Projekt  je  spolufinancován  z Regionálního  operačního  programu  NUTS  II  Jihozápad, prioritní osa 1 - Dostupnost center, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01618
Realizace projektu: 05/2011 – 11/2011
Způsobilé výdaje (CZV): 29 966 090,86 Kč
Dotace z rozpočtu regionální rady: 27 718 633,86 Kč
Zhotovitel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ 452 73 910, Dukelská 3238, Praha 10
Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o., IČ 485 85 955, Perucká 2481/5, Praha 2

Zprávy:

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací