Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblast podpory 3.2.1- Realizace úspor energie z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV): 6 662 157,60 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 5 313 157,60 Kč
Podpora: 4 781 841,84 Kč (90% celkových způsobilých výdajů)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 4 516 183,96 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů, 67,79% z celkových výdajů)
Dotace státní fond Životního prostředí: 265 657,88Kč (5% z celkových způsobilých výdajů, 3,99% z celkových výdajů)

Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Snížení emisí CO2 t/rok 58,030
Plocha zateplení konstrukce (výplň otvorů + obvodové zdivo + střechy) m2 3 602,000
Snížení spotřeby energie Gj/rok 900,000

Cíl projektu:

Výměnou výplní otvorů – oken, dveří,  sklobetonových výplní, zateplením obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem a zateplením střech včetně nové krytiny dosáhnou úspory energií a tím snížení emisí CO2 u objektů v areálu Mateřské školky Sluníčko na sídlišti Svobody v Třeboni.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací