Junák – český skaut

Středisko Rožmberská růže Třeboň, z.s.
Na Chmelnici 1208, 379 01 Třeboň

Skautský oddíl POUTNÍCI

www.poutnici.wz.cz

Vedoucí oddílu: Petr Kadlec, tel.: 608 353 913,  e-mail: petr.kadlec@skaut.cz

Smíšený skautský oddíl zaměřený na pěší turistiku. Pravidelné schůzky jsou ve čtvrtek od 16:30 do 18:00. Jednou za měsíc členové oddíu o víkendu vyráží na jedno, příležitostně vícedenní výpravu. Vyvrcholením celého skautského roku je letní tábor. První týden je putovní, následují dva týdny v přírodě. Tábořiště se nachází v lese na břehu rybníka.

Skautský oddíl ŽABKY

zabky.skauting.cz

Vedoucí oddílu: Ivana Moravcová, tel.: 721 620 460, e-mail: iva.mor@centrum.cz

První skautský oddíl Žabky má přibližně 60 členek, od prvňáčků až po dospělé vedoucí, které už studují na vysoké škole. Schůzky jsou každé úterý a pátek. Kromě schůzek oddíl pravidelně pořádá výpravy, jezdí na krajské a celostátní skautské akce a každý rok pořádá letní tábori u Bechyně. 

Skautský oddíl RACKOVÉ

Oddíl byl založen v roce 1968 pod názvem Žluté bestie RNDr. Jiřím Bartošem CSc. Po normalizaci byl přejmenován na oddíl Ernesta Che Guevary ( vedoucí oddílu se s Che Guevarou osobně setkal). Ing. Jan Papáček - Johny - v roce 1976 přidal k názvu - vodní oddíl. Po sametové revoluci bylo jméno opět změněno, tentokrát na Rackové. Cílem oddílu je seznámit děti a mládež se životem přírody a v přírodě. Pravidelně se  schází každý pátek.    

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací