Sdružená obec baráčníků Třeboň

http://www.facebook.com/Třeboňští-Baráčníci/809640082442505

Dukelská 128, 379 01 Třeboň
Kontaktní osoby: Helena Filípková (rychtářka), tel.: 721 477 032, Marta Weberová
                          (syndička) tel.: 606 658 577, e-mail: weberovamarta@seznam.cz

Sdružená obec baráčníků Třeboň byla založena 26. února 1933 a od té doby nikdy nepřerušila svoji činnost. Organizačně spadá pod VIII. župu „Vitoraz“ Tomáše ze Štítného se sídlem v Českých Velenicích. Vrcholným orgánem je pak Veleobec se sídlem v Praze. Podle regulí českého baráčnictva je hlavním úkolem spolku prohlubovat lásku k vlasti a zachovávat národní tradice.
Baráčníci udržují staré obyčeje, lidové zvyky a slaví tradiční české svátky. Konšelstvo obce je vždy řádně zvoleno a výkonnými činovníky jsou rychtář, místorychtář, pantatínek, panímaminka, syndik (jednatel), berní (hospodář), slídil účtů, švandymistrová, šafářka, dráb, ponocný, vzdělavatel, písmák a gratulant. Členové se oslovují „tetičky“ a „sousedé“ a tykají si.  Na důležitá a slavnostní zasedání oblékají baráčníci tzv. svéráz s krásně vyšívanými halenami nebo bohatě zdobené lidové či spolkové kroje. Tak také každoročně tančí při staročeském zvyku stavění máje na třeboňském náměstí Českou besedu. V posledních letech se díky dotacím města mohli pustit svépomocně i do opravných prací na rychtě. Baráčníci nejsou uzavřená společnost a vždy rádi mezi sebou vítají hosty a dobrovolníky se stejným smýšlením. Jsou hrdi, že mohou svým činěním podpořit vlastenectví a národní sounáležitost a nenechat české tradice a zvyky zmizet v nenávratnu. V roce 2016 byli baráčníci zapsáni do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací