Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Třeboň
www.crstrebon.cz

Táboritská 1100

Předseda: Mgr. Petr Werner, tel.: 606 751 552, e-mail: vybor@crstrebon.cz

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Třeboň, se od svého založení v roce 1924 stal do současnosti jedním z největších a nejstarších dobrovolných spolků v Třeboni a sdružuje 550 členů. Místní organizace pečuje o tři rybářské revíry o celkové rozloze 170 ha, které jsou zahrnuty do krajského hospodaření Českého rybářského svazu. Jsou to revíry Lužnice 10A, Lužnice 10B a Lužnice 10C. Revír Lužnice 10A je tvořen řekou Lužnicí od rozvodí Lužnice a Nové Řeky až po jez u Šulcova mlýna nad Suchdolem nad Lužnicí. Revír Lužnice 10B se skládá z pískoven Cep a Cep 1, někdy též zvanými Majdalenská pískovna a Chrabčiny. Revír Lužnice 10C představuje rybník Stupský v Třeboni u sv. Víta.
Kromě rybolovu na sportovních revírech organizuje sportovní rybolov pro návštěvníky Třeboně a hosty místních lázní na rybníku Zadní Kouty. Při Domu dětí a mládeže vede dětský rybářský kroužek a ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Země lidí též rybářský kroužek pro děti a mládež s tělesným a mentálním postižením. Spolek produkuje každý rok přes 150 q ryb, které vysazuje do svěřených rybářských revírů a kromě jiného zajišťuje úklid okolo rybářských revírů.
 
    

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací