tel: , email: , č.dv.: zajišťuje

Sociální práce na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Pro cílové skupiny:
Pomoc občanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace, kdy je posouzena životní situace osob a realizována přímá sociální práce s klientem. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, senioři, osoby s různým stupněm omezení ve způsobilosti k právním úkonům, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy.

Poskytnutí základního sociálního poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení, informuje každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze, zapojuje ji do řešení její situace. Zajišťuje pomoc při vyplnění žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi a jejím uplatnění, vede nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze.


V rajonech: České Velenice, Suchdol nad Lužnicí, Chlum u Třeboně, Majdalena, Cep, Dvory nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí, Hamr, Staňkov, Halámky, Rapšach
 

Sociální kurátor

Soubor činností vedoucí k eliminaci sociálního vyloučení a pomoc lidem, jejichž životní styl může vést ke konfliktu se společností.

Veřejné opatrovnictví

Zastoupení a hájení práv osob, kterým byla soudem omezena svéprávnost.

Romské poradenství

Koordinace a plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Regionální protidrogová politika

Opatření zaměřená na snížení negativních společenských dopadů užívání legálních i nelegálních návykových látek a patologického hráčství.

Obecně prospěšné práce

Výkon alternativního trestu k trestu odnětí svobody. OPP nabízejí odsouzenému možnost odpracovat si svůj trest a vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání.
 
__________________________________________________________________________________________
 
tel: , email: , č.dv.: zajišťuje
 

Sociální práce na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Pro cílové skupiny:
 
V rajonech:  Třeboň, Lomnice nad Lužnicí, Domanín, Frahelž, Hrachoviště, Klec, Lužnice, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, Smržov, Stříbřec, Záblatí
 

Bezpečnostní signalizační zařízení pro seniory


Tísňové zařízení pro osaměle žijící seniory, u nichž vzhledem ke zdravotnímu stavu vzniká riziko úrazu.
 

Zvláštní příjemce důchodu


Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací