Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor kultury a cestovního ruchu

Vedoucí: Seberová Alena, Ing. tel: 384 342 201, email: alena.seberova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 250
Tel: 384 342 201
Fax: 384 723 178

Součástí odboru kultury a cestovního ruchu je Turistické informační centrum.

Odbor kultury a cestovního ruchu zajišťuje:

 • pořádání kulturních, kulturně-vzdělávacích a společenských akcí včetně pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních trhů a obdobných akcí,
 • tvorbu, koordinaci a podíl na zajišťování projektů pro podporu cestovního ruchu,
 • krátkodobý pronájem svěřených objektů,
 • spolupráci se spolky, sdruženími, společnostmi, nadacemi apod., které se zabývají kulturní činností,
 • spolupráci s ostatními subjekty v oblasti cestovního ruchu na regionální, národní i mezinárodní úrovni,
 • spolupráci s jednotlivými subjekty ve městě provozujícími kulturní či turistická zařízení a poskytujícími služby v oblasti kultury a cestovního ruchu, aktivní podíl na koordinaci společných akcí,
 • zabezpečení vlastní kulturní agendy zahrnující zejména veškeré agendy související s jednotlivými kulturními a společenskými akcemi pořádanými městem, nebo s účastí či pod záštitou města,
 • vedení ekonomické agendy související s činností odboru včetně přípravy návrhu rozpočtu odboru, kontrolní, účetní a rozborové činnosti apod.,
 • provoz a správu volnočasového webového portálu města itrebon.cz,
 • metodickou pomoc jiným odborům a organizacím města v záležitostech spadajících do náplně jeho činnosti,
 • spolupráci s ostatními odbory při zajišťování přípravy a realizaci jednotlivých kulturních a společenských akcí,
 • plnění úkolů zřizovatele Městské knihovny Třeboň,
 • účast na následných veřejnosprávních kontrolách hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň,
 • plnění úkolů vyplývajících z členství města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,  Asociaci muzeí a galerií ČR a v členství DSO Česká inspirace,
 • provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení (Divadlo J. K. Tyla, Dům přírody Třeboňska, Dům Š. Netolického, popř. dalších),
 • výlep plakátů na výlepových plochách,
 • zveřejňování smluv v registru smluv,
 • zveřejňování právních předpisů města ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 

Turistické informační centrum zajišťuje:

 • propagaci města a regionu prostřednictvím Turistického informačního centra,
 • provozování Turistického a informačního centra, radniční věže, sezónně Vodárenské věže s galerií buddhistického umění,
 • zprostředkování a rezervaci služeb cestovního ruchu,
 • reprografické služby,
 • přístup veřejnosti na internet,
 • poskytování informačních a poradenských služeb z oblasti kultury a cestovního ruchu,
 • prezentaci města na výstavách, přehlídkách a veletrzích, v koordinaci s destinačním managementem Turistické oblasti Třeboňsko,
 • spolupráci s destinační společností Turistická oblast Třeboňsko, z. s.
 • spolupráci s ubytovateli, průvodci a dalšími poskytovateli služeb v cestovním ruchu,
 • zprostředkování služeb veřejnosti (ubytování, stravování, prodej vstupenek),
 • průvodcovský servis (prohlídky divadla, města na objednávku),
 • obchodní činnost (prodej pohlednic, map, brožur, DVD, upomínkových předmětů a další doplňkový prodej),
 • další činnosti související s agendou turistického a informačního centra, zejména evidenci a kontrolu skladové a pokladní agendy provozu centra (evidence propagačních tiskovin, předmětů a jiných materiálů pro potřeby prezentace a propagace města) a další,
 • zveřejňování smluv v registru smluv.
 • vydávání a prodej informačních a propagačních materiálů,

Pracovníci odboru

Jméno, funkceTelefon, e-mailKancelář
Duspivová Jitka, Ing.
Pracovnice Turistického informačního centra
384 721 169
jitka.duspivova@mesto-trebon.cz
TIC
Jirková Magdalena Marie, Mgr.
Referentka v Domu přírody
+420 384 724 912
info@dumprirody-trebonska.cz
DPT
Kajerová Michaela, Mgr.
Pracovnice Turistického informačního centra
384 721 169
info@itrebon.cz
TIC
Pech Michal, DiS.
Referent - kultura
384 342 204
michal.pech@mesto-trebon.cz
249
Seberová Alena, Ing.
Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
384 342 201
alena.seberova@mesto-trebon.cz
250
Vítková Jana
Referentka Centra Třeboňského rybníkářského dědictví
380 130 004
jana.vitkova@mesto-trebon.cz
DŠN
Voldřichová Kateřina, Ing.
Administrativa odboru
384 342 203
katerina.voldrichova@mesto-trebon.cz
249
Zavadilová Eva, Mgr.
Pracovnice Turistického informačního centra
384 721 169
eva.zavadilova@mesto-trebon.cz
TIC

«Související odkazy

Partnerství