Spolek přátel Třeboně

www.spolekprateltrebone.cz

Masarykovo nám. 1

Předsedkyně: PhDr. Jiřina Psíková, tel.: 724 244 648, e-mail: jirinapsikova@seznam.cz

Spolek přátel Třeboně je nezisková organizace sdružující lidi se zájmem o kulturu, přírodu, vlastivědu, krajinu a historii Třeboně a Třeboňska. Byla založena v roce 2001. Od roku 2008 pečuje o obnovené muzeum a galerii v Třeboni, která sídlí v budově staré radnice z 16. století. Spolek pořádá výstavy, přednášky, vlastivědné zájezdy, cyklovýlety a vydává kalendář s historickými fotografiemi.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací