Lékařská služba první pomoci o.p.s.

www.lekarskasluzba-trebon.cz

Palackého náměstí 106/II, 379 01 Třeboň

Vedoucí sestra: Denisa Nováková, tel.: 384 721 800, e-mail: info@lekarskasluzba-trebon.cz

Lékařská služba první pomoci je zařízení pro děti a dospělé poskytující zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření běžných, život neohrožujících onemocnění a pacientů, jejichž zdravotní stav kolísá. Je určena v době mimo ordinačních hodin praktických lékařů. LSPP neprovozuje návštěvní službu. Zařízení není určeno pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
LSPP Třeboň o.p.s. ošetřuje i pacienty, kteří nemají bydliště ve spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.
K ošetření na LSPP Třeboň o.p.s. je nutná průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny a finanční hotovost na příslušný předepsaný regulační poplatek a případnou úhradu léků. LSPP Třeboň o.p.s. je neziskovou organizací. Případný zisk z poskytovaných služeb je organizace povinna vložit zpět do své hlavní, obecně prospěšné činnosti. Pro realizaci našich aktivit je nezbytné získávat sponzory a vyhledávat dárce z řad veřejných subjektů i firem.
Dárci, veřejné subjekty a sponzoři umožňují svými dary zabezpečit základní činnost obecně prospěšné společnosti.

Ordinační hodiny:          Po-Pá:  18:00 – 22:00 hod.     
                                           So, Ne a svátky: 8:00 – 19:00 hod.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací