Schválením takzvaného "tabákového zákona" platného od začátku roku 2006 se opět podstatným způsobem rozšířily pravomoci strážníků Městské policie. Strážníci nyní mohou mimo jiné kontrolovat alkohol u řidičů motorových vozidel i osob vykonávajících další profese v odůvodněných případech. Třeboňská Městská policie se přístrojem na kontrolu alkoholu vybavila již s předstihem tak, aby hned po vstoupení zákona v platnost strážníci mohli kontroly provádět. Strážníci se zaměří na řidiče odjíždějící například ve večerních hodinách z restaurací, diskoték a podobně a dostali pokyn věnovat se této problematice hned od začátku bez jakékoli tolerance. K tomuto přístupu navádí dlouhodobě známé nerespektování pravidel ze strany řidičů a stále stoupající počet těch, kteří i přes požití alkoholu usednou za volant.
Další novinkou zmíněného zákona je například zákaz kouření na některých místech či v budovách. Zákon například mluví o zákazu kouření na autobusových zastávkách.  V případech porušení zákona jsou strážníci oprávněni přestupky kuřáků řešit uložením pokuty na místě do 1000,- Kč, případně předat zjištěný přestupek k projednání správnímu orgánu, kde hrozí postih ještě vyšší.
Strážníci jsou od 1. ledna roku 2006 rovněž oprávněni rozhodnout o převozu agresivního opilce nebo osobu porušující zákon pod vlivem alkoholu na záchytku, přičemž převoz proti dosavadní praxi uskuteční kolegově z Policie České republiky. Tímto oprávněním se odstranila dosavadní nedobrá praxe, kdy strážníci mající problémy s opilci nebyli oprávněni svůj zákrok směřující k zajištění veřejného pořádku dovést do konce.
V souladu s novými pravomocemi dostali strážníci pokyn k jejich využívání od prvního dne platnosti a jsem přesvědčen, že to je krok k dalšímu zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích Třeboně.

Vladimír Školka
Městská policie Třeboň

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací