Ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány má právo, aby jeho údaje nebyly automaziovaně zpracovávány.  Toto usanovení platí obecně, pokud automatizované zpracování není nezbytné pro uzavření či plnění smlouvy mezi správcem údajů a subjektem údajů, nebo není povoleno právem EU či ČR, nebo není na základě výslovného souhlasu žadatele. Městský úřad Třeboň neprovádí automatizované zpracování dat.

Výtažek z Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Výše uvedené ustanovení se nepoužije, pokud je rozhodnutí:


V případech nezbytného uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů a v případech založení na vyslovením souhlasu subjektu údajů provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená výše se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme občany, že od 6. března dochází ke změně jízdního řádu u spoje 340314. Jedná se o spoj jedoucí ráno přes Břilice do Třeboně!

Nový jízdní řád naleznete zde. Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde. Více informací