Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, projekt č. CZ.1.06/5.1.00/24.09588

Celkové výdaje (CV): 33 751 573,93 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 31 158 700,00 Kč
Podpora: 31 158 700,11 Kč (100% celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 26 484 895,00 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze státního rozpočtu: 4 673 805,00 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)


Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je obnovit, rekonstruovat významnou památku a zpřístupnit ji veřejnosti. Dalším cílem je vytvoření stálé expozice věnované tématu - Třeboňskému rybníkářství.

 

Přílohy:

Popis obnovy projektu

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací