Sbor dobrovolných hasičů Břilice

 

První Spolek dobrovolných hasičů vznikl v Rakousko–Uherském mocnářství v roce 1864.O břilických dobrovolných hasičích je dobová zmínka již z roku 1884 a to v souvislosti s činností Spolku dobrovolných hasičů Třeboň. Obecní zastupitelstvo  Břilice rozhodlo o oficiálním založení Sboru dobrovolných hasičů Břilice 22. května 1909. Dne 3. dubna 1922 sbor pořídil ruční potahovou stříkačku, která je udržována v provozuschopném stavu do současné doby. V roce 1947 se z darů občanů Břilic a s podporou Obecního úřadu Břilice, podařilo zakoupit motorovou stříkačku PPS 8, která je stále připravena k případnému zásahu. Ze zákona o požární ochraně, zřídilo Město Třeboň zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů, která má nyní patnáct členů. V současné době tvoří členskou základnu SDH Břilice  61 občanů Břilic. Kromě požární praxe a prevence je příspěvková organizace SDH Břilice, již od svého založení, nositelem regionálních tradic a zvyků, zvláště pak tradic Masopustu a Břilické pouti.

 

Kontakty:
Mgr. Bc. Petr MICHAL – starosta SDH Břilice
Mob: 607186500
Tel: 974224415                                                                                                                                   E-mail: pmichal@razdva.cz
Kontaktní poštovní adresa : Sbor dobrovolných hasičů  Břilice

                                             Třeboňská čp. 281

                                             37901 Třeboň

 

  

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací