Analýza bezpečnostní situace v Třeboni z pohledu Městské policie

Z činnosti a poznatků Městské policie vyplývají základní rysy problematiky bezpečnostní situace ve městě a veřejného pořádku jako takového. 
Město Třeboň je svou velikostí řazeno mezi města menší jak z pohledu trvale žijících obyvatel, tak rozlohou. Od roku 2003 po zániku okresů je ovšem Třeboň správním střediskem pro široké okolí a s tím souvisí i jeho rozšířená správní činnost.
Hlavním charakteristickým znakem města Třeboň je však skutečnost, že se jedná o turisticky velice vyhledávané město s vysokou návštěvností turistů a jak z uplynulých let vyplývá, nejedná se již pouze o letní měsíce. Svým historickým i kulturním významem Třeboň přitahuje celoročně mnoho turistů jak z tuzemska, tak ze zahraničí a v letních měsících pak nápor turistů graduje.
Dalším charakteristickým rysem Třeboně je skutečnost, že se jedná o město lázeňské s vysokou tradicí lázeňství. Lázně Aurora a Berta, oboje v majetku města, celoročně poskytují léčbu tuzemským i zahraničním pacientům a tím zvyšují denně počet přítomných občanů.
Tyto dva základní prvky logicky přispívají ke skutečnosti, že v Třeboni se v sezóně, ale i mimo ní vyskytuje množství fakticky anonymních lidí a motorových vozidel, což láká osoby páchající různou trestnou činnost.
Z poznatků Městské policie vyplývá, že hlavně turisté a jejich majetek je často cílem pachatelů trestné činnosti. Dochází k vykrádání dlouhodobě, ale i krátkodobě parkující vozidel jak na parkovištích u hotelů, lázní či penziónů, tak i přímo v centru města a jeho bezprostředního okolí. Zde je myslím na místě připomenout, že zdaleka ne všichni poškození jsou následně ochotni útok na vlastní majetek řešit oficiálním podáním oznámení na PČR. Koncentrace trestných činů se soustředí hlavně na turisticky nejsilnější měsíce v době letní sezóny. V těchto měsících jsou na denním pořádku oznámení o ztrátách peněženek či zavazadel s tím, že sami poškození většinou neví, zda byli okradeni či zda jde pouze o ztrátu. Skutečností je, že hlavně v centru města, jeho obchodech, restauracích či kulturních zařízeních dochází k okrádání turistů a přes nejrůznější přijatá opatření není v silách strážníků zajistit bezpečnost občanů před podobnými jevy.
Po realizaci kamerového systému v centru města a na kruhové křižovatce coby nevýznamnější křižovatce v Třeboni spojující hlavní dopravní průtahy městem se jako riziková oblast jeví dopravní spojnice mezi centrem města a výpadovkami na České Budějovice, Jindřichův Hradec a Prahu. Tato spojnice protíná podstatnou část města včetně vilových čtvrtí a panelovými sídlišti a tyto oblasti jsou v současné době z pohledu bezpečnosti a veřejného pořádku nejrizikovější. Dochází zde k vloupání do aut parkujících u hotelů, penzionů či restaurací, dochází zde k narušování veřejného pořádku v denních i v nočních hodinách, dochází ke krádežím kol. Jako silně riziková se jeví oblast kolem kulturního a kongresového centra Roháč v ulici Na sadech a ve Vrchlického ulici, kde ve večerních a nočních hodinách je silný pohyb občanů a je zde v době konání kulturních akcí velký počet zaparkovaných vozidel. Tato se stávají terčem pachatelů vloupání. Stejně riziková se jeví oblast Palackého náměstí a následných ulic Svobody a Táboritská, kde je velké množství obchodů, parkovišť a restaurací. Zde dochází k narušování veřejného pořádku formou opilství, vandalství, dochází zde k poškozování majetku případně k vloupání do zaparkovaných vozidel.  Takřka denně jsou zde zaznamenány pohyby podezřelých osob, o kterých je již z minulosti známo nebo které svým chováním vzbuzují podezření, že do Třeboně přijeli za účelem páchání trestné činnosti s tím, že Třeboň je pro ně s ohledem na množství turistů a lázeňských hostů "zajímavá". 
 
Jsme přesvědčeni, že rozšíření kamerového systému podstatně ovlivní bezpečnostní situaci a veřejný pořádek ve městě. Pořízením dalších kamer chceme za podmínek daných zákonem udělat maximum pro bezpečnost občanů a jejich majetku i pro výrazné zlepšení veřejného pořádku v problematických lokalitách města Třeboň.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací