Oblastní charita Třeboň je samostatný právní subjekt a je součástí Diecézní charity České Budějovice a členem Sdružení Česká katolická charita. Úzce spolupracuje se státními subjekty zainteresovanými v sociální práci, zprostředkovává státní dotace, zajišťuje kontakty s ostatními charitativními organizacemi, zprostředkovává humanitární pomoc do tuzemska i do zahraničí. Charita má dlouholetou tradici založenou na dobrovolnické práci, od roku 2001 poskytuje služby profesionálně. Jejím posláním je pomoc člověku v nouzi, jeho začlenění v obtížné životní situaci do společnosti cestou sebepoznání, výchovou k odpovědnosti či vlastním zvládnutím jeho nemoci a bolesti.

Třeboňská charita také provozuje Sociálně terapeutickou dílnu Motýl. 

Kontakt:
Mgr. Dana Zavadilová - ředitelka
Chelčického 2
Třeboň

tel, fax.: 384 721 427
mobil: 777 566 971
e-mail: charita.trebon@seznam.cz 
WWW: www.trebon.charita.cz
Sociálně terapeutická dílna Motýl: www.facebook.com/SocialneTerapeutickaDilnaMotyl

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací