Veřejností hýbe diskuse vyvolaná nečekaným návrhem poslanců zrušit strážníkům oprávnění měřit rychlost vozidel. V rámci této diskuse samozřejmě zazněly různé názory. Jak už to bývá, k problému se vyjadřuje leckdo, některé názory poslanců či rádoby odborníků jsou z mého pohledu minimálně zarážející, kladu si otázku, o co vlastně ve skutečnosti jde.
Městskou policii v Třeboni řídím 13 let, takže si dobře vzpomínám na dobu, kdy jsme neměli oprávnění měřit rychlost. Často jsem byl žádán našimi občany i členy zastupitelstva o to, abychom něco udělali s "blázny" za volantem. Když jsem odpověděl, že to není v naší kompetenci, občas jsem slyšel "na co že tady jsme". V roce 2006 jsme zákonem dostali oprávnění rychlost měřit a dobře si vzpomínám na tehdejší argumentaci: na silnicích je hrozný stav, lidi se zabíjejí, dopravní policie na problematiku nestačí, mají málo lidí, aut, radarů, proto jsme zareagovali a radar si pořídili. Během dvou let se nám, a za tím si stojím, podařilo to, co se dopravní policii nepovedlo za celá desetiletí - řidiči se aspoň trochu v našem městě začali bát překračovat rychlost, je zde strach z postihu. Přitom rychlost vozidel měříme cca 7 hodin týdně, čili v žádném případě se tato činnost pro nás nestala prioritní. Nikdy jsem nedopustil měření jen pro výdělek a nikdy jsem k tomu ani vedením města nebyl tlačen. Měření provádíme transparentně, žádné skryté z křoví a podobně. Na základě smlouvy jezdíme měřit rychlost i do tří sousedních menších měst, která z toho nemají ani korunu a ještě nám platí za vykonávanou činnost (takže tamním starostům jde jenom o bezpečnost a ne o peníze do obecní kasy).
A najednou, po dvou letech, slyším slova, že řidiče šikanujeme a buzerujeme. Tato slova použil ministr dopravy a jeho tisková mluvčí, stejně se prezentovali dokonce vedoucí činitelé Dopravní policie. Přitom po pár dnech stejné ministerstvo dopravy s pýchou předloží statistiky, v nichž se chlubí počtem řidičů přistižených při překročení rychlosti a následně potrestaných, dopravní policie na naše žádosti o měření rychlosti v Třeboni často reagovala tím, že nemají lidi ani techniku. Na slova o šikaně a buzeraci existuje jasná odpověď: do obecní kasy nedá ani korunu ten, kdo předpisy neporuší. Nevylučuji, že v republice jsou města, jejichž Městské policie měří daleko častěji a na "výdělečných" místech. Pokud ale tyto skutečnosti kritici ví, mají být konkrétní a jednoznačně říct: tam a tam to dělají špatně. A je na samosprávě, aby učinila patřičné kroky.


Vladimír Školka
Vrchní strážník
Městská policie Třeboň

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací