Svaz důchodců, o.s. Třeboň

Vrchlického 937, 379 01 Třeboň

Předsedkyně: Jarmila Baštová, tel.: 604 179 183

Svaz důchodců je součástí organizace s celostátní působností, která sdružuje občany – převážně důchodce, bez rozdílu jejich národnosti, rasy, politického přesvědčení a náboženského vyznání pod heslem: „Aby nikdo nebyl sám“. Členové svazu se pravidelně setkávají k přátelským besedám s živou hudbou. Na těchto setkáních často přednáší odborníci z různých oblastí veřejného i kulturního života. Kromě toho se členové svazu důchodců účastní divadelních představení, výstav, návštěv muzeí, různých exkurzí apod.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací