Město Třeboň v roce 2004 uvedlo do provozu městský kamerový a monitorovací systém. Tímto zásadním rozhodnutím se Třeboň připojila k městům, která kamerový systém již provozovali. Jen v roce 2003 zřídilo kamerové systémy dalších cca 40 měst z celé republiky a vedení městské policie zastávalo názor, že Třeboň musí jít s ohledem na bezpečnost občanů a jejich majetku stejnou cestou.

Na financování projektu se podařilo získat státní dotaci z fondů Ministerstva vnitra. Ke zpracování žádosti o přidělení dotace, její odůvodnění, doložení faktických argumentů a dodání řady nutných údajů bylo zapotřebí součinnosti více organizací a konečné získání dotace svědčí o dobré týmové práci všech zainteresovaných.
Dotace státu činila 1 300 000,- Kč, k tomu přispělo Město Třeboň částkou 215 000,-Kč. Pro realizaci projektu bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnilo 10 odborných firem z celé republiky. Ze všech nabídek se výběrové komisi jevila jako pro Třeboň nejvhodnější nabídka firmy DCS systems z Prahy, která byla také pro realizaci kamerového systému vybrána.

Po vyhodnocení všech bezpečnostních kritérií ze strany Městské i republikové policie, respektování podmínek Ministerstva vnitra a při nutném dodržení přísných zákonných podmínek pro umístění kamer byla v první fázi realizace kamerového systému vybrána následující místa:


Dále se uvažovalo o zřízení mobilního kamerového bodu dle aktuálních potřeb.

Kamerový systém v Třeboni zahájí provoz v průběhu měsíce listopadu roku 2004. Monitorovací středisko, vlastní mozek kamerového systému, je umístěno na služebně Městské policie a obsluhují jej vybraní specialisté. Díky technickému opatření mohou pořizovaný záznam sledovat i příslušníci PČR na místním obvodním oddělení.

Vedení městské policie občany ujistilo, že v žádném případě nebudou porušována jejich práva. Snímána budou prostranství, která snímaná smějí být. Obsluha je poučena o podmínkách provozu kamerového systému a dopředu bylo jasně oznámeno, že ani drobné porušení zákonných podmínek ze strany obsluhy nebude tolerováno. Pracovat se zaznamenanými údaji mohou pouze vybraní specialisté.

„Věřím, že pořízení kamerového systému přispěje ke zlepšení bezpečnostní situace v Třeboni. Zahájení provozu chápu jako první krok k realizaci funkčního kamerového systému s tím, že v dalších letech bude počet kamer postupně zvyšován. Při získávání poznatků a zkušeností jsem navštívil kolegy z Městských policií po celé republice v městech, kde kamerový systém již provozují. Jednoznačně jsem se přesvědčil, že kamerový systém je prospěšný a lze jej provozovat tak, aby slušní občané nebyli nijak obtěžováni. Jsem názoru, že pokud se jedná o investici směřující k posílení bezpečnosti a pořádku v ulicích našeho města, jde jednoznačně o investici prospěšnou,“ uvedl před spuštěním kamerového systému Vladimír Školka, vrchní strážník.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme občany, že od 6. března dochází ke změně jízdního řádu u spoje 340314. Jedná se o spoj jedoucí ráno přes Břilice do Třeboně!

Nový jízdní řád naleznete zde. Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde. Více informací