Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

O krizovém řízení

Krizovým řízením rozumíme soubor řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.        

Krizové řízení můžeme rozdělit na:

 • oblast bezpečnostních rad a krizových štábů;
 • oblast krizových stavů;
 • oblast pro řešení nevojenských krizových situací;
 • oblast pro řešení vojenských krizových situací – obranné plánování;
 • oblast hospodářských opatření pro krizové stavy;
 • oblast havarijního plánování;
 • ochrana utajovaných skutečností – zvláštní skutečnosti, ochrana osobních údajů. 

Cílem krizového řízení je

 • předcházet vzniku možných krizových situací;
 • připravenost na zvládnutí možných krizových situací;
 • zajistit zvládnutí vzniklých krizových situací;
 • zajistit obnovu a rozvoj území po krizové situaci. 

Účel a cíl krizového plánu
Krizový plán je základní podklad pro zavedení cílů krizového řízení. Stanovuje postupy pro předcházení pohromám,
postupy na zvládnutí kritických situací s přijatelnými ztrátami a zdroji a postupy na zajištění obnovy a dalšího rozvoje státu. 

  Řešení krizové situace musíme plně podřídit jedinému cíli:
- ochránit život a zdraví obyvatel,
- nedopustit degradaci života obyvatel,znečištění životního prostředí,
- zabránit velkým majetkovým škodám.

Ochranou obyvatelstva máme na mysli plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

«Související odkazy

Partnerství