Lékařská služba první pomoci o.p.s.

www.lekarskasluzba-trebon.cz

Palackého náměstí 106/II, 379 01 Třeboň

Vedoucí sestra: Denisa Nováková, tel.: 384 721 800, e-mail: info@lekarskasluzba-trebon.cz

Lékařská služba první pomoci je zařízení pro děti a dospělé poskytující zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření běžných, život neohrožujících onemocnění a pacientů, jejichž zdravotní stav kolísá. Je určena v době mimo ordinačních hodin praktických lékařů. LSPP neprovozuje návštěvní službu. Zařízení není určeno pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
LSPP Třeboň o.p.s. ošetřuje i pacienty, kteří nemají bydliště ve spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.
K ošetření na LSPP Třeboň o.p.s. je nutná průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny a finanční hotovost na příslušný předepsaný regulační poplatek a případnou úhradu léků. LSPP Třeboň o.p.s. je neziskovou organizací. Případný zisk z poskytovaných služeb je organizace povinna vložit zpět do své hlavní, obecně prospěšné činnosti. Pro realizaci našich aktivit je nezbytné získávat sponzory a vyhledávat dárce z řad veřejných subjektů i firem.
Dárci, veřejné subjekty a sponzoři umožňují svými dary zabezpečit základní činnost obecně prospěšné společnosti.

Ordinační hodiny:

pondělí - pátek 18:00 - 21:00
sobota, neděle a státní svátky 09:00 - 17:00Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací