STAVEBNÍ ÚŘAD

Rozdělení referentů stavebního úřadu Třeboň
V záležitostech týkajících se stavebního úřadu pro správní území obcí Dunajovice, Frahelž, Klec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Novosedly nad Nežárkou (vč. místních částí Kolence a Mláka), Ponědraž, Ponědrážka, Smržov a Záblatí se obracejte na:
Bombalová Blanka, Ing. tel: 384 342 160, email: blanka.bombalova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215;

V záležitostech týkajících se stavebního úřadu pro správní území obcí DomanínTřeboň - místní části Třeboň I, Třeboň II, Branná, Břilice, Holičky u Staré Hlíny, Přeseka, Nová Hlína a Stará Hlína se obracejte na:
Grulichová Petra, Ing. tel: 384 342 158, email: petra.grulichova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215;

V záležitostech týkajících se stavebního úřadu pro správní území obcí Cep, HrachovištěHamr, Chlum u Třeboně (vč. místních částí Mirochov, Lutová a Žíteč), MajdalenaStaňkov a Stříbřec (vč. místních částí Libořezy a Mníšek) se obracejte na:
Pokorná Blanka tel: 384 342 167, email: blanka.pokorna@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215;
Rozdělení referentů stavebního úřadu Třeboň

PAMÁTKOVÁ PÉČE
V záležitostech týkajících se památkové péče se obracejte na:
Honlová Eva, Ing. tel: 384 342 137, email: eva.honlova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

V záležitostech týkajících se územního plánování pro správní území obce Třeboň se obracejte na:
Oppolzerová Kateřina, Ing. tel: 384 342 156, email: katerina.oppolzerova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 217.

V záležitostech týkajících se územního plánování v ostatních obcích ve správním území úřadu územního plánování ORP Třeboň se obracejte na:
Šruc Lukáš, Ing. tel: 384 342 168, email: lukas.sruc@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219
Králová Dita, Ing. tel: 384 342 169, email: dita.kralova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219
nebo 
Benda Libor, Ing. tel: 384 342 136, email: libor.benda@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací