Destinace Třeboňsko o. p. s.

www.trebonsko.cz.

Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Kontakt: Ing. Marie Košinová, tel: 725 582 305, e-mail: kosinova@trebonsko.cz

Obecně prospěšná společnost Destinace Třeboňsko vznikla v roce 2008 za účelem prezentace, propagace a vytváření image Třeboně a Třeboňska jako atraktivní destinace cestovního ruchu. K tomuto účelu provozuje turistický a informační portál www.trebonsko.cz, nejnavštěvovanější internetový portál o třeboňském regionu.
Portál informuje nejen o Třeboňsku obecně a o památkách, turistických zajímavostech, naučných stezkách,  má také rozsáhlou nabídku ubytování a velký kalendář kulturních a společenských akcí.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací