Parkování v centru a přilehlých ulicích

Systém placených stání motorových vozidel je upraven v nařízení města č. 1/2016.

Masarykovo náměstí a přilehlé ulice jsou v režimu pěší zóny. Vjezd je povolen pouze dopravní obsluze na dobu nezbytně nutnou a cyklistům.
Do ulice Petra Voka (mezi Masarykovým náměstím a Žižkovým náměstím) je zakázán vjezd všech motorových vozidel, ve směru od Žižkova nám. trvale. Ve směru od Masarykova nám. zákaz platí v době od 13:00 do 06:00 h, ve zbývajícím čase může dopravní obsluha projíždět.
V ulici Husova, v úseku od křižovatky s ulicí Březanovou směrem k ulici Masné krámy, je podélné parkovací stání (9 parkovacích míst) pro držitele parkovacích karet. V dolní části Masarykova náměstí je možné parkování v době mimo sezónu (od 01.10. do 30.04.) na parkovací kotouč max. 60 minut. Čtyři parkovací místa pro krátkodobé stání (30 minut) lze využít před bývalým sídlem radnice (čp. 20). Dvě místa v horní části Masarykova náměstí (naproti Vratislavskému domu, čp. 84) jsou určena pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
Na parkovišti v Dukelské ulici u Hradecké brány jsou v přední části k dispozici parkovací místa pro veřejnost v režimu parkovacího automatu. 41 garantovaných míst v zadní části parkoviště je určeno pro držitele parkovacích karet. Podélná parkovací stání v Dukelské ulici jsou v režimu parkovacích automatů. V boční části Dukelské ulice u sběrných surovin je 31 veřejných parkovacích míst s parkovacím automatem.                                                                                                                               
V Novohradské ulici je 80-100 parkovacích míst.

Informace pro návštěvníky města

Návštěvníkům města doporučujeme využít některé z odstavných parkovišť P2–P4 ve Sportovní ulici, na kterých bývá dostatek volných parkovacích míst zdarma a jejich vzdálenost od centra města je do 10 minut chůze.
Pro zájezdové autobusy jsou vhodná parkoviště P3, P4 a plocha v bývalém areálu technických služeb v Novohradské ulici pod hrází rybníka Svět.


Plocha parkoviště P1 byla zrušena z důvodu ukončení výpůjčky majitele pozemku.

celá mapa

verze pro tisk na A4

Přehled míst s parkovacími automaty z nařízení města č. 1/2016

Ceník parkovacích automatů z nařízení města č. 1/2016


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací