Klub Mája Třeboň

Sídlo klubu: Městské klubovny Na Chmelnici

Kontakt: Lenka Tošerová, Svobody 1022, 379 01 Třeboň, tel.: 602 138 437

Činnost Klubu Mája Třeboň je zaměřená v největší míře na akce pro děti, výstavy a vlastní zájmové aktivity. Každoročně Klub Mája pro děti pořádá Dětský maškarní karneval ve spolupráci s Restaurací Beseda, oslavu Dne dětí a Mikulášskou besídku s nadílkou. Třikrát ročně (v zimě, na jaře a na podzim) jsou pořádány hojně navštěvované burzy dětského oblečení a sportovních potřeb ve školní jídelně. Členky Klubu Mája také každý rok na přelomu měsíců dubna a května pořádají ve společenském sále Lázní Aurora již tradiční Květinkový bál.Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací