Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor životního prostředí

Vedoucí: Fliegel Jaroslav, Ing. tel: 384 342 175, email: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223

Tel: 384 342 170 - 177
Fax: 384 342 178

Odbor životního prostředí zajišťuje:

 • výkon státní správy vodoprávního úřadu obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • výkon státní správy speciálního stavebního úřadu obce s rozšířenou působností u vodních děl a u ostatních staveb, pokud jsou povolovány ve společném řízení, kde je stavbou hlavní stavba vodního díla,
 • výkon veřejné správy obecního úřadu v přenesené působnosti a výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • výkon státní správy lesů obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • výkon státní správy myslivosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • výkon veřejné správy v oblasti uvádění reprodukčního materiálu do oběhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • výkon působnosti orgánu ochrany zemědělského půdního fondu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • výkon veřejné správy obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona o odpadech,
 • výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • výkon státní správy rybářství pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • výkon státní správy obce ve věcech veterinární péče,
 • činnost orgánu ochrany zvířat obecního úřadu obce s rozšířenou působností a ve vymezeném rozsahu výkon ochrany zvířat,
 • ve vymezeném rozsahu výkon státní správy ve věcech rostlinolékařské péče obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • projednávání přestupků v oblastech činností odboru vykonávaných podle zvláštních právních předpisů,
 • zveřejňování smluv v registru smluv,
 • zveřejňování právních předpisů města ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Pracovníci odboru

Jméno, funkceTelefon, e-mailKancelář
Fliegel Jaroslav, Ing.
Vedoucí odboru, rybářství
384 342 175
jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz
223
Fliegelová Václava, Ing.
Ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu
384 342 172
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
223
Hladká Olga
Administrativa, rybářské a lovecké lístky, ekologický poplatek
384 342 170
olga.hladka@mesto-trebon.cz
223
Jandová Petra, Ing.
Vodní hospodářství - Suchdolsko, Českovelenicko, Chlumecko
384 342 177
petra.jandova@mesto-trebon.cz
222
Janečková Jitka, Ing.
Státní správa lesů, myslivost
384 342 174
jitka.janeckova@mesto-trebon.cz
223
Kněžínková Renáta, Ing.
Vodní hospodářství - Třeboň, Lomnicko, Novosedelsko
384 342 176
renata.knezinkova@mesto-trebon.cz
222
Pumprová Jana, Ing.
Odpadové hospodářství
384 342 171
jana.pumprova@mesto-trebon.cz
223

Osvěta:

Naučná tabule Krčínův dub
Stromy Třeboňska, webové stránky

Tiskopisy:

Tiskopisy pro odbor životního prostředí naleznete zde

 

«Související odkazy

Partnerství