Český nadační fond pro vydru

www.vydry.org

Jateční 311 (P.O. BOX 53)

Kontaktní osoba: Ing. Jan Nový, tel.: 384 722 088, 725 503 563, e-mail: vydry@vydry.org

Český nadační fond pro vydru je nevládní nezisková organizace, jádrem její činnosti je osvěta a vzdělávání zaměřené na rozvíjení pozitivních a tolerantních přístupů k živé přírodě.
Historie působení organizace sahá až do roku 1993. Ve svých počátcích se organizace zaměřovala hlavně na výzkum rozšíření a potravního chování vydry říční, v současnosti je ponechání vydry v názvu fondu s ohledem na jeho zaměření spíše pietní vzpomínkou a zároveň příkladem a připomenutím přetrvávajících střetů mezi člověkem a živou přírodou. Fond pořádá vzdělávací a osvětové akce (výukové programy, přednášky, výstavy), provozuje záchrannou stanici pro nalezené volně žijící handicapované a poraněné živočichy, poskytuje eko/poradenské služby a také vypracovává odborné posudky na škody způsobené vydrou říční. Zaměřuje se i na propagaci a realizaci oživlé architektury, ale i na poskytování zázemí pro pracovní integraci osob s hendikepem.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací