Aktuality

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme občany, že od 6. března dochází ke změně jízdního řádu u spoje 340314. Jedná se o spoj jedoucí ráno přes Břilice do Třeboně!

Nový jízdní řád naleznete zde.

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde.

Pozvánka na 12. jednání zastupitelstva města Třeboně 04.03.2024

Přiložený soubor: Pozvanka-ZM-04.03.2024.pdf

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA SADECH TŘEBOŇ

Základní škola Na Sadech Třeboň všechny srdečně zve na dny otevřených dveří, které proběhnou ve dnech 4.–5. dubna 2024, vždy od 8.00 do 11.00.
Zápis do 1. třídy pak proběhne ve středu 10. dubna 2024 od 13.00 do 18.00.
 
 

POPLATEK ZE PSŮ

Městský úřad Třeboň informuje držitele psů, že v roce 2024 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu Třeboň v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města.

V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny městského úřadu osobně, na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285, nebo ho lze na vyžádání zaslat i e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2024.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Třeboňská sportovní hala se dočká své opravy

Jak jsme již avizovali dříve, Třeboň finišuje s přípravami na rekonstrukci sportovní haly. Rada města schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podání žádostí o dotace.

Sportovní hala již není v dobrém stavu a tak je její revitalizace a rekonstrukce více než nutná. „Oprava jakékoliv budovy je vždy problematičtější, náročnější a ekonomicky mnohdy nevýhodná oproti stavbě budovy nové, avšak pro nás byla oprava jasnou volbou s ohledem na fakt, že naše sportovní hala je architektonicky cennou stavbou a desítkami let prověřeným kvalitním sportovištěm pro řadu sportů.“ uvedl k tématu starosta města PaedDr. Jan Váňa.

Předmětem připravované akce je komplexní revitalizace sportovní haly, včetně snížení energetické náročnosti. Jedná se o provedení stavebních úprav obvodových konstrukcí a zastřešení sportovní haly včetně vstupního objektu. Dále budou provedeny stavební úpravy a revitalizace vnitřních prostor sportovní haly, vstupního objektu a zázemí suterénu haly. Na jižní a severní straně budovy jsou prosklené hliníkové výplně otvorů realizované v období 2018 – 2019, které zůstanou ponechány.

Nyní je dokončena projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a pro zadání veřejné zakázky. Město Třeboň získalo souhlas dědiček autorských práv architekta, který byl autorem haly. Rada města schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku, v rámci které bude vybrán dodavatel stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení duben 2024 a lhůta výstavby je zadána v délce 270 dní.

S realizací revitalizace je počítáno i v rozpočtu města Třeboň pro rok 2024. Předpokládaný rozpočet pro tuto akci činí 119 458 940,00 Kč včetně DPH. Radní současně schválili podání dvou žádostí o dotaci, které by měly odlehčit městskému rozpočtu. „ Žádáme o investiční dotaci v rámci Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Z tohoto fondu lze podpořit významné investiční akce měst a obcí v oblasti investic do veřejné služby, školství, sportu, kultury a společenského života. Na stanovený účel lze poskytnout dotaci až do výše 50 % celkových nákladů investiční akce, maximálně však do výše 30 mil. Kč na jednu akci. Další žádost posíláme na Ministerstvo životního prostředí do Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Odsud bychom rádi získali dotaci na náklady spojené se snížením energetické náročnosti této budovy.“ doplnil starosta města.

Nabídka třeboňských lázní se rozšiřuje

Rada města udělila Slatinným lázním Třeboň souhlas s realizací technického zhodnocení, které spočívá ve vzniku nového pracoviště lymfologie v Lázeňském domě Aurora.  Lymfologie je obor, zabývající se lymfatickým (mízním) systémem lidského těla. V lázních budou poskytovány odborné procedury sestávající z manuální i přístrojové lymfodrenáže. Jedná se o vyhledávanou službu ať už z důvodů kosmetických tak hlavně zdravotních. Rozšíření nabídky služeb lázní tak zvýší jejich atraktivitu pro klienty.

Nové pracoviště vznikne stavební úpravou prostor dříve využívaných coby čítárna. Předpokládaná hodnota stavebního díla je 1.300.000,- Kč bez DPH.

Lázně pořídí zdravotní přístroje a lehátka v předpokládané hodnotě 400.000,- Kč bez DPH a vybavení nábytkem v předpokládané hodnotě 150.000,- Kč bez DPH.

Zájemci o seniorské bydlení v Třeboni mají další šanci

Radní města Třeboně schválili zveřejnění záměru nájmu dvou bytů v Domě s pečovatelskou službou (DPS) a to konkrétně v DPS 2 v ulici Chelčického a DPS 3 v ulici Svatopluka Čecha.

První byt v DPS 2 má číslo 1, dispozičně jde o velikost 1+0 s výměrou 25,6 m2. Měsíční nájemné činí 2.048 Kč a zároveň se měsíčně platí úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou, digestoří, sporákem a vestavnou skříní v částce 354 Kč.

Druhý byt v DPS 3 má číslo 14, dispozičně jde o velikost 1+0 s výměrou 32,23 m2. Měsíční nájemné činí 2.578 Kč a zároveň se měsíčně platí úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou, digestoří a vařičem v částce 203 Kč.

Oba nabízené byty byly zrekonstruovány nákladem města v celkové výši 230 tis. Kč. Vyměnily se kuchyňské linky, vestavná skříň a provedly se nové nátěry a opravy podlah. Byty jsou připravené k okamžitému nastěhování.

Výběr nájemců bude proveden dle platných Pravidel pro přidělování bytů v DPS na základě výběrového řízení. Pro všechny platí podmínka, že zájemci musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Třeboni či místních částech.

 „Záměr byl zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit.“ doplnila informaci místostarostka Ing. Jana Grammetbauerová.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme občany, že od 6. března dochází ke změně jízdního řádu u spoje 340314. Jedná se o spoj jedoucí ráno přes Břilice do Třeboně!

Nový jízdní řád naleznete zde. Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde. Více informací