Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Snížení energetické náročnosti MŠ Břilice

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), Podoblast podpory 3.2.1- Realizace úspor energie z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV): 2 526 385,87 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 2 127 285,87 Kč
Podpora: 1 914 557,27Kč (90% celkových způsobilých výdajů)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 808 192,98 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů, 71,57 % z celkových výdajů)
Dotace státní fond Životního prostředí: 106 364,29 Kč (5% z celkových způsobilých výdajů, 4,21% z celkových výdajů)

Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) m2 1 144,000

 

Cíl projektu:

Výměnou výplní otvorů – oken, dveří, zateplením obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem a zateplením stropů dosáhnout úspory energií.

«Související odkazy

Partnerství