Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného operačního programu prioritní osa 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné samosprávě – cíl Konvergence.

Číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06737

Celkové způsobilé výdaje: 6 170 000,00 Kč
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 5 244 500,00 Kč (85% z celkových výdajů)
Národní veřejné zdroje: 925 500,00 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)

Cíl projektu:

Cílem projektu je zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu. To se bude skládat z dodávky Technologického centra, upgradu stávající elektronické spisové služby včetně rozšíření na hostovanou spisovou službu a realizace vnitřní integrace úřadu.

Další informace

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací