Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry).

Celkové výdaje (CV): 4 837 673,57 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 3 734 180,32 Kč
Podpora: 3 360 762,28 Kč (90% celkových způsobilých výdajů)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 3 174 053,27 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Dotace státní fond Životního prostředí: 186 709,01 Kč (5% z celkových způsobilých výdajů)

Monitorovací údaje:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) m2 2 617,00

Cíl projektu:

Výměnou výplní otvorů – oken, dveří, zateplením obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem a zateplením střech dosáhnout úspory energií.

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací