Kompetence: odbor životního prostředí
Územní působnost: území města Třeboň včetně místních částí
Referent: Janečková Jitka, Ing. tel: 384 342 174, email: jitka.janeckova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223
Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis:

V případě, že investor má zájem postavit stavbu ve zvdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován jako les, musí požádat o výjimku.

Formulářke stažení zde

Sazba poplatku: bez poplatku

Doklady, které musím mít sebou

Další účastníci řízení: účastníkem je pouze žadatel

Lhůty pro vyřízení: 30 až 60 dnů

Odvolání

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí ve správním řízení, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí příslušného správního orgánu, které je podmíněno závazným stanoviskem dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Sankce při nedodržení: zahájení správní řízení a udělení pokuty

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací