Kamerový systém pomáhá každý den!

 V Třeboni od roku 2004 pomáhá zajišťovat bezpečnost kamerový systém, o jehož pozitivním dopadu není sporu. Po městě je umístěno celkem 8 monitorovacích kamer. Jejich provoz zajišťují speciálně vyškolení operátoři, celkem se v Třeboni střídají čtyři. Pracují 12 hodin denně a kromě sledování obrazovek jsou v neustálém spojení se strážníky prostřednictvím vysílaček a samozřejmě vykonávají administrativní práci. Přístup na operační středisko mají povoleny- pouze oprávněné osoby. O provozu kamerového systému, zkušenostech i zajímavostech jsem hovořila s operátorkou kamerového systému Zuzanou Dvořáčkovou.

Vraťme se na úplný začátek, kdy se v Třeboni s kamerovým systémem začalo?

Umístění prvních čtyř kamer na podzim roku 2004 předcházelo vytvoření celého projektu, na kterém se město finančně podílelo necelými 12%. Dotaci jsme čerpali z programu Partnerství. První kamery byly umístěny na Masarykově náměstí, v Dukelské ulici, na Žižkově náměstí a u kruhového objezdu.

 Jak umisťování kamer pokračovalo? Podle čeho se vybírala příslušná místa?

V roce 2005 pořídilo město 1 kameru z vlastních nákladů, ta byla umístěna v Husově ulici, čímž jsme v podstatě měli pod kontrolou historické centrum. V roce 2006 jsme opět díky dotaci rozšířili kamerový systém o 3 kamerové body – a to v ulici Na Sadech, Svobody a na křižovatce ulic Jiráskova a Táboritská – tzv. U Trojice. Vybírala se taková místa, kde je zvýšený pohyb lidí i automobilový provoz. Nejvíce záznamů míváme tradičně na Žižkově náměstí.

Je tento počet kamer dostačující?

Bylo by perfektní, kdyby byla ještě 1 kamera, umístila bych ji k autobusovému nádraží.

Jak často prostřednictvím kamer něco zaregistrujete?

Řekla bych, že každý den něco vidíme.

Jaký následuje postup?

Když spatřím něco podezřelého, mohu si kameru natočit a nastavit co nejblíže. Výhodou je, že mohu natáčet přesně to, co potřebuji. Potom již probíhá komunikace se strážníky Městské policie prostřednictvím vysílaček. Pokud se jedná o trestný čin, je celá záležitost předána Policii ČR, která si však musí o poskytnutí záznamu písemně zažádat, uzavírá se protokol o předání.

Jak dlouho se záznamy archivují?

Nahrávání záznamů je stanoveno na 7 až 10 dní v závislosti na jejich velikosti, poté jsou automaticky smazány. Jiná situace nastává, pokud si záznamy vyžádá městská, státní či kriminální policie, ty jsou potom archivovány po dobu 3 měsíců.

Může záznam z kamerového systému sloužit jako důkaz při prokazování viny?

Ano, to skutečně může. Záznamy využívají orgány činné v trestním řízení, vyžadují je i soudy. Často záznam pomáhá při objasňování přestupků nebo trestných činů, pomáhá také například při objasňování dopravních nehod.

Setkala jste se během své práce s nějakým kuriózním případem?

Zajímavá bývá turistická sezona – místní o kamerách víceméně vědí a „hlídají se“. Turisté, kteří to v Třeboni neznají, posilněni alkoholem často poutají naši pozornost. Jednou jsme pomocí kamer odhalili mladíka, který převracel obranná koryta na Žižkově náměstí. Jindy jsme díky systému zaregistrovali podezřelý pohyb vozidla, při jeho zastavení se prokázalo, že jej řídí podnapilý muž - krevní zkouška prokázala 1,16 promile alkoholu!

 

-pp-

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací