Český nadační fond pro vydru

www.vydry.org

Jateční 311 (P.O. BOX 53)

Kontaktní osoba: Ing. Jan Nový, tel.: 384 722 088, 725 503 563, e-mail: vydry@vydry.org

Český nadační fond pro vydru je nevládní nezisková organizace, jádrem její činnosti je osvěta a vzdělávání zaměřené na rozvíjení pozitivních a tolerantních přístupů k živé přírodě.
Historie působení organizace sahá až do roku 1993. Ve svých počátcích se organizace zaměřovala hlavně na výzkum rozšíření a potravního chování vydry říční, v současnosti je ponechání vydry v názvu fondu s ohledem na jeho zaměření spíše pietní vzpomínkou a zároveň příkladem a připomenutím přetrvávajících střetů mezi člověkem a živou přírodou. Fond pořádá vzdělávací a osvětové akce (výukové programy, přednášky, výstavy), provozuje záchrannou stanici pro nalezené volně žijící handicapované a poraněné živočichy, poskytuje eko/poradenské služby a také vypracovává odborné posudky na škody způsobené vydrou říční. Zaměřuje se i na propagaci a realizaci oživlé architektury, ale i na poskytování zázemí pro pracovní integraci osob s hendikepem.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací