Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna
www.peslav.cz

Třeboňská 336, 378 01 Chlum u Třeboně
Kontakt: Sylvie Sedláčková (starostka sboru), tel.: 722 900 644, 384 797 005,
             Jan Maule (sbormistr), tel.: 728 861 818

Pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna Třeboň vznikl spojením dvou pěveckých sborů – PĚSLAV Třeboň (založen r. 1863) a OZVĚNA Chlum u Třeboně (založen r. 1864). V současné době má sbor cca 20 žen a 10 mužů. Sbormistrem je Jan Jára, druhým sbormistrem Jan Maule, klavírním doprovodem Alena Švecová a Jaroslav Stůj. V jeho repertoáru najdete nejenom klasiku, lidové písně, spirituály, ale i moderní tvorbu. Členové pěveckého sboru se scházejí ke svým zkouškám pravidelně jednou týdně. Pod vedením sbormistra Jana Mauleho obohacují svůj stávající repertoár o nové písně a skladby nejen sborového charakteru. Zázemí mají ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Chelčického ulici v Třeboni. Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna je stále otevřen všem novým zájemcům o sborový zpěv. Členové mezi sebou rádi přivítají každého, kdo má chuť společně pracovat a zpívat sobě i druhým pro radost.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací