč nižší než náklady studie pořízené městem
  Třeboň (420 mil. Kč vč. DPH). Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 42
  Tento rozdíl nutno přičíst především na vrub objektu podjezdu pod železniční tratí. Na druhou stranu
  v propočtu ke „Studii proveditelnosti…“ nejsou zahrnuty náklady na dopravní napojení přeložky v Jiráskově
  ulici na silnice I/24 a I/34 (rampy, okružní křižovatka). Pochybnosti vzbuzuje i výše odhadnutých nákladů na
  400 m dlouhou protihlukovou stěnu (2 mil. Kč). Nelze rovněž opomenout skutečnost, že studie počítá se
  spoluinvestorstvím města Třeboň na doprovodných objektech ve výši cca 9 mil. Kč bez DPH (chodníky
  a stezky, jateční ulice, kanalizace, veřejné osvětlení).
  V průběhu října a listopadu 2013 „Studii proveditelnosti…“ projednaly na svých zasedáních také některé
  komise rady města. Jejich stanovisko shrnuje následující tabulka.
  komise datum
  jednání
  shrnující závěr doporučení
  Zdravého
  města
  01.10.2013 Hlavním bodem jednání bylo představení
  „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a
  železniční tratě v Třeboni včetně napojení na
  silnici I /34, 2. etapa - úsek
  Dukelská/Jiráskova" panem Ing. arch. Alešem
  Valderem. Pan Valder představil dvě varianty
  řešení, jak je navrhuje Jihočeský kraj a město
  Třeboň. Po vysvětlení všech aspektů stavby se
  přítomní členové komise Zdravého města
  vyjádřili takto:
   3 členové jsou pro variantu
  s podjezdem železnice a
  umístění silnice dále od
  Bertiných lázní
   jeden člen komise není
  přesvědčen o nutnosti této
  investice
   jeden člen zastává
  neutrální postoj
  kulturní 11.11.2013 Ing. arch. Aleš Valder z odboru územního
  plánování a stavebního řádu představil studii.
  Představil všechny varianty, které byly kdy
  navrženy. Zmínil návrh Jihočeského kraje,
  upozornil na klady i zápory. Dodal, že většina
  komisí nesouhlasí s návrhem Jihočeského
  kraje.
  Diskuze:
  Michal Barnáš – považuje za komplikované
  čerpat srážkovou vodu, vznesl dotaz na
  protihlukovou zeď, zda se o ní neuvažovalo i
  při návrhu odboru ÚPaSŘ. Dotaz na variantu
  přemostění tratě nadjezdem.
  PhDr. Jiřina Psíková – protihluková stěna není
  přípustná, to by nebylo hezké.
  Ing. Pavel Hofman – proč se upustilo od
  varianty přes Hrádeček?
  Ing. arch. Aleš Valder – hledá se nejlepší
  varianta z těch špatných. Je pro, zrušit
  jakoukoliv dopravu po světské hrázi.
  Michal Barnáš – vznesl dotaz, zda by výsadba
  zeleně v prostoru Bertiných lázní nezamezila
  hluku.
  PhDr. Jiřina Psíková - upozornila na nevhodně
  velké billboardy na světské hrázi, které
  zabraňují výhledu na rybník Svět.
  Členové komise zásadně
  nesouhlasí s protihlukovou
  stěnou. Všechny tři
  navrhované varianty jsou
  v blízkosti obytné zástavby a
  lázeňského areálu, tudíž se
  nám nejeví jako vhodné a
  současně nesplňují body
  stanovené Usnesením RM č.
  549/2013-84 ze dne
  17.07.2013. Ke zvážení
  navrhla KK alternativní řešení
  zpevnění stávající trasy
  světské hráze s možností
  vybudování zóny pro pěší
  v prostoru světské hráze,
  s podmínkou, že kamionová
  doprava by byla odkloněna již
  před Třeboní. (viz mapka
  níže). Jestliže se vychází
  z měření, která byla
  provedena v roce 2007,
  domníváme se, že by bylo
  třeba měření zaktualizovat.
  školská 02.10.2013 Ing. arch Valder seznámil členy školské komise
  se Studií proveditelnosti přeložky silnice II/154
  a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na
  silnici I /34, 2. etapa - úsek Dukelská /
  Jiráskova", kterou pořídil Krajský úřad -
  Jihočeský kraj.

  Školská komise nesouhlasí
  s řešením proveditelnosti
  přeložky silnice II /154 a
  železniční tratě v Třeboni
  včetně napojení na silnici I
  /34, 2. etapa - úsek Dukelská
  / Jiráskova", jehož studii
  pořídil Krajský úřad -
  Jihočeský kraj. Řešením
  v této studii ohledně dopravy
  v Třeboni, je bezprostředně
  zasaženo prostředí městské
  památkové rezervace, areál
  Bertiných lázní, Tyršova
  stadionu a Mokrých luk.
  životního
  prostředí
  08.10.2013 A. Valder informoval o 2 zpracovaných
  studiích, které se týkají přeložky silnice II /154
  a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na
  Komise bere na vědomí
  informace o předložených
  studiích. Vzhledem k tomu, že Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 43
  silnici I /34, 2. etapa - úsek Dukelská /
  Jiráskova. Zadavatelem studie, která je
  navržena mezi Bertinými lázněmi a železniční
  tratí je Krajský úřad - Jihočeský kraj.
  Zadavatelem druhé studie, která podjíždí
  železniční trať a dále navazuje na komunikaci
  k přečerpávací stanici je Město Třeboň.

  ani v naší komisi nebyl
  vysloven jednoznačný názor
  na výše uvedené studie či
  případnou nerealizaci
  přeložky, dáváme na zvážení
  vypracování vyhodnocení
  všech kladů a záporů
  navržené přeložky
  (jednotlivých variant) či
  případné nerealizace
  přeložky.
  Komise se jednomyslně
  usnesla, že v případě
  realizace přeložky II/154 není
  možné tuto stavbu realizovat
  v etapách, ale v celé délce
  najednou.
  lázeňství a
  cest.
  ruchu
  31.10.2013 Komise byla projednala Studii proveditelnosti
  přeložky silnice II/154 v Třeboni, kterou zadal
  Krajský úřad - Jihočeský kraj a která je vedena
  mezi železniční tratí a Bertinými lázněmi. S
  dokumentem seznámil přítomné A.Valder z
  MěÚ Třeboň a současně jim předložil
  alternativní řešení v úseku Dukelská -
  Jiráskova, které nechalo v roce 2012
  vypracovat město Třeboň a které řeší trasu
  podjezdem pod železniční tratí a jejím vedením
  kolem bývalých jatek do prostoru za mostem
  severně přeložky silnice I/34 u bývalé školky.
  Komise považuje za lepší a
  racionálnější řešení, které
  předkládá město Třeboň.

  dopravy a
  veřejného
  pořádku
  použito
  výsledků
  předchozích
  jednání
  Problematikou dopravy v Třeboni se komise
  zabývali již opakovaně v minulosti a
  konstatovala , že je nutné řešit současný stav,
  kdy přes město
  Třeboň od Nových Hradů jezdí značné
  množství vozidel včetně nákladní dopravy ,
  aniž by porušovali
  současné dopravní značení.

  Z toho důvodu Komise
  ochrany veřejného pořádku a
  Besip jako poradní
  orgán rady města
  jednoznačně podporuje
  výstavbu obchvatu
  propojujícího současnou
  přeložku s
  Novohradskou ulicí.
  pro
  občanské
  záležitosti
  15.10.2013 Předsedkyně komise, paní
  Jaroslava Štěrbová, seznámila členy komise s
  níže uvedenou problematikou a komise pro
  občanské
  se usnesla, že nepožaduje k této problematice
  svolávat zvláštní schůzku .  Mapka – příloha k zápisu kulturní komise Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 44
  Zbývající komise se k této problematice přes výzvu nevyjádřily.
  Závěry a doporučení:
  1) Požadavky města Třeboň formulované usnesením Rady ze dne 17.07.2013 dokončená studie
  nezohlednila, ale na těchto požadavcích je pro jejich závažnost nutno nadále trvat. Těmito požadavky jsou –
  a) řešení přeložky bude mít minimální negativní dopad na areál Bertiných lázní a přilehlé části městské
  památkové rezervace Třeboň (zejména pokud jde o jejich vzhled, hlukovou zátěž, exhalace
  a polétavý prach);
  b) řešení přeložky bude šetrné k historické siluetě městské památkové rezervace Třeboň a k národní
  kulturní památce Rožmberská rybniční soustava / Zlatá stoka;
  c) řešení přeložky bude brát maximální ohled na zachování krajinného rázu Mokrých luk;
  d) řešení přeložky bude realizováno jako jedna souvislá stavba v celém úseku od Novohradské ulice až
  po napojení na silnice I/24 a I/34. V případě odůvodněné nezbytnosti etapizace bude realizován
  a uveden do provozu jako první etapa úsek přeložky mezi Dukelskou ulicí a napojením na silnici I/34
  v prostoru mimoúrovňové křižovatky v Jiráskově ulici a teprve poté úsek Dukelská - Novohradská;
  e) řešení přeložky bude součástí systému protipovodňových opatření chránících zastavěné území
  města a plochy zastavitelné dle platného územního plánu;
  f) řešení přeložky bude sloužit současně jako obchvat pro tranzitující dopravu i jako trasa pro zbytnou
  vnitroměstskou, zejména nákladní, dopravu, a pro dopravu cyklistickou;
  2) Převažující názor, plynoucí i z výsledků projednání v jednotlivých komisích Rady města, se přiklání
  k tomu, že „Studie proveditelnosti….“ v dokončené podobě představuje řešení, které negativně ovlivní
  především prostředí Bertiných lázní, dálkové pohledy na město a prostředí Mokrých luk a je pro Třeboň
  nepřijatelné, také proto, protože pouze přenáší existující problém z jedné části města do části druhé.
  3) Výše odhadovaných investičních nákladů by neměla být jediným kritériem odůvodňujícím zvolenou
  variantu řešení, a to zejména proto, že dosah celé akce přináší závažné negativní důsledky do hodnot, které
  nelze finančně vyčíslit. Předkládaný propočet navíc nevyjadřuje náklady na celou stavbu (chybí okružní
  křižovatka a připojovací rampy v Jiráskově ulici, napojující přeložku na silnice I/24a I/34).
  4) Trasa přeložky dle „Studie proveditelnosti…“ snižuje plochy zeleně v lázeňském území pod požadovaný
  limit daný vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 423/2001 Sb.
  5) Pro komplexní vyhodnocení „Studie proveditelnosti…“ a její porovnání s variantním řešení dle studie
  pořízené městem Třeboň je nutno doplnit vyhodnocení jejího dopadu na krajinný ráz, vyhodnocení
  ochranného účinku protihlukové stěny na areál Bertiných lázní a Tyršova stadionu a jejího dopadu na
  vnímání historické a jedinečné siluety města v dálkových pohledech zakreslením do fotografií pořízených
  z klíčových stanovišť zejména v prostoru přeložky silnice I/34 a Mokrých luk.
  6) Předložená podoba „Studie proveditelnosti…“ by neměla v žádném případě sloužit jako podklad pro další
  investorskou přípravu stavby bez zapracování výše uvedených požadavků a korektur a opětovného
  projednání s městem Třeboň.
  Usnesení RM č. 924/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o dokončené studii 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni pořizované v roce 2013 Jihočeským
  krajem pod názvem „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně
  napojení na silnici I/34, 2. etapa “.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovisko města Třeboň.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, pan Karel Elexhauser, doc. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Ing. Jiří
  Houdek, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 21:26 Korda – odchod – počet 23
  21:30 Korda – příchod – počet 24
  21:33 Kahounová – odchod – počet 23
  21:35 Kahounová – příchod – počet 24
  21:45 Elexhauser – odchod – počet 23
  21:49 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 161/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o dokončené studii 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni pořizované v roce 2013 Jihočeským
  krajem pod názvem „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně
  napojení na silnici I/34, 2. etapa “.
  II. schvaluje stanovisko města Třeboň
  ve věci „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici
  I/34, 2. etapa“, pořizované v roce 2013 Jihočeským krajem - Krajským úřadem, v němž se konstatuje, že:
  a. požadavky města Třeboň kladené na pořizovatele a projektanta pro dokončení studie, které jsou
  předmětem -Usnesení rady města Třeboň č. 549/2013-84 ze dne 17.07.2013, nejsou v dokončené Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 45
  studii akceptovány v plném rozsahu, přestože s nimi byl Jihočeský kraj – Krajský úřad a projektant
  studie, Ing. Martin Jáchym, N. Frýda 11, České Budějovice seznámeni dopisem č. j. METR 3323/2013
  VaAl ze dne 22.07.2013;
  b. město Třeboň trvá na tom, aby byla nadále územně a investorsky připravována taková podoba trasy
  a technického řešení přeložky silnice II/154, která –
  1. bude v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací města Třeboň;
  2. bude mít minimální negativní dopad na areál Bertiných lázní a přilehlé části městské památkové
  rezervace Třeboň (zejména pokud jde o jejich vzhled, hlukovou zátěž, exhalace a polétavý prach);
  3. bude šetrná k historické siluetě městské památkové rezervace Třeboň a k národní kulturní památce
  Rožmberská rybniční soustava / Zlatá stoka;
  4. bude brát maximální ohled na zachování krajinného rázu Mokrých luk;
  5. bude realizována jako jedna souvislá stavba v celém úseku od Novohradské ulice až po napojení na
  silnice I/24 a I/34. V případě odůvodněné nezbytnosti etapizace bude realizován a uveden do
  provozu jako první etapa úsek přeložky mezi Dukelskou ulicí a napojením na silnici I/34 v prostoru
  mimoúrovňové křižovatky v Jiráskově ulici a teprve poté úsek Dukelská - Novohradská;
  6. bude součástí systému protipovodňových opatření chránících zastavěné území města a plochy
  zastavitelné dle platného územního plánu;
  7. bude sloužit současně jako obchvat pro tranzitující dopravu i jako trasa pro zbytnou vnitroměstskou,
  zejména nákladní, dopravu, a pro dopravu cyklistickou;
  8. nebude redukovat plochy zeleně ve vnitřním lázeňském území areálu Bertiných lázní pod limit
  stanovený v § 8 odstavci (2) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení
  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání,
  požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného
  posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům,
  přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních
  léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) a kterou se prování zákon č. 164/2001 Sb.,
  o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
  a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), v platném znění,
  a v tomto smyslu žádá o revizi dokončené studie a úpravu finančního propočtu stavby tak, aby tento
  propočet vyjadřoval veškeré náklady na kompletní stavbu včetně napojení přeložky silnice II/154
  v Jiráskově ulici na silnice I/34 a I/24;
  c. s řešením studie tak, jak je v současné podobě zpracována, město Třeboň nesouhlasí.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit zaslání výpisu s tímto usnesením Krajskému úřadu
  Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

  k bodu 25
  Dílčí odpis nevymožitelných pohledávek města Třeboň (pohledávek z místních poplatků, pokut
  a nákladů řízení) předaných k exekučnímu vymáhání v období r. 2006 – 2012.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM č. 900/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání dílčí přehled nevymožitelných pohledávek k odpisu (pohledávky z místních poplatků, pokut
  a nákladů řízení) předaných k exekučnímu vymáhání v období r. 2006 - 2012 a jejich celkovou výši.
  Usnesení RM č. 900/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  dílčí přehled vymožených pohledávek (z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných k exekučnímu
  vymáhání v období 2006 – 2012, týkající se 67 pohledávek v celkové výši 83.972,00 Kč.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  dílčí odpis nevymožitelných pohledávek (z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných
  k exekučnímu vymáhání v období 2006 – 2012, týkající se 16 pohledávek v celkové výši 50.614,00 Kč.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  U těchto pohledávek došlo v průběhu exekučního či insolvenčního řízení ke zjištění, že povinný zemřel,
  pohledávka je ze sociálních důvodů na straně povinného nevymožitelná, nezbývá nic z rozdělované
  podstaty apod. Bližší přehled nevymožitelných pohledávek vč. důvodu nevymožitelnosti je uveden v příloze
  č. 1 podkladového materiálu (stav k 25.11.2013).
  Tento dílčí odpis nevymožitelných pohledávek je předkládán zastupitelstvu města výlučně z toho důvodu,
  že odpis pohledávky č. 13 uvedené v příloze podkladového materiálu je ve smyslu ust. § 85 písm. f) zákona
  č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení) v pravomoci zastupitelstva města. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 46
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – požaduje informaci o trendu vývoje pohledávek za odpady od roku 2010 s tím, kolik
  nám lidé dluží.
  - odchody a příchody: 21:53 Masojídek – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 162/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  dílčí odpis nevymožitelných pohledávek (z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných
  k exekučnímu vymáhání v období 2006 – 2012, týkající se 16 pohledávek v celkové výši 50.614,00 Kč.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m² (dle geometrického plánu č. 398 - 250/2011 pozemek p. č. KN 693/3) - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Nákup čá
  sti pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011
  pozemek p. č. KN 693/3).
  Důvodová zpráva:
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  ....

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Nákup čá
  sti pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011
  pozemek p. č. KN 693/3).
  Důvodová zpráva:
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  21
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 390/2013
  -
  79 ze dne 29.05.2013
  k
  projednání
  nákup části pozemku
  p. č.
  KN 693/2 o výměře 543 m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011 pozemek p. č. KN 693/3) v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny od Ředitelství silnic a dálnic (se sídlem: Na
  Pankráci 546/56, Praha 4) za ce
  lkovou kupní cenu 58.170,00 Kč.
  Město Třeboň na zákla
  dě u
  snesení ZM
  č.
  157/2011
  -
  8 uzavřelo dne 02.08.2011 s
  Ředitelstvím silnic a
  dálnic Smlouvu o výpůjčce po dobu provádění
  prací č. 24/DP/V11
  -
  2011 za účelem stavby „Stezka Holičky“. V
  této smlouvě se město Třeboň zavázalo, že
  po dokončení stavby nechá stavbu
  geometricky zaměřit a vyhotoví geometrický plán pro oddělení pozemků.
  Dále se město zavázalo, že uzavře s
  ŘSD kupní smlouvu, která bude uzavřena úplatně, a to za cenu v
  čase
  a místě obvyklou dle znaleckého posudku. Po dokončení stavby došlo k
  zaměření sta
  vby. Geometrickým
  plánem č. 398
  -
  250/2011 bylo zjištěno, že stavbou stezky došlo k
  záboru pozemku p. č. KN 693/2 o výměře
  543 m
  2
  . Nově oddělená část pozemku byla označena jako p. č. KN 693/3 (ost. plocha, ost. komunikace).
  Ředitelství silnic a dálnic na zák
  ladě geometrického plánu zaslalo návrh ku
  pní smlouvy č. 03/S
  -
  24/Hol/Ti
  a
  znalecký posudek. Ze
  znaleckého posudku vyplývá, že cena zjištěná je ve výši 58.170,00 Kč, tzn. cca
  107,13 Kč/m
  2
  .
  Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá
  k
  převodu uvedených n
  emovitostí
  připomínek.
  Odbor rozvoje a investic uvádí, že s
  nákupem pozemku souhlasí. Dle vyjádření Ing. Vaclíka se
  jedná o pozemky, které jsou součástí „Stezky Holičky“ a z
  tohoto důvodu je zřejmé, že je třeba je koupit.
  Usnesením RM č.
  390/2013
  -
  79 ze dn
  e 29.05.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011 pozemek
  p. č. KN 693/3) v
  k. ú. Holičky
  u Staré Hlíny od Ředitelství silnic a dálnic (se sídlem: Na Pankráci 546/56,
  Praha 4) za celkovou kupní cenu 58.170,00 Kč. Náklady spojené s
  převodem nemovitosti hradí kupující.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastu
  pitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Karel Elexhauser
  , pan Zdeněk Mráz
  pan Petr Kohout

  upozornil na to, že
  když prší, tak tam stojí voda
  ,
  výjezdy jsou nebezpečné, ale jinak je
  dobře, že tam stezka je
  .
  -
  odchody a příchody:
  19:21
  Velemínský

  odchod
  -
  počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  67
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543
  m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011 pozemek
  p. č. KN 693/3) v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny od Ředitelství silnic a dálnic (se sídlem: Na Pankráci 546/56,
  Praha 4) za celkovou kupní cenu 58.170,00 Kč. Náklady spojené s
  převodem nemovitosti hradí kup
  ující.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15.
  0
  5.2013
  k
  projednání
  udělení
  souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  IČO
  492 41
  486, se sídlem
  Praha 8, Sokolovská 352/23
  ,
  z
  ti
  tulu žádosti právního zástupce oprávněného JUDr. Vladimíra Peška a na
  základě Vyrozumění Exekutorského úřadu Praha 1, JUDr. Ivo Luhana o dosavadním průběhu exekuce ze
  dne 11.
  0
  4.2013. Návrh na exekuci byl u shora uvedeného exekutora podán dne
  02.10.2007 a u
  snesení
  o
  nařízení exekuce nabylo právní moci dne
  0
  5.
  0
  1.2008. Oprávněný
  -
  m
  ěsto Třeboň na základě
  pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č.
  j.
  4
  C 783/97
  -
  407 za povinným evidoval pohledávku ve výši 785
  .128,80 Kč s
  příslušenstvím, na kterou byla
  v
  rámci shora uvedeného exekučního řízení do dnešního dne vymožena částka ve výši 91.127,50 Kč.
  V
  současné době tak oprávněný za povinným eviduje pohledávku ve výši 694.001,30 Kč bez příslušenství.
  Veškeré doposu
  d vymožené prostředky byly exekutorem získány blokací bankovních účtů v
  měsíci září
  20
  11 (34.989,00
  Kč)
  a v měsíci březnu 2012 (56.138,00
  Kč) a následně byly tyto částky zaslány na účet
  oprávněného. V
  průběhu exekučního řízení byly za účelem zjištění majet
  kových poměrů povinné společnosti
  učiněny součinnostní dotazy ze strany exekutora za bankami a jinými institucemi mající možný vztah
  k
  majetkovým poměrům povinné společnosti. Poslední součinnostní dotaz byl vypraven Exekučním úřadem
  Praha 1 dne 18.
  0
  1.2013.
  Exekučním úřadem nebyl zjištěn další postižitelný majetek povinné společnosti.
  Kontrolou povinné společnosti v obchodním rejstříku a sbírce listin v
  obchodním rejstříku bylo zjištěno, že
  poslední dokumenty založené rejstříkovým soudem do sbírky listin u p
  ovinné společnosti tvoří exekuční
  příkaz z
  roku 2004 a nespecifikované usnesení o exekuci z
  roku 2006. S
  největší pravděpodobností
  společnost již nevykonává jakoukoli faktickou podnikatelskou činnost a exekuci oprávněného zřejmě
  předchází i jiné exekuce na
  povinnou společnost. S
  ohledem na shora uvedené proto útvar tajemníka
  doporučil radě města schválit a doporučit zastupitelstvu města schválit udělení souhlasu se zastavením
  exekuce.
  Po projednání v
  radě města je tento materiál předkládán zastupitelstvu.
  V
  případě neschválení
  udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  zastupitelstvem města, sdělí tuto
  skutečnost útvar tajemníka prostřednictvím právníka města
  právnímu zástupci oprávněného JUDr. Vladimíru
  Peškovi. Exekutorský úřad Praha
  1, JUDr. Ivo Luhan tak bude na základě vyrozumění JUDr. Vladimíra
  Peška i nadále vést exekuční řízení na společnost MIVA
  ,
  a.
  s. Exeku
  tor
  v
  případě nového zjištění
  o
  vlastnictví majetku povinného postižitelného exekucí nebo nabytí nového majetku povinným t
  ento majetek
  zajistí exekucí ve prospěch oprávněného.
  Tento předkládaný návrh nemá do
  pad na schválený rozpočet
  a
  pohledávka za povinným je i nadále vedena v
  přehledu pohledávek města Třeboň.
  Vztah předkládaného
  materiálu k
  dani z

  idané hodnoty (DPH) není
  žádný
  .
  Usnesení RM č.
  368/2013
  -
  78
  :
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  v
  souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlas se zastavením exekuce na společnost
  MIVA a.s., IČ 492 41
  486
  , se sídlem Praha 8, Sokolovská 352/23, jíž byl pověřen na základě usnesení
  Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19.09.2007, č. j. 15 Nc 7633/2007
  -
  16 a na základě rozsudku
  Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č. j. 4 C 783/97
  -
  407, soudní
  exekutor JUDr. Ivo
  Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, 120 00, Praha 2.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vznesl dotaz, o jakou společnost se jedná
  .
  Ing. Jiří Houdek

  rozhodujeme to z
  toho důvodu, že máme k
  té společnosti n
  ějaké pohledávky, nejde o to,
  co to j
  e, ale jak dlouho se spor vede. J
  e to opravdu dlouhodobý spor,
  my jsme věřitelé
  .
  PaedDr. Jan Váňa, M
  gr. Terezie Jenisová
  , pan Zdeněk Mráz
  , paní Anna Kahounová, Ing. Milan Hlásek
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vyjádřil názor, že by mělo být řečeno
  , o jakou společnost se jedná
  a
  jakou částku dluží
  .
  Karel Elexhauser

  vznesl dotaz,
  jak vznikla pohl
  edávka města Třeboně
  za
  spol. MIVA
  .
  Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh na odložení bodu a dopracování historie pohledávky.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  72
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  28
  I.
  odkládá
  h
  lasování o bodu zastavení exekuce za spol. MIVA.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  2
  0 Proti: 1
  Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Poznámka Karel Elexhauser: nebezpečná silnice pro cyklisty skrze Oboru.

  Datum: 14. 6. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský
  , CSc.

  o
  pětovně upozornil na to, že v Dukelské
  ul.
  je soukro...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský
  , CSc.

  o
  pětovně upozornil na to, že v Dukelské
  ul.
  je soukromý prostor, na
  kterém
  majitel
  neudržuje svůj pozemek
  . V
  znesl dotaz, zda existuje plán, aby se např. zabránilo stejným
  záplavám v
  Dukelské ulici, jako byly v
  roce 2002
  .
  Ing. Jiří Houdek

  když se projekt
  uje a vytváří se záměr přeložky
  II
  /154, tak vždy z
  naší strany zní
  argumenty, aby se tato přeložka stala zároveň protipovodňovým val
  em proti nastoupání Rožmberka
  a
  vlastně proti povodním. Takto se to koncipuje i při
  projektování. J
  estli se to nakonec tak p
  ostaví, nedokážu
  říct, ale uplatňujeme to při všech jednáních, kter
  á
  v
  souvislosti s
  přeložkou máme
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
  -
  zmínil úspěchy
  studentů a studentských prací
  na třeboňském
  gymnáziu
  .
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  32
  Mgr. Anna Kohoutová

  uvedla, že vše je k
  nahlédn
  utí
  na webových stránkách, dále v
  červencovém čísle
  TS
  .
  Ing. Jiří Houdek

  dodal, že
  T
  řeboňský
  svět
  je
  otevřen
  článk
  ům
  o úspěších gym
  n
  ázia
  .
  Ing.
  František Korda

  vznesl dotaz na postřiky proti komárům
  .
  Ing. Jiří Houdek
  -
  proti hotovým komárům se
  stříkat
  n
  edá
  , takový přípravek, který by byl selektivní a působil
  jen na komára, bohužel neexistuje
  . P
  roti
  již
  vzniklé invazi
  komáří populace
  se bránit nedá
  . J
  ediné, kde se dá
  bránit, je v
  tom larvovém vývojovém stadiu a to se právě teď dělo p
  o povodních v
  období 1
  4 dnů. T
  o je
  období, kdy jsou larvy komára ve vodě a v
  tomto období se stříkalo, ať už pozemně, tak i letecky v
  některých
  lokalitách. Víc se v
  tuto chvíli proti vylíhnutým komárům bohužel nic dělat nedá a je to jen o repelentní
  ochraně.
  Ing.
  Jaroslav
  Flie
  gel

  celé zásahy řídil Krajský úřad společn
  ě
  s
  Krajskou hygienou, my jsme
  pomáhali
  s
  monitoring
  em
  . R
  ozsah líhnišť je obrovský a dolet komára je za určitých podmínek až 20 km
  . N
  ení možné
  zasanovat úplně vše
  . P
  rovedlo se několik zásahů
  ,
  kdyby se neudělaly,
  situace by byla podstatně horší
  .
  Ing. Jiří Houdek

  doporučil udržovat zatravněné plochy posekané
  .
  PaedDr. Jan Váňa

  přimlouvá se, abychom
  mohli
  na veřejných prostranstvích
  (lázeňský park, autokemp,
  dětské hřiště
  , okolí školek, škol
  )
  insekticidy
  v
  nějaké
  omezené míře
  použít.
  Dále v
  znesl požadavek na
  vysvětlení aktiv
  .
  Ing. Milan Hlásek

  ulice za Nádražím

  upozornil
  odbor životn
  í
  ho prostředí
  na
  uschlé akáty, jsou tam
  větve,
  které hrozí spadnutím
  . Dále u
  pozornil na p
  arkovací automat naproti
  ČSOB
  a
  přimlouvá
  se k
  jeho opravě
  .
  pan
  Karel Elexhauser

  upozornil na průtah O
  borou, kde vůbec není omezena
  rychlost
  . V
  letním období
  a
  zvláště o víkendech by tam omezení určitě mělo smysl
  .
  pan Kolík

  ohradil se k
  výroku
  pan
  a
  starost
  y
  v televizi
  : „Komár do Třeboně patř
  í“
  . C
  elou dobu se proti
  komárům b
  ojuje, tak nelze prohlásit toto.
  Ing. Jiří Houdek

  dodal, že do televize se dostane jen to, co se jim hodí
  . P
  řiznal, že řekl, že komár do
  Třeboně patří, ale neznamená to, že proti němu nebojujeme
  .
  pan Vladimír Janíček

  s
  tálo
  by za to, poděkovat desítkám
  lidí, kteří pomáhali při povodních
  i v
  nočních
  hodinách
  , poděkoval všem, kteří se
  na pracích
  podíleli.
  Ing
  .
  Jiří Houdek

  poděkoval
  všem
  za povodně, podal info
  rmaci
  o
  možnosti
  zaslání finančních prostředků
  pro lidi postiže
  né povodněmi. M
  ěsto Třeboň vyhlásilo sbírku, podrobnější informace jsou na webových
  stránkách města
  .
  pan Kubal

  upozornil na to, že stoky na Hrá
  dečku nebyly dostatečně vyčištěny, voda se valila takovou
  rychlostí, že Černá stoka nestačila
  .
  Dále se ohradil
  proti diskuzi na minulém ZM v
  záležitosti zaslání
  příspěvku do Třeboňského světa.
  Mgr. Terezie Jenisová
  pan Petr Michal

  vznesl požadavek na poskytnutí
  ucelené
  informace ohledně soudního sporu
  s
  pan
  em
  Tomšíkem
  .
  Ing. Jiří Houdek

  je možné získat informace
  individuálně u paní tajemnice
  .
  -
  odchody a příchody:
  20:37 Florianová

  odchod

  počet 21
  20:38 Kahounová

  odchod

  počet 20
  20:40 Florianová

  příchod

  počet 21
  20:40 Kahounová

  příchod

  počet 22
  21:05 Korda

  odchod

  počet 21
  21:09 Korda

  příchod

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  „Třeboň, ZTV – K Břilicům“ – 2. etapa - smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa
  -
  smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS
  JčK:
  OST/01/13/JH/Pe.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu ...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa
  -
  smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS
  JčK:
  OST/01/13/JH/Pe.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě us
  nesení č. 66/2013
  -
  70 ze dne 06.02.2013
  k
  projednání
  smlouvu
  o právu provést stavbu, číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe mezi městem
  Třeboň a Jihočeským krajem prostřednictvím organizace hospodařící s
  majetkem kraje

  Správou a údržbou
  silnic Jihočeského
  kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice. Tato smlouva
  opravňuje město
  Třeboň provést
  na pozemku parc. č. 2469/1 k.
  ú. Třeboň část stavby „Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa
  (rozšíření stávající křižovatky silnice III/15512 s
  místní komunikací
  ulice Sídliště).
  Projektová dokumentace stavby
  „Třebo
  ň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa
  řeší komunikační napojení této
  lokality rozšířením stávající křižovatky na západním okraji stávající zástavby

  Sídliště na pozemku parc. č.
  2469/1 k.
  ú. Třeboň. Rozšíření
  křižovatky je vynuceno tím, že
  komunikace na západní okraji stávající
  zástavby bude v
  rámci akce rozšířena ze stávající o jednom jízd
  ním pruhu na dva jízdní pruhy.
  Pro potřeby
  územního rozhodnu
  tí postačoval souhlas vlastníka
  pozemku, pro potřeby vydání st
  avebního povolení je
  nutné uzavřít smlouvu o právu provést stavbu číslo s
  mlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe
  mezi městem
  Třeboň a Jihočeským kr
  ajem prostřednictvím organizace
  hospodařící s
  majetkem kraje

  Správou a údržbou
  silnic Jihočeského kraje, Nemanická
  2133/10, 370 10 České Budějovice, která
  opravňuje město Třeboň
  provést
  na pozemku parc. č. 2469/1 k.
  ú. Tře
  boň část stavby
  „Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa. Tato
  smlouva obsahuje závazek města Třeboň, jako investora akce zajistit po dokončení stavby z
  aměření
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  18
  skutečného stavu stavby a
  následné zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale
  dotčených stavbou, na základě kterého bude n
  ásledně provedeno majetkoprávní
  vypořádání předmětných
  pozemků
  Usnesení RM č. 66/2013
  -
  70
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe
  mezi městem Třeboň
  a
  Jihočeským krajem prostřednictvím organizace hospodařící s
  majetkem kraje

  Správou a
  údržbou silnic
  Jihočeského k
  raje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice. Smlouva opravňuje město Třeboň
  provést na pozemku parc. č. 2469/1 k. ú. Tře
  boň část stavby „Třeboň, ZTV
  -
  K
  Břilicům“

  2. etapa.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závazek zajistit
  po dokončení stavby zaměření skutečného stavu stavby a následné zpracování
  geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou, na základě kterého bude následně
  provedeno majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků.
  III. ukládá
  odboru rozvoj
  e a investic předložit smlouvu o právu provést stavbu na jednání ZM dne 18.3.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Karel Elexhauser, pan Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  26
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závazek
  z
  ajistit po dokončení stavby
  „Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa zaměření skutečného stavu
  stavby a následné zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou, na
  základě kterého bude následně provedeno majetkoprávní vypořádání
  předmětných pozemků
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Zástavní smlouva a podmínky partnerství města Třeboně a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání stanovení
  podmínek Smlouvy o partnerství včetně návrhu na zastavení nemovitých věcí
  a
  obchodního podíl
  u
  Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  na
  zajištění financování akce „Rozšíření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“.
  Na základě u
  snesení číslo 690/2012
  -
  55
  ze dne 19.09.2012 R
  ada města Třeboně v působnosti Valné
  hromady Bertiných lázní Tře
  boň, s. r. o.
  I.
  schválila:
  a)
  podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň“
  ,
  b)
  realizaci projektu

  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  předkládaného
  v
  rámci 23
  . výzvy ROP,
  c)
  zajištění financování celého projektu z úvěru s celkovými výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč,
  d)
  zmocnění starosty města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění financování projektu „
  Rozšíření
  lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň

  ,
  e)
  dodatek č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 20.03.2000 uzavřené mezi Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  a
  městem Třeboň.
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  23
  Dne 30.09.2012 došlo v
  rámci vyhlášené 23. Výzvy ROP k podání žádosti o poskytnutí podpory, poté
  následovalo hodnocení a dne 26.02.2013
  Výbor Regionální rady schválil projekt k
  financování. Alokovaná
  částka pro podporu projektu je ve výši
  19.982.931,99 Kč.
  V
  rámci předkládaného projektu bylo dokládáno Prohlášení o partnerství, když partnery projektu byly město
  Třeboň a Lázně Aurora, s. r.
  o. Prohlášení o partnerství vyjadřuje souhlas s
  p
  rincipy partnerské spolupráce
  a
  pak definuje role partnera projektu ve fázi předinvestiční, investiční a provozní. V
  provozní fázi je uvedeno,
  že se jedná o zajištění spolupráce při řešení problémů plynoucíc
  h z
  provozu a jejich společné odstraňování.
  Pro úplnost uvádíme definici „partnerství“ z
  Příručky pro žadatele pro oblast podpory 3.1
  Rozvoj
  infrastruktury cestovního ruchu:
  Partnerství
  Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty (ať již soukromým
  i či veřejnými), který spočívá ve
  spolupráci subjektů ve fázi přípravy, realizace, případně v provozní fázi projektu. Subjekty působící
  v
  partnerství jsou označovány jako tzv. partneři. Partner není příjemcem ze SF ve smyslu všeobecných
  nařízení. Povaha pr
  ávních vztahů mezi příjemcem podpory a jeho partnery není založena na jakýchkoliv
  aktivitách za úhradu spojenou s projektem (
  dodavatel není partner
  ). V
  případě zapojení partnera do projektu
  doloží žadatel již v rámci žádosti o podporu projektu Prohlášení o
  partnerství/Smlouvu o partnerství, ze
  kterého/ze které je patrné zapojení partnera do jednotlivých fází projektu.
  Výše uvedené usnesení rady města schválilo zajištění financování celého projektu z úvěru s
  celkovými
  výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč a zmo
  cnilo starostu města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění
  financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  .
  K
  zajištění financování projektu z
  úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne 19.09.2012, bod I,

  sm. c) a ze zmocnění starosty jednat o podmínkách úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne
  19.09.2012, bod I, písm. d) vyplynulo:
  Na zajištění financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň
  "
  dojde
  k
  uzavř
  ení dvou Smluv o úvěru, obě Smlouvy o úvěru budou uzavřeny mezi Českou spořitelnou, a. s.,
  a
  Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., účelem úvěrů je financování výše
  uvedeného investičního záměru
  a
  předfinancování dotace poskytované na uvedenou akci, přičemž c
  elková výše úvěru je 70.000.000,00 Kč.
  Příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva města
  -
  podmínky úvěrů:
  -
  úvěry uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  -
  účel úvěrů je financování investičního záměru "
  Rozšíření lázeňské in
  frastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň
  " a předfinancování dotace poskytované na tuto akci,
  -
  dva dlouhodobé úvěry ve výši 35.000.000,00 Kč,
  -
  jeden s podporou EIB, druhý bez podpory EIB,
  -
  úroková sazba pohyblivá
  minimálně
  s 5 letou fixací
  -
  čerpání úvěru v
  roce 2013 a 2014,
  -
  doba splatnosti 15 let od podpisu smlouvy o úvěru,
  -
  předčasná splátka (bez poplatku za předčasné splacení případně jiných sankcí) bude umožněna
  pouze u mimořádné splátky uskutečněné z dotace přijaté z ROP v souvislosti s
  realizací této
  in
  vestiční akce
  -
  nejpozději k
  31.03.2015,
  -
  splácení jistin čtvrtletně ve výši 943.000,00 Kč, poslední splátka bude ve výši 964.000,00 Kč,
  -
  první splátka bude k 31.03.2015, poslední splátka bude k 31.03.2028,
  -
  zástava
  -
  nemovitým majetkem ve vlastnictví města Tř
  eboně a obchodním podílem Bertiných lázní
  Třeboň, s. r. o., (bližší specifikace v
  návrhu na usnesení),
  -
  bez souhlasu banky nedojde ke změně nájemce ani vlastníka.
  Pro informaci o úvěrech:
  úroková sazba
  úvěr bez dotace EIB po dobu čerpání
  1,42%
  úvěr s
  dotací EIB po dobu čerpání
  1,17%
  úvěr bez dotace EIB po 5 let po načerpání
  2,65%
  úvěr s dotací EIB po 5 let po načerpání
  2,40%
  zaplacené úroky za prvních 5 let
  ††††††††††
  㐠〒‹〱㌸†
  dotace EIB na úroky
  ††††††††††
  ㌠㌱‸ᄄ
  㐶†
  reálně zaplacený úrok za prvních 5 let
  1 175 082,92
  výsledná úroková sazba za celé období
  1,00%
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Pavel Hajna
  , Ing. Jiří Houdek
  pan Vladimír Janíček
  ,
  paní Anna Kahounová,
  doc. RNDr.
  Jiří Masojí
  dek, CSc.
  , Ing. Marie Košinová, MUDr.
  Antonín Doležal
  ,
  Mgr. Marie Florianová,
  Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  ,
  pan Karel Elexhauser, Ing. Milan Hlásek
  ,
  Mgr. Anna Kohoutová
  , paní Ladislava Hadravová
  ,
  Ing. Jan
  Ďoubal
  , JUDr. Jiří Kolban
  ,
  pan Kolík
  , pan Váňa
  ml.
  , pan
  Kahoun, pan Kubal
  -
  odchody a příchody:
  18:41 Velemínský

  odchod

  počet 22
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  24
  18:43 Velemínský

  příchod

  počet 23
  18:45 Kohout

  příchod

  počet 24
  19:19 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:21 Kahounová

  příchod

  počet 24
  19:36 Elexhauser

  odch
  od

  počet 23
  19:37 Jenisová

  odchod

  počet 22
  19:38 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  19:38 Jenisová

  příchod

  počet 24
  19:49 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:52 Velemínský

  příchod

  počet 24
  19:57 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:57 Ko
  šinová

  odchod

  počet 22
  19:57 Štěrbová

  odchod

  počet 21
  19:59 Kahounová

  příchod

  počet 22
  20:00 Štěrbová

  příchod

  počet 23
  20:01 Košinová

  příchod

  počet 24
  20:03 Korda

  odchod

  počet 23
  20:06 Korda

  příchod

  počet 24
  Návrh
  na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  33
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přistoupení k
  závazkům Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., Tylova 171, 379 01 Třeboň, IČ 600 67 837
  vůči
  České spořitelně, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Prah
  a 4, IČ 452 44 782 vyplývajícím
  ze Smluv
  o
  úvěrech (podmínky úvěrů jsou definovány v
  příloze č. 1 tohoto usnesení) na financování projektu
  „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, případně
  převzetí těchto dluhů a to až do
  výše 7
  0.000.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  v souvislosti s přistoupením k
  závazkům, případně převzetím dluhů, uzavření Smlouvy o partnerství mezi
  městem Třeboň IČ 002 47 618, Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., IČ 600 67 837 a Českou spořitelnou, a. s.,
  IČ 452 44
  782
  v
  projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, jejímž obsahem
  bude shora uvedené a způsob úhrady plnění města Třeboně za Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., když
  pohledávka města Třeboně za Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  bude započtena na závazek města ke
  vkladu při zvýšení základního kapitálu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., o kterém bude rozhodnuto nejpozději
  k 30.06.2028.
  III. schvaluje
  zastavení nemovitých věcí
  -
  části pozemku p. č. KN 1977/11 (dle geometrického plán
  u č. 3383
  -
  26 /13
  pozemek p. č. KN 1977/23) o výměře 1166 m
  2
  včetně stavby bez čp. na tomto pozemku

  ubytovací objekt A
  Lázní Aurora, s. r. o., a pozemku p. č. KN 581 o výměře 2510 m
  2
  včetně sta
  vby čp. 172

  restaurace Adéla,
  jídelny, kuchyně, ubytovacích
  pokojů, balneoprovozů a administrativní části Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  to vše v obci k. ú. Třeboň a obchodního podílu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., za účelem zajištění úvěru na
  financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu B
  ertiných lázní Třeboň“ ve prospěch
  České
  spořitelny
  ,
  a.
  s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 44
  782.
  IV. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 7
  (
  jmenovitě:
  Masojídek, Kahounová, Elexhauser, Hlásek,
  Ďoubal, Kohoutová)
  Zdrželi se: 1 SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288-67/2012 pozemek p. č. KN 1038) v obci a k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2013

  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelst...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení
  č.
  36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013
  k
  projednání
  prodej části pozemku p. č. KN 1038
  (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č.
  KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji
  (se sídlem: U Z
  imního stadionu 1952/2, České Budějovice) za účelem „Výstavby chráněného bydlení pro
  osoby se zdravotním postižením“.
  Na zákl
  adě
  usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.
  2012 došlo ve dnech 07.01.2013 až
  22.01.2013 ke
  zveřejnění záměru prodeje výše uvedené
  části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. V
  době zveřejnění
  byla podána připomínka k
  záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 od
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxx
  . Jihočeský kraj v
  době zveřejnění potvrdil svůj zájem o koupi části pozemku p. č. KN
  1038
  v
  k. ú. Třeboň.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu ke změně smluvních podmínek (k prodloužení termínu) nemá
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí s
  požadavkem krajského úřadu.
  Rekapitulace prodeje pozemku p. č. KN 1038, k. ú. Třeboň:
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  10
  Usnesení ZM č. 44/2012
  -
  15 ze dne 26.03.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m
  2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým
  plánem, včetně porostu v
  obci a
  k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se sídlem: U Zimního
  stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
  Cena za porost bude zjištěna znaleckým posudkem.
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena
  za podmínky, že Jihočeský kraj
  doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajis
  tit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr: 30.03.2012 až
  14.04.2012.
  Dne 14.05.2012 přijalo zastupitelstvo města usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2012
  -
  16:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN
  1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření
  smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena za
  podmínky, že Jihočeský kraj doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu
  EU na akci „Výstavba chráněného bydlení
  pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  Veškeré náklady spojené s
  vyhotovením geometrického plánu, znaleckým posudkem, sepsáním smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  II. bere na vědom
  í
  připomínky
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a petici občanů k
  prodeji části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usn
  esení.
  Na základě výše uvedeného usnesení a po schválení budoucí koupě pozemku Jihočeským krajem dne
  25.09.2012 došlo dne 16.10.2012 k
  podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12
  mezi městem Třeboň (dále jen MT) a Jihočeským krajem (dále
  jen JK).
  V
  této smlouvě v
  čl. IX bylo mimo jiné uvedeno:
  „Tato smlouva se uzavírá do doby realizace převodu vlastnictví k
  předmětnému pozemku. Nebude
  -
  li však
  budoucím kupujícím (JK) předloženo budoucímu prodávajícímu (MT) rozhodnutí o poskytnutí dotace d
  o
  31.12.2012, končí následujícím dnem platnost a účinnost této smlouvy.“
  Uzavření smlouvy kupní bylo podmíněno závazkem budoucího kupujícího (JK), že předloží budoucímu
  prodávajícímu (MT) v
  termínu do 31.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovan
  ého operačního
  programu EU na stavbu „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“.
  Dne 12.12.2012 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost JK o výpůjčku části pozemku p. č. KN 1038 o
  výměře
  858 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň s
  účinností od 01.01.2013 do
  doby uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
  p.
  č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. Smlouva o výpůjčce bude překlenovat období od skončení účinnosti Smlouvy
  o
  budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 ze dne 16.10.2012 do doby uzavření nové smlouvy.
  Usnesení
  RM č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  o
  bci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a Jih
  očeským krajem na prodej části pozemku p.
  č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k
  . ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je
  doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí
  dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto
  rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit.
  I
  II. ukládá
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  11
  odboru finanč
  nímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
  města dne 17.12.2012.
  Usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3
  288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  za
  podmínky, že Jihočeský kraj nedoloží do 3
  1.12.2012 schválené Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace
  z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kt
  erou je doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským
  krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo
  od této smlouvy odstoupit.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr dne
  07.01.2013 až
  22.01.2013.
  Usnesení RM č.
  951/2012
  -
  67 ze dne 31.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  návrh
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 28.12.2012 a neschvaluje jej.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o výpůjčce
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy
  v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem na prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravot
  ním
  postižením“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
  připomínku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze
  dne 22.01.2013
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  ob
  ci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  posky
  tnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vy
  hotovením kupní
  smlouvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Anna Kohoutová
  , Ing. Jiří Houdek
  ,
  prof.
  M
  UDr.
  Miloš Velemínský
  , CSc.

  tento návrh neodsouhlasí,
  nikdy
  nebyl
  předložen
  seznam
  ostatn
  ích lokalit
  Ing. Jiří
  Houdek

  názor
  odborníků
  mluví pro
  tuto lokalitu
  Ing. Jan Ďoubal

  žádá o předložení soupisu lokalit
  paní Anna Kahounová
  , Josef Neužil
  PaedD
  r. Jan Váňa

  žá
  dá předložit seznam lokalit
  Mgr. Terezie Jenisová

  seznam lokalit je irelevantní
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , K
  arel Elexhauser
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  8/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomí
  nku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 22.01.2013.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  12
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integ
  rovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vyhotovením kupní
  smlo
  uvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15 Proti: 8
  (jmenovitě: Velemínský, Masojídek, Váňa, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďouba
  l,
  Kohoutová)
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  k
  bodu 8
  Naplnění smlouvy kupní Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení
  č.
  36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013
  k
  projednání
  prodej části pozemku p. č. KN 1038
  (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č.
  KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji
  (se sídlem: U Z
  imního stadionu 1952/2, České Budějovice) za účelem „Výstavby chráněného bydlení pro
  osoby se zdravotním postižením“.
  Na zákl
  adě
  usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.
  2012 došlo ve dnech 07.01.2013 až
  22.01.2013 ke
  zveřejnění záměru prodeje výše uvedené
  části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. V
  době zveřejnění
  byla podána připomínka k
  záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 od
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxx
  . Jihočeský kraj v
  době zveřejnění potvrdil svůj zájem o koupi části pozemku p. č. KN
  1038
  v
  k. ú. Třeboň.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu ke změně smluvních podmínek (k prodloužení termínu) nemá
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí s
  požadavkem krajského úřadu.
  Rekapitulace prodeje pozemku p. č. KN 1038, k. ú. Třeboň:
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  10
  Usnesení ZM č. 44/2012
  -
  15 ze dne 26.03.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m
  2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým
  plánem, včetně porostu v
  obci a
  k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se sídlem: U Zimního
  stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
  Cena za porost bude zjištěna znaleckým posudkem.
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena
  za podmínky, že Jihočeský kraj
  doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajis
  tit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr: 30.03.2012 až
  14.04.2012.
  Dne 14.05.2012 přijalo zastupitelstvo města usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2012
  -
  16:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN
  1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření
  smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena za
  podmínky, že Jihočeský kraj doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu
  EU na akci „Výstavba chráněného bydlení
  pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  Veškeré náklady spojené s
  vyhotovením geometrického plánu, znaleckým posudkem, sepsáním smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  II. bere na vědom
  í
  připomínky
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a petici občanů k
  prodeji části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usn
  esení.
  Na základě výše uvedeného usnesení a po schválení budoucí koupě pozemku Jihočeským krajem dne
  25.09.2012 došlo dne 16.10.2012 k
  podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12
  mezi městem Třeboň (dále jen MT) a Jihočeským krajem (dále
  jen JK).
  V
  této smlouvě v
  čl. IX bylo mimo jiné uvedeno:
  „Tato smlouva se uzavírá do doby realizace převodu vlastnictví k
  předmětnému pozemku. Nebude
  -
  li však
  budoucím kupujícím (JK) předloženo budoucímu prodávajícímu (MT) rozhodnutí o poskytnutí dotace d
  o
  31.12.2012, končí následujícím dnem platnost a účinnost této smlouvy.“
  Uzavření smlouvy kupní bylo podmíněno závazkem budoucího kupujícího (JK), že předloží budoucímu
  prodávajícímu (MT) v
  termínu do 31.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovan
  ého operačního
  programu EU na stavbu „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“.
  Dne 12.12.2012 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost JK o výpůjčku části pozemku p. č. KN 1038 o
  výměře
  858 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň s
  účinností od 01.01.2013 do
  doby uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
  p.
  č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. Smlouva o výpůjčce bude překlenovat období od skončení účinnosti Smlouvy
  o
  budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 ze dne 16.10.2012 do doby uzavření nové smlouvy.
  Usnesení
  RM č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  o
  bci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a Jih
  očeským krajem na prodej části pozemku p.
  č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k
  . ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je
  doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí
  dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto
  rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit.
  I
  II. ukládá
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  11
  odboru finanč
  nímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
  města dne 17.12.2012.
  Usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3
  288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  za
  podmínky, že Jihočeský kraj nedoloží do 3
  1.12.2012 schválené Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace
  z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kt
  erou je doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským
  krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo
  od této smlouvy odstoupit.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr dne
  07.01.2013 až
  22.01.2013.
  Usnesení RM č.
  951/2012
  -
  67 ze dne 31.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  návrh
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 28.12.2012 a neschvaluje jej.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o výpůjčce
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy
  v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem na prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravot
  ním
  postižením“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
  připomínku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze
  dne 22.01.2013
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  ob
  ci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  posky
  tnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vy
  hotovením kupní
  smlouvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Anna Kohoutová
  , Ing. Jiří Houdek
  ,
  prof.
  M
  UDr.
  Miloš Velemínský
  , CSc.

  tento návrh neodsouhlasí,
  nikdy
  nebyl
  předložen
  seznam
  ostatn
  ích lokalit
  Ing. Jiří
  Houdek

  názor
  odborníků
  mluví pro
  tuto lokalitu
  Ing. Jan Ďoubal

  žádá o předložení soupisu lokalit
  paní Anna Kahounová
  , Josef Neužil
  PaedD
  r. Jan Váňa

  žá
  dá předložit seznam lokalit
  Mgr. Terezie Jenisová

  seznam lokalit je irelevantní
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , K
  arel Elexhauser
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  8/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomí
  nku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 22.01.2013.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  12
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integ
  rovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vyhotovením kupní
  smlo
  uvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15 Proti: 8
  (jmenovitě: Velemínský, Masojídek, Váňa, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďouba
  l,
  Kohoutová)
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - p. Elexhauser – vznesl dotaz, komu patří hodiny na Hliníku, které nejdou

  Datum: 28. 1. 2013

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Prodej p. č. KN 4755 o výměře 808 m2 v k. ú. Branná – zrušení usnesení ZM - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o dotaci – Stezka po schwarzenberských stavbách - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 761/2012-58 ze dne 17.10.2012
  k projednání žádost o dotaci na projekt Stezka po schwarzenbersk...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 761/2012-58 ze dne 17.10.2012
  k projednání žádost o dotaci na projekt Stezka po schwarzenberských stavbách, předkládaný do 23. výzvy
  ROP, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu,
  Aktivity – Výstavba a rekonstrukce turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení. Předpoklad
  realizace projektu je v roce 2013. Projekt bude realizován jako jednoetapový a bude realizován pouze
  v případě úspěchu při podání žádosti o dotaci.
  Samotná stezka bude začínat na hrázi Opatovického rybníka u přechodu přes Zlatou stoku, dále povede
  podél Zlaté stoky kolem bývalé sýpky, dále kolem pivovaru k Bertiným lázním až k autobusovému nádraží.
  Dále bude možno jít zpět k výchozímu bodu Jiráskovou ulicí přes náměstí na hráz rybníka Svět až k hrázi
  Opatovického rybníka.
  Minimální uznatelné náklady akce musí být dle příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad 1.000.000,00
  Kč. Předpokládané uznatelné maximální výdaje této akce budou do 1.500.000,00 Kč. Tyto výdaje budou
  sloužit na pořízení infrastruktury podél navrhované stezky (naučné a informační tabule, lavičky, odpadkové
  koše, odpočívadla). Předpokládaná dotace bude činit 85 % uznatelných nákladů projektu.
  Čerpání finančních prostředků bude Ex-post, tudíž náklady akce musí žadatel zajistit sám a dotace mu bude
  proplacena po dokončení díla.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – vznesla dotaz na vzhled stezky
  - Ing. Pavel Hajna – jedná se o projekt projektových manažerů
  - Ing. Jiří Houdek
  - Ing. Marie Košinová
  - PaedDr. Jan Váňa – v usnesení je uvedeno financování celého projektu z vlastních zdrojů
  - Ing. Jiří Houdek – navrhuje doplnit „financování a předfinancování z vlastních zdrojů“
  - Ing. Milan Hlásek – doplňuje: „a to pouze v případě, že bude schválena dotace“
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – kde přesně bude stezka začínat?, navrhuje začít u hrobky
  - Ing. Jiří Houdek – námět přijímáme, určitě bude zaznamenán
  - paní Anna Kahounová – mapa jako příloha by materiálu prospěla
  - p. Karel Elexhauser – vznesl dotaz, zda se jednalo s rybářstvím
  - Ing. Jiří Houdek – ano jednalo
  - Ing. Milan Hlásek – vznesl dotaz: Co bude za 1,5 mil. pořízeno?
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 174/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o dotaci na projekt Stezka po schwarzenberských stavbách,
  b) realizaci projektu Stezka po schwarzenberských stavbách, předkládaného do 23. výzvy ROP,
  c) předfinancování a financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými
  výdaji ve výši do 1.500.000,00 Kč v případě schválení dotace z 23. výzvy ROP.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Zrušení příspěvkové organizace IKS Třeboň - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 774/2012-59 ze dne 24.10.2012
  k projednání návrh na zrušení příspěvkové organizace Informačn...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 774/2012-59 ze dne 24.10.2012
  k projednání návrh na zrušení příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně.
  Podle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, dochází ke zrušení příspěvkové
  organizace dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek,
  práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. V případě, že obec bude činnosti vykonávané
  rušenou organizací zajišťovat sama, přechází uplynutím dne uvedeného v rozhodnutí o zrušení její majetek,
  práva a závazky na zřizovatele. To mimo jiné znamená, že zaměstnanec příspěvkové organizace se k datu jejího zániku stane zaměstnancem obce. Zřizovatel může následný den po zrušení příspěvkové organizace
  s těmito právy a závazky volně nakládat. Rozhodnutí o zrušení organizace je prvním a možná
  nejjednodušším krokem, který je zapotřebí v dané věci provést. Následuje oznamovací povinnost státním
  orgánům - finančnímu úřadu, obchodnímu rejstříku, katastru nemovitostí, zdravotní pojišťovně apod. a také
  je zapotřebí informovat všechny dodavatele a odběratele o zrušení organizace, uhradit co nejvíce závazků
  organizace před uzavřením účetnictví, odepsat nedobytné pohledávky (se souhlasem zřizovatele), vypořádat
  fondy organizace, nařídit odvod z odpisů, uzavřít účetnictví, provést inventarizaci atd. Rozhodnutí o zrušení
  organizace se zveřejní v Ústředním věstníku České republiky. O zveřejnění tohoto údaje je třeba požádat,
  zveřejněním dojde k naplnění principu formální publicity.
  Historie příspěvkové organizace:
  Příspěvková organizace vznikla 22.04.1992 Zakládací listinou. V průběhu let činnosti této příspěvkové
  organizace a po 31.12.2000, kdy byla uložena povinnost zapisovat příspěvkové organizace do obchodního
  rejstříku, byla Zakládací listina změněna na Zřizovací listinu (v roce 2003), když k zápisu do Obchodního
  rejstříku a doplnění všech listin do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých
  Budějovicích došlo 04.02.2004.
  V roce 2004 na příspěvkovou organizaci Informační a kulturní středisko města Třeboně se sídlem Třeboň,
  Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751, jako nástupnickou příspěvkovou organizaci přešlo na základě fúze
  sloučením jmění příspěvkové organizace Kongresové a kulturní centrum "Roháč" se sídlem Třeboň, Na
  sadech 349, PSČ 379 01, IČ 71159258, jako zanikající příspěvkové organizace. Důvodem zániku byla
  zejména neprůhlednost účetnictví této příspěvkové organizace. Příspěvková organizace Informační
  a kulturní středisko města Třeboně se sídlem Třeboň, Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751 se stala
  právním nástupcem příspěvkové organizace Kongresové a kulturní centrum "Roháč" se sídlem Třeboň, Na
  Sadech 349, PSČ 379 01, IČ 71159258, která byla zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
  soudem v Českých Budějovicích oddílu Pr 405.
  V průběhu existence příspěvkové organizace byla řešena řada větších či menších nedostatků a pochybení
  v účetnictví této příspěvkové organizace, které byly řešeny buď personálními změnami nebo nápravnými
  opatřeními na základě zjištěných skutečností. Na tento stav nemělo vliv ani zajištění účetnictví
  dodavatelskou formou nebo prostřednictvím svých stálých zaměstnanců. V několika posledních letech byly
  kontroly účetnictví prováděny zejména auditorskou činností městského úřadu. Na základě plánu kontrol došlo počátkem října 2012 k zahájení kontroly této příspěvkové organizace
  (v průběhu letní sezony město provádět kontrolu nechtělo, byl stanoven termín kontroly na říjen 2012).
  Důvodem této kontroly bylo i zjištění účetních nedostatků při kontrole předloženého rozboru hospodaření za
  rok 2011 a následně pak rozboru hospodaření prvního pololetí roku 2012. Řada nesrovnalostí a chyb
  v těchto materiálech byla důvodem opakovaného předkládání na jednání rady města (např. Usnesení RM
  č. 127/2012-37). Proto byla stanovena auditní kontrola.
  Při samotném procesu provádění kontrolní činnosti je třeba odkázat na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
  kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu
  veřejnoprávní kontroly obec ve své příspěvkové organizaci kontroluje zejména soulad s právními předpisy,
  hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnoprávními prostředky, ať už byly organizaci
  poskytnuty z jeho rozpočtu či jiných veřejných zdrojů.
  Z dílčích výsledků kontroly vyplynulo zjištění, že příspěvková organizace nenakládá s veřejnými prostředky
  v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a došlo k neoprávněnému nakládání s nimi.
  Ředitelka IKS podepsala smlouvu na zhodnocení přidělených finančních prostředků do podílového fondu.
  Tato skutečnost je v přímém rozporu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech, kde
  v § 36e nákup cenných papírů je příspěvkovým organizacím výslovně zakázán. Celá záležitost je šetřena
  orgány činnými v trestním řízení, neboť zároveň byly objeveny skutečnosti, které naznačují možnost
  podvodného jednání při uzavření výše uvedené smlouvy. Dále z dílčích výsledků kontroly byly zřejmé další
  závažné nedostatky, jako jsou nepřesné vedení majetkové evidence a pracovně-právní agendy. Současně
  v té době probíhala kontrola ze strany Správy sociálního zabezpečení, kde zjištění byla obdobná jako při
  prováděné kontrole. Na základě dílčích zjištění a výsledků kontroly a zejména z důvodu hrubého porušení
  zákona o rozpočtových pravidlech došlo dne 17.10.2012 k odvolání ředitelky IKS na základě usnesení rady
  města:
  Usnesení RM č. 768/2012-58:
  Rada města Třeboně
  I. odvolává
  Evu Potužákovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně,
  příspěvková organizace, Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751 ke dni 17.10.2012. Toto odvolání je účinné
  dnem následujícím po doručení odvolání z funkce ředitelky.
  II. jmenuje
  do funkce ředitele příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně, příspěvková
  organizace, Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751 Ing. Josefa Hlávku do 31.12.2012. Toto jmenování je
  účinné ke dni účinnosti odvolání ředitelky paní Evy Potužákové.
  III. schvaluje
  znění jmenovací listiny a platový výměr pro ředitele Informačního a kulturního střediska Třeboň.
  IV. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Po zvážení výsledků kontroly a kontroly Správy sociálního zabezpečení a s ohledem na vyhodnocení
  hospodaření IKS v uplynulých letech (přehled výsledků hospodaření za rok 2006 – 2011 jsou uvedeny níže)
  a po zvážení jak hlavní, tak i doplňkové činnosti a na základě dlouholetých zkušeností tak velké příspěvkové
  organizace, jakou IKS je, se jeví jako zcela potřebné zajistit finanční toky a samotné účetnictví této činnosti
  finančním a majetkovým odborem města a další organizační činnost z významné části zajistit nově vzniklým
  odborem kultury a cestovního ruchu. Nově vzniklý odbor nebude znamenat navýšení počtu úředníků, ale
  pouze zaměstnanců městského úřadu, kteří budou převedeni z příspěvkové organizace. Tento odbor bude
  zajišťovat kulturu, program divadla, loutkového divadla, dále pak propagaci a podporu cestovního ruchu
  provozem informačního pultu a radniční věže a provozu „Expozice“ v Třeboni.
  Jako zcela bezproblémová část IKS se jeví fungování a financování knihovny, která má i zároveň regionální
  působnost v rámci ORP. V tomto případě by mohlo dojít k založení nové příspěvkové organizace.
  Určitou specifickou činností je zajištění fungování KKC Roháč, který by mohl být vyhlášen k pronájmu se
  závazky, které by zajistily využití pro základní a střední školství.
  Nově vzniklý odbor kultury a cestovního ruchu by zajišťoval následující činnosti (část zaměstnanců IKS by se
  k 01.01.2013 stala zaměstnanci města Třeboně - nově vzniklého odboru kultury a cestovního ruchu): ...
  Finanční prostředky, které město Třeboň poskytuje příspěvkové organizaci formou příspěvku na provoz, by
  byly jednotlivě rozepsány v rozpočtu města (účetnictví by zajišťovalo město tak jako v případě ostatních
  odborů). Náklady (resp. výdaje) příspěvkové organizace by byly položkově určeny ve výdajové části
  rozpočtu pod nově vzniklým odborem kultury a cestovního ruchu. Výnosy (resp. příjmy) příspěvkové
  organizace by byly zahrnuty v příjmové části rozpočtu pod nově vzniklý odbor kultury a cestovního ruchu.
  Položkovým rozpisem se začleněním k příslušnému paragrafu rozpočtové skladby a vnitřním označením
  v účetnictví by bylo určeno, k jakým akcím či propagaci se mají finanční prostředky použít. Zastupitelstvo
  města by tak při schvalování rozpočtu a závěrečného účtu mělo potřebný finanční přehled.
  Lze také konstatovat, že samotná činnost IKS není a nebyla ekonomicky soběstačná a je závislá na
  financování z veřejných rozpočtů. Rozhodující část financí na provoz IKS je garantována zřizovatelem -
  městem Třeboň. Vlastní příjmy dosahovala IKS především z vybraných poplatků od svých klientů, protože však příspěvkové organizace poskytují občanům služby na neziskovém principu, poplatky většinou
  nepokrývají ekonomicky nutnou výši nákladů.
  Je obecně kritizováno, že příspěvková organizace nenese přímou odpovědnost za výsledky hospodaření,
  odpovědnost v konečném důsledku nese obec jako konečná instance a jediný vlastník. Níže uvedený
  přehled o výsledcích hospodaření IKS výše uvedenou větu naplňuje, protože zřizovatel musí rozhodnout
  o úhradě ztráty z činnosti příspěvkové organizace.
  financování.
  Volba některé formy neziskového soukromoprávního subjektu pravděpodobně umožní jasné vymezení
  kompetencí a odpovědností za dosažené výsledky, přehledné zpětné vazby a kontrolu pomocí
  ekonomických nástrojů, volnější pravidla hospodaření, což může vést k efektivnějšímu způsobu řízení
  organizace.
  Přechod na některou formu neziskového soukromoprávního subjektu má však i svá negativa. Je zapotřebí si
  uvědomit, že územní samosprávný celek ztrácí nad organizacemi zřízenými v některé formě neziskového
  soukromoprávního subjektu přímý vliv. Podstatně se snižuje počet osob oprávněných rozhodovat
  o dispozicích s majetkem ve vlastnictví obce a také dojde k vymanění se takového majetku z pod
  veřejnoprávních kontrolních mechanismů nastavených především zákonem o finanční kontrole ve veřejné
  správě. Zakladatel (obec) soukromoprávního neziskového subjektu nemá možnost přímé kontroly a ani
  přímého a účinného ovlivňování chodu organizace. Územní samosprávný celek musí při úvaze o změně
  organizačně-právní formy subjektu brát v úvahu jak hlediska ekonomická, tak i společenská.
  Po vyhodnocení výše uvedeného a po vyhodnocení činnosti IKS je doporučeno „částečné“ začlenění této
  organizace do vlastních organizačních struktur města. Výhody tohoto začlenění do vlastních organizačních
  struktur města spatřujeme v: minimalizaci provozních a mzdových nákladů, přímé vazbě na hlavního
  koordinátora aktivit kultury a cestovního ruchu ve městě (nově vzniklý odbor kultury a cestovního ruchu)
  a s tím související možnost aktivní koordinace činnosti v oblasti kultury a cestovního ruchu a poskytovaných
  finančních zdrojů, tedy aktivní rozhodování ať zastupitelstvem nebo radou města o jejich efektivní alokaci.
  Zajímavou možností spolufinancování činnosti, které budou zajišťovány nově vzniklým odborem kultury
  a cestovního ruchu a na něj napojených rozvojových projektů, jsou dotace ze strukturálních fondů EU.
  Zpracování, realizace a administrativa projektů však vyžaduje dostatečnou odbornost a je časově velmi
  náročná, proto bude přínosem využít zázemí úřednického aparátu. Stejně tak je důležité sledovat a účastnit
  se dalších dotačních možností ať již krajských či národních.
  V případě Kongresového a kulturního centra Roháč je ještě nutno uvést následující. Město Třeboň by
  s ohledem na pronajatý objekt - budovu Besedy - nemělo provozovat „konkurenční“ objekt s podobnou či téměř stejnou možností využití (plesy, restaurace, diskotéky). Ekonomické zaštítění městem v případě
  pokračování příspěvkové organizace by nebylo k provozovateli Besedy zcela šťastné.
  Níže uvedené výsledky hospodaření provozu potvrzují, že provozování Besedy a provozování KKC Roháč
  jsou v těsném spojení. Před rokem 2010 byl Roháč ziskový a po otevření a zahájení činnosti v Besedě došlo
  k zásadnímu poklesu výsledku hospodaření. Vliv je prokazatelný i v roce 2011.
  Z důvodu, že knihovny obecně v ostatních městech jsou příspěvkovými organizacemi, protože jejich
  prostřednictvím územní samosprávné celky plní úkoly vyplývající z jejich samostatné působnosti,
  navrhujeme zřízení nové příspěvkové organizace od 01.01.2013 včetně schválení nové zřizovací listiny.
  Příspěvkové organizace ruší i Jihočeský kraj, když je transformuje k jiné příspěvkové organizaci. Ze strany
  měst je možné uvést i město Velká Bystřice, které zrušilo kulturní středisko a zřídilo odbor na MÚ, Odbor
  kultury a cestovního ruchu již dlouhodobě mají města Jindřichův Hradec, Písek, Tábor, Prachatice a řada
  dalších. Ze spolupracujících ne jihočeských měst můžeme uvést většinu lázeňských měst a dále pak město
  Litomyšl, Telč, Cheb, Hradec Králové, Český Krumlov.
  Usnesení RM č. 774/2012-59:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení příspěvkové organizace města Třeboně Informační a kulturní středisko města Třeboně se sídlem
  Masarykovo nám. 103, IČ 003 65 751 v souladu s § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  (obecní zřízené), ve znění pozdějších změn a doplňků, s termínem ukončení činnosti 31.12.2012. Majetek,
  práva a závazky příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně přechází v souladu
  s § 27 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, na zřizovatele,
  tj. město Třeboň, Palackého 46/II, IČ 002 47 618 ke dni 01.01.2013.
  II. ukládá
  městskému úřadu zajistit veškeré administrativní úkony k ukončení činnosti příspěvkové organizace,
  zejména změny a zrušení zápisů v Obchodním rejstříku, v Ústředním věstníku ČR, převodu živnostenských
  listů na město Třeboň, převod zaměstnanců p. o. na město Třeboň, kde budou zařazeni do městského úřadu
  od 01.01.2013.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň včetně
  zřizovací listiny k 01.01.2013 na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  IV. schvaluje
  vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor včetně movitého majetku v čp. 349/II – Roháč s termínem
  zahájení pronájmu k 01.01.2013. Nebytové prostory budou vyhlášeny k pronájmu tak, aby byl zachován
  provoz tělocvičny v objektu čp. 349/II v obci a k. ú. Třeboň pro hodiny tělesné výchovy třeboňských škol,
  tělovýchovné využití sportovních oddílů a pro potřeby města Třeboně a další podmínky, které budou
  upřesněny při schvalování Oznámení o vyhlášení záměru pronájmu radou města v případě schválení
  zrušení příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně zastupitelstvem města.
  Hlavní a doplňková činnost je zajišťována prostřednictvím jednotlivých středisek IKS v nebytových
  prostorách včetně movitého majetku ve vlastnictví zřizovatele a ve vlastnictví příspěvkové organizace.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – Byl audit na IKS doveden do konce?
  - Ing. Jiří Houdek – audit není zcela uzavřen
  - paní Anna Kahounová – Ing. Hlávka by dál v auditu pokračovat neměl (střet zájmů)
  - Ing. Jiří Houdek – Ing. Hlávka je na půl úvazku ředitelem, na půl auditorem
  - k auditu uvádí, že audit nedělal sám, ale i s ostatními zaměstnanci úřadu
  - paní Anna Kahounová – budou všichni zaměstnanci IKS převedeni na město – včetně účetních?
  - Ing. Jiří Houdek – nebudou převedeni ti, kteří nějakým způsobem pochybili, ostatní budou převedeni
  - paní Anna Kahounová – zůstane drobný prodej předmětů na pultu?
  - Ing. Jiří Houdek – ano, zůstane
  - p. Karel Elexhauser
  - PaedDr. Jan Váňa – 500.000,00 Kč se nevrátilo?
  - Ing. Jiří Houdek – zatím ne
  - PaedDr. Jan Váňa – zdá se mi neefektivní, aby z knihovny byla příspěvková organizace -
  neekonomické
  - Ing. Jiří Houdek – účetnictví by dělalo město pro knihovnu
  - p. Zdeněk Mráz – knihovna byla vždy v černých číslech
  - PaedDr. Jan Váňa – kdy ta kauza vznikla? A kdo v té době dělal účetní práci?
  - Ing. Jiří Houdek – vklad byl proveden v lednu až březnu
  - PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, proč se audity nekonaly častěji
  - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - p. Zdeněk Mráz
  - paní Anna Kahounová – kolik zaměstnanců by mělo v odboru kultury pracovat?
  - Ing. Jiří Houdek – ti, co jsou na IKS, by museli dohodou plynule přejít nebo by museli dostat řádné
  rozvázání práce. Ti, co pochybili - pracovní poměr se rozváže.
  - Ing. Jiří Houdek uvádí, že jde o 3 zaměstnance na pultu, 1x expozice, redaktorka TS, pracovník, který
  zajišťuje kulturu, vedoucí odboru -> 7 lidí na odboru
  - Ing. Milan Hlásek
  - p. Karel Elexhauser
  - odchody a příchody: 20:14 Neužil – odchod – počet 24
  20:17 Neužil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 175/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zrušení příspěvkové organizace města Třeboně, Informačního a kulturního střediska města Třeboně se
  sídlem Masarykovo nám. 103, IČ 003 65 751 v souladu s § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, s termínem ukončení činnosti 31.12.2012.
  Majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně přechází
  v souladu s § 27 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, na
  zřizovatele, tj. město Třeboň, Palackého 46/II, IČ 002 47 618 ke dni 01.01.2013.
  II. ukládá
  Městskému úřadu zajistit veškeré administrativní úkony k ukončení činnosti příspěvkové organizace,
  zejména změny a zrušení zápisů v Obchodním rejstříku, v Ústředním věstníku ČR, převodu účetnictví do
  účetnictví města Třeboně, převodu živnostenských listů na město Třeboň, zajistit úkony vyplývající
  z pracovně právních vztahů souvisejících s převodem zaměstnanců p. o. na město Třeboň, kde budou
  zařazeni do městského úřadu od 01.01.2013.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň včetně
  zřizovací listiny k 01.01.2013 na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 1 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Diskuze - K. Elexhauser: Hradecká brána - propad vozovky

  Datum: 29. 10. 2012

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II. – Holičky u St. Hlíny - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve
  Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II – Holičky u St. Hlíny.
  Důvodová zprá...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve
  Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II – Holičky u St. Hlíny.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 585/2012-52 ze dne 22.08.2012 žádost
  Sdružení vlastníků inženýrských sítí (SVIS) Kopeček II - Holičky u Staré Hlíny (Budějovická 917, Třeboň)
  v zastoupení Mgr. Zdeňkem Kučerou a p. Stanislavem Gruberem o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
  darovací. Pozemky budou dotčeny stavbou „ZTV Kopeček Třeboň – místní komunikace“. SVIS požaduje
  uzavření dvou darovacích smluv. První smlouva by řešila darování pouze komunikace. Druhá smlouva by
  řešila darování chodníku, VO, kanalizačního a vodovodního řadu a pozemků pod komunikací. K darování by
  došlo nejpozději do 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací. SVIS dále požaduje, aby
  smluvní pokuta byla určena pouze z předpokládané investice výstavby komunikace k poměrné části stavbou
  dotčených pozemků ve vlastnictví města. Na pozemku města bude pouze stavba komunikace bez VO
  a chodníku. Dešťová kanalizace zůstane v majetku SVIS.
  Sdružení vlastníků inženýrských sítí (SVIS), Kopeček II – Holičky u St. Hlíny (Budějovická 917, Třeboň) je
  sdružení občanů, které bylo založeno za účelem výstavby, správy, provozu a oprav spolčených inženýrských
  sítí v lokalitě Kopeček II – Holičky u St. Hlíny. Dle JUDr. Hájka se jedná o sdružení občanů ve sdružení dle
  Občanského zákoníku § 829 a násl., kdy se několik osob může sdružit, aby se společně přičinily o dosažení
  sjednaného účelu. Sdružení nemá právní subjektivitu, to znamená, že smlouvy budou podepisovat všichni
  členové sdružení.
  Po schválení RM dojde k následujícímu řešení:
  Bude zveřejněn záměr výpůjčky pozemků p. č. KN 169/2 a p. č. KN 169/23 vše v k. ú. Holičky u St. Hlíny pro
  účely vybudování komunikace. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou po dobu výstavby nejdéle do 5 let
  od uzavření smlouvy o výpůjčce. Podmínkou výpůjčky bude, že vybudování výše uvedeného provedou
  vlastníci na své náklady a po dokončení převedou formou daru na město Třeboň.
  Zároveň v případě schválení ZM dojde k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na prodloužený
  vodovodní a kanalizační řad, veřejné osvětlení, komunikaci, chodník na pozemcích p. č. KN 169/2, p. č. KN
  169/3, p. č. KN 169/7, p. č. KN 169/8, p. č. KN 169/9, p. č. KN 169/10, p. č. KN 169/23 a p. č. KN 178/2, vše
  v k. ú. Holičky u St. Hlíny. Dále předmětem daru bude pozemek p. č. KN 169/3, část pozemku p. č. KN
  169/7, část pozemku p. č. KN 169/8, část pozemku p. č. KN 169/9, pozemek p. č. KN 169/10 a část
  pozemku p. č. KN 178/2, vše v k. ú. Holičky u St. Hlíny ve prospěch města Třeboň – viz bod č. I. návrhu na
  usnesení.
  OFM pro informaci sděluje, že Kolaudačním rozhodnutím ze dne 19.07.2004 bylo povoleno užívání
  veřejného vodovodního řadu a dne 23.07.2012 bylo povoleno užívání splaškové kanalizace a kanalizace
  ústící do kanalizace města Třeboň.
  Přehled dotčených pozemků:
  - pozemky ve vlastnictví občanů sdružených ve Sdružení vlastníků inženýrských sítí (SVIS): p. č. KN 169/3,
  p. č. KN 169/7, p. č. KN 169/8, p. č. KN 169/9, p. č. KN 169/10 a p. č. KN 178/2, vše v k. ú. Holičky u St.
  Hlíny. Pozemky p. č. KN 169/10 a p. č. KN 178/2 vše v k. ú. Holičky u St. Hlíny jsou zatíženy zástavním
  právem smluvním. OFM uvádí, že před vložením darovací smlouvy do katastru nemovitostí musí dojít
  k výmazu zástavního práva – viz bod č. I návrhu na usnesení.
  - pozemky ve vlastnictví města Třeboně: p. č. KN 169/2 a p. č. KN 169/23.
  Podle ORI jsou předpokládané náklady na výstavbu komunikace na všech dotčených pozemcích cca
  4.460.000,00 Kč. Komunikace na pozemcích p. č. KN 169/2 a p. č. KN 169/23, které jsou ve vlastnictví
  města Třeboně, přijde cca na 2.230.000,00 Kč. OFM proto navrhuje stanovit pokutu z předpokládané
  investice pouze na pozemcích města v částce 1.672.500,00 Kč. Tato částka odpovídá 75 % předpokládané
  investice na městských pozemcích, Dle JUDr. Hájka by bylo vhodné tuto pokutu stanovit pouze k závazku
  týkajícího se vybudování komunikace na pozemcích města.
  Odbor úz. plán. a st. řádu uvedl, že doporučují, aby se jako jedna stavba provedla komunikace s chodníky
  a veřejným osvětlením. Účel užívání uvedených staveb je totiž totožný (zajistit bezpečný provoz v uvedené
  ulici). Jinak nemá k darovacím smlouvám připomínky. Odbor rozvoje a investic uvedl, že z provozních
  důvodů požadují, aby součástí daru komunikace byly i chodníky a veřejné osvětlení, tudíž kompletně hotové
  povrchy uličního prostoru a jeho osvětlení a odvodnění. Odložení daru splaškové kanalizace a vodovodu
  není vhodné a je tudíž nutno ošetřit vzájemné vztahy mezi majiteli splaškové kanalizace a vodovodu, majiteli
  pozemků a majiteli komunikace. Proto je vhodné přijmout dary jako celek najednou.
  Výše pokuty bude závislá od zvoleného postupu a rozsahu daru.
  Předpokládané náklady na realizaci:
  - vozovka celkem 2.230 m2: 4.460.000,00 Kč
  - vozovka na pozemcích města 1.115 m2: 2.230.000,00 Kč
  - chodník celkem 655 m2: 655.000,00 Kč
  - veřejné osvětlení 9 osvětlovacích bodů: 360.000,00 Kč
  (Dle SVIS jsou předpokládané náklady na výstavbu komunikace včetně chodníku cca 1.200.000,00 Kč).
  Vzhledem k vyjádření příslušných odborů OFM navrhuje schválit výše uvedené usnesení, které je dle jejich
  stanoviska – darování veškeré infrastruktury, komunikace, chodníku a veřejného osvětlení jednou darovací
  smlouvou.
  Rada města svým usnesením č. 585/2012-52 ze dne 22.08.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky pozemků p. č. KN 169/2 a p. č. KN 169/23 vše v k. ú. Holičky u St. Hlíny za
  účelem vybudování komunikace. Pozemky budou vypůjčeny občanům sdružených ve Sdružení vlastníků
  inženýrských sítí Kopeček II – Holičky u St. Hlíny (Budějovická 917, Třeboň) na dobu určitou po dobu
  výstavby nejdéle do 5 let od uzavření smlouvy o výpůjčce za podmínky, že komunikace na pozemcích p. č.
  KN 169/2 a p. č. KN 169/23 vše v k. ú. Holičky u St. Hlíny bude bezúplatně převedena do vlastnictví města
  Třeboň. K uzavření smlouvy o výpůjčce dojde nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě
  budoucí darovací. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 1.672.500,00 Kč.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve Sdružení
  vlastníků inženýrských sítí Kopeček II – Holičky u St. Hlíny (Budějovická 917, Třeboň). Předmětem daru
  bude:
  1) prodloužený vodovodní a kanalizační řad, veřejné osvětlení, komunikace, chodník na pozemcích p. č. KN
  169/2, p. č. KN 169/3, p. č. KN 169/7, p. č. KN 169/8, p. č. KN 169/9, p. č. KN 169/10, p. č. KN 169/23 a p. č.
  KN 178/2, vše v k. ú. Holičky u St. Hlíny.
  2) pozemek p. č. KN 169/3, část pozemku p. č. KN 169/7, část pozemku p. č. KN 169/8, část pozemku p. č.
  KN 169/9, pozemek p. č. KN 169/10 a část pozemku p. č. KN 178/2, vše v k. ú. Holičky u St. Hlíny, dotčené
  výstavbou „ZTV Kopeček Třeboň – místní komunikace“.
  K předání předmětu daru dojde nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
  Občané sdružení ve Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II – Holičky u St. Hlíny (Budějovická 917,
  Třeboň) budou mít možnost zřízení věcného břemene v právu uložení a vedení vodovodní a kanalizační
  přípojky v jejich prospěch bezúplatně. Před vložením darovací smlouvy do katastru nemovitostí dojde
  k výmazu zástavního práva na pozemcích p. č. KN 169/10 a p. č. KN 178/2 v k. ú. Holičky u St. Hlíny.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, p. Petr Kohout, p. Karel Elexhauser, Ing. Jiří
  Houdek, Ing. Marie Košinová
  - odchody a příchody: 19:46 Florianová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení RM č. 146/2012-18
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve Sdružení
  vlastníků inženýrských sítí Kopeček II – Holičky u St. Hlíny (Budějovická 917, Třeboň). Předmětem daru
  bude:
  1) prodloužený vodovodní a kanalizační řad, veřejné osvětlení, komunikace, chodník na pozemcích p. č. KN
  169/2, p. č. KN 169/3, p. č. KN 169/7, p. č. KN 169/8, p. č. KN 169/9, p. č. KN 169/10, p. č. KN 169/23 a p. č.
  KN 178/2, vše v k. ú. Holičky u St. Hlíny.
  2) pozemek p. č. KN 169/3, část pozemku p. č. KN 169/7, část pozemku p. č. KN 169/8, část pozemku p. č.
  KN 169/9, pozemek p. č. KN 169/10 a část pozemku p. č. KN 178/2, vše v k. ú. Holičky u St. Hlíny, dotčené
  výstavbou „ZTV Kopeček Třeboň – místní komunikace“.
  K předání předmětu daru dojde nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
  Občané sdružení ve Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II – Holičky u St. Hlíny (Budějovická 917,
  Třeboň) budou mít možnost zřízení věcného břemene v právu uložení a vedení vodovodní a kanalizační
  přípojky v jejich prospěch bezúplatně. Před vložením darovací smlouvy do katastru nemovitostí dojde
  k výmazu zástavního práva na pozemcích p. č. KN 169/10 a p. č. KN 178/2 v k. ú. Holičky u St. Hlíny.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Golfový a střelecký simulátor – Beseda“, schválení realizace a zajištění financování projektu „Golfový a střelecký simulátor – Beseda, předkládaného do 23. výzvy ROP - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Golfový a střelecký simulátor – Beseda“, schválení
  realizace a zajištění financování projektu „Golfový a střelecký simuláto...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Golfový a střelecký simulátor – Beseda“, schválení
  realizace a zajištění financování projektu „Golfový a střelecký simulátor – Beseda, předkládaného do
  23. výzvy ROP.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 619/2012-52 ze dne 22.08.2012
  k projednání žádost o dotaci na akci Golfový a střelecký simulátor – Beseda, předkládaný do 23. výzvy ROP.
  Předpoklad realizace projektu je v roce 2013. Projekt bude realizován jako jednoetapový a bude realizován
  pouze v případě úspěchu při podání žádosti o dotaci. Čerpání finančních prostředků bude po dokončení
  celého díla.
  Předpokládaná dotace bude činit 30 % uznatelných nákladů. Minimální uznatelné náklady akce musí být dle
  příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad 2.000.000,00 Kč. Předpokládané uznatelné maximální výdaje
  této akce budou 3.000.000,00 Kč. Tyto výdaje budou sloužit na pořízení dvou golfových simulátorů
  a jednoho střeleckého simulátoru včetně nezbytných stavebních úprav pro zajištění provozu simulátorů.
  Předpokládané maximální výdaje na pořízení jednoho golfového simulátoru, včetně příslušenství, jsou do
  900.000,00 Kč, tzn. za dva simulátory 1.800.000,00 Kč. Předpokládané maximální výdaje na pořízení
  střeleckého simulátoru jsou do 500.000,00 Kč. Rezerva ve výši do 700.000,00 Kč je ponechána na nezbytné
  stavební úpravy (jedná se spíše o elektroinstalace a datové rozvody) a na případné dovybavení vhodným
  mobiliářem.
  Veškeré ceny jsou uvedeny jako maximální a budou se upřesňovat na základě prováděných předběžných
  poptávek a konzultací. Předpoklad celkových uznatelných nákladů bude do 2.500.000,00 Kč, avšak
  z důvodu nedostatku času pro přípravu byla ponechána rezerva ve výši 500.000,00 Kč.
  V případě schválení žádosti o dotaci a před podpisem smlouvy o přijetí dotace bude zastupitelstvo města
  Třeboně informováno a bude možno případně projekt zastavit bez sankcí.
  Diskuse:
  - diskutující: Mgr. Anna Kohoutová, Ing. Jiří Houdek, paní Anna Kahounová, Ing. Marie Košinová,
  p. Karel Elexhauser, Ing. Milan Hlásek, p. Jan Makovička, p. Vladimír Janíček, pan Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 149/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) realizaci projektu Golfový a střelecký simulátor – Beseda, předkládaný do 23. výzvy ROP
  b) zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši
  do 3.000.000,00 Kč
  II. ukládá
  útvaru tajemníka předložit žádost o dotaci na akci Golfový a střelecký simulátor – Beseda.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 6 (jmenovitě: Kohoutová, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďoubal) Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013-2015 - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013-2015.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 626/2012-52 rozpočtový výhled města
  n...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013-2015.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 626/2012-52 rozpočtový výhled města
  na období 2013-2015.
  Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je rozpočtový výhled
  pomocným nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční
  plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých
  závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový
  výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích
  a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých
  závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí
  po celou dobu trvání závazku.
  Předkládaný rozpočtový výhled obsahuje informace o plánovaných příjmech, výdajích a financování
  rozčleněné podle druhového třídění rozpočtové skladby.
  V daňových příjmech je mimo jiné zahrnuta položka „návrh na změnu RUD (rozpočtového určení daní)“.
  Novelu zákona o rozpočtovém určení daní schválila vláda ČR dne 23.05.2012. Hlavními principy návrhu jsou posílení sdílených daní obcí a snížení disproporcí v příjmech na obyvatele mezi obcemi. Návrhem se
  zvyšuje objem sdílených daní obcí ze státního rozpočtu o 12 mld. Kč. Podle propočtu sdílených daňových
  příjmů obcí vydaného Ministerstvem financí ČR získá město Třeboň dle nového návrhu o cca 16.800 tis. Kč
  více prostředků oproti současnému systému RUD.
  V současné době nadále probíhá jednání týkající se dotace na ČOV Třeboň. Do vyjasnění a vyjednání
  konečného řešení celé situace kolem ČOV Třeboň není možné do rozpočtového výhledu zapracovat žádné
  konkrétní údaje. Z toho důvodu je v příjmové části řádek příjmy z pronájmu ČOV a proti tomu v části
  financování v řádku změna stavu bankovních účtů (+/-) (vč. deponace prostředků z ČOV). Znamená to, že
  prostředky z pronájmu ČOV budou drženy na bankovním účtu a nebudou zapojeny do výdajové části
  rozpočtu.
  Rada města přijala dne 22.08.2012 v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 626/2012-52
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013-2015.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit informaci o rozpočtovém výhledu na jednání ZM dne
  03.09.2012.
  Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah předkládaného materiálu
  k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: p. Karel Elexhauser, paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 152/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013-2015.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - K. Elexhauser - Je zájemce na pozemky po Tech. službách?

  Datum: 3. 9. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 100m² a části pozemku p. č. KN 461/6 o výměře cca 230 m², vše v k. ú. Stará Hlína. - Diskuze

  Datum: 14. 5. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Vstup města Třeboně do občanského sdružení Cyklostezka Lužnice. - Diskuze

  Datum: 14. 5. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - K. Elexhauser - půjčka pro svářečský sjezd

  Datum: 14. 5. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 305/2 o výměře 104 m² k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1638/14 o výměře 202 m², p. č. KN 1638/43 o výměře 120 m², p. č. KN 1638/47 o výměře 44 m², vše v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Využití Kulturně - společenského centra Beseda. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví stavby vodního díla - Most přes Podřezanskou stoku, k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2012

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2011

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, Obecně závazná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2011 + sazba poplatku za rok 2012. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2011

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2012. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2011

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o bezúplatném převodu "Rekultivace skládky Domanín" Obci Domanín. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2011

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Prodej BJ č. 812/7 v ulici B. Němcové v Třeboni. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2011

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 7. 11. 2011

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací mezi městem Třeboň a společností TŘEBOŇ INVEST s.r.o. týkající se rozšíření předmětu daru. - Diskuze

  Datum: 7. 11. 2011

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Pojmenování ulic v Třeboni - ulice Veslařská a ulice Jiřího Havlise. - Diskuze

  Datum: 7. 11. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Směna části pozemků p.č. KN 1897/165 a p. č. KN 1897/172 za pozemky p. č. KN 1897/21, 1897/13, 1897/50 včetně poplatku, vše v obci a k. ú. Třeboň - záměr. - Diskuze

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/33 o výměře 619 m² v k. ú. Břilice - doplnění usnesení. - Diskuze

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod mostu přes Podřezanskou stoku v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz K. Elexhauser: požadavek na vydání výpisu z účtů města za poslední dva roky.

  Datum: 3. 10. 2011

Datum Název
9. 12. 2019 Zastupitelstvo 9. 12. 2019
14. 10. 2019 Zastupitelstvo 14. 10. 2019
26. 8. 2019 Zastupitelstvo 26. 8. 2019
17. 6. 2019 Zastupitelstvo 17. 6. 2019
20. 5. 2019 Zastupitelstvo 20. 5. 2019
1. 4. 2019 Zastupitelstvo 1. 4. 2019
25. 2. 2019 Zastupitelstvo 25. 2. 2019
28. 1. 2019 Zastupitelstvo 28. 1. 2019
10. 12. 2018 Zastupitelstvo 10.12.2015
13. 11. 2018 Ustavující zastupitelstvo
10. 9. 2018 Zastupitelstvo 10.9.2018
25. 6. 2018 Zastupitelstvo 25.6.2018
21. 5. 2018 Zastupitelstvo 21.5.2018
26. 3. 2018 Zastupitelstvo 26. 3. 2018
29. 1. 2018 Zastupitelstvo 29. 1. 2018
18. 12. 2017 Zastupitelstvo 18. 12. 2017
6. 11. 2017 Zastupitelstvo 6. 11. 2017
18. 9. 2017 Zastupitelstvo 18. 9. 2017
24. 7. 2017 Zastupitelstvo 24. 7. 2017
26. 6. 2017 Zastupitelstvo 26. 6. 2017
22. 5. 2017 Zastupitelstvo 22. 5. 2017
24. 4. 2017 Zastupitelstvo 24. 4. 2017
20. 3. 2017 Zastupitelstvo 20. 3. 2017
30. 1. 2017 Zastupitelstvo 30. 1. 2017
12. 12. 2016 Zastupitelstvo 12. 12. 2016
7. 12. 2016 Setkání s občany - plánované investice města
24. 10. 2016 16. jednání ZM Třeboně
12. 9. 2016 15. jednání ZM Třeboně
20. 6. 2016 14. jednání ZM Třeboně
9. 5. 2016 13. jednání ZM Třeboně
14. 3. 2016 12. jednání ZM Třeboně
25. 1. 2016 11. jednání ZM Třeboně
14. 12. 2015 10. jednání ZM Třeboně
2. 11. 2015 9. jednání ZM Třeboně
7. 9. 2015 8. jednání ZM Třeboně
22. 6. 2015 7. jednání ZM Třeboně
18. 5. 2015 6. jednání ZM Třeboně
16. 3. 2015 5. jednání ZM Třeboně
26. 1. 2015 4. jednání ZM Třeboně
15. 12. 2014 3. jednání ZM Třeboně
24. 11. 2014 2. jednání ZM Třeboně
3. 11. 2014 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
15. 9. 2014 36. jednání ZM Třeboně
18. 8. 2014 35. jednání ZM Třeboně
23. 6. 2014 34. jednání ZM Třeboně
12. 5. 2014 33. jednání ZM Třeboně
17. 3. 2014 32. jednání ZM Třeboně
26. 2. 2014 31. jednání ZM Třeboně
27. 1. 2014 30. jednání ZM Třeboně
16. 12. 2013 29. jednání ZM Třeboně
4. 11. 2013 28. jednání ZM Třeboně
9. 9. 2013 27. jednání ZM Třeboně
14. 6. 2013 26. jednání ZM Třeboně
6. 5. 2013 25. jednání ZM Třeboně
18. 3. 2013 24. jednání ZM Třeboně
28. 1. 2013 23. jednání ZM Třeboně
17. 12. 2012 22. jednání ZM Třeboně
26. 11. 2012 21. jednání ZM Třeboně
29. 10. 2012 20. jednání ZM Třeboně
1. 10. 2012 19. jednání ZM Třeboně
3. 9. 2012 18. jednání ZM Třeboně
25. 6. 2012 17. jednání ZM Třeboně
14. 5. 2012 16. jednání ZM Třeboně
26. 3. 2012 15. jednání ZM Třeboně
30. 1. 2012 14. jednání ZM Třeboně
12. 12. 2011 13. jednání ZM Třeboně
7. 11. 2011 12. jednání ZM Třeboně
3. 10. 2011 11. jednání ZM Třeboně

«Související odkazy

Partnerství