Zákony, vyhlášky a nařízení byly k dohledání na stránkách Portálu veřejné správy. Seznam platných právních předpisů týkajících se činností orgánů obcí je Ministerstvem vnitra pravidelně publikován v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Třeboň jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů.

Přístup k právním předpisům je umožněn v úředních hodinách na jednotlivých pracovištích města Třeboň.

Odbor živnostenský a správních činností

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Útvar tajemníka

Odbor finanční a majetkový

Odbor školství a sociálních věcí

Odbor životního prostředí

Odbor dopravy

Útvar interního auditu

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací