Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Informace k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Třeboni, informuje občany ohledně daně z nemovitých věcí pro rok 2022. Věnujte pozornost přiloženým dokumentům.

Dokument s obecnými informacemi zde.

Informace o změně v osobození od daně zde.

Nařízení státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy obsahující mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky.
 
Dokument naleznete zde.

Pozvánka na 23. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 6.12.2021

Přiložený soubor: pozvanka.pdf

Informace pro občany

Dne 24. 11. 2021 zasedal krizový štáb Jihočeského kraje, který řešil pandemickou situaci v Jihočeském kraji a nebezpečí přetížení zdravotního systému především v jihočeských nemocnicích. Jedním ze závěrů je omezení větších společenských akcí v jednotlivých městech a obcích a dále apel hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby pro občany seniorního věku, aby dbali zvýšené opatrnosti především v rámci omezení sociálních kontaktů.

Veřejné bruslení

Hodiny pro pravidelné veřejné bruslení od 22.11.2021:

Pondělí:         zavřeno

Úterý:            14:30 – 16:30

Středa:          14:30 – 16:30

Čtvrtek:         14:30 – 16:30

Pátek:            14:30 – 16:30

Sobota:        13:00 - 14:45 a 15:15 – 17:00

Neděle:        12:45 – 13:15 a 14:45 - 16:30

Vstupné 50,- Kč/osoba

Upozornění!

Z důvodu mimořádných opatření na COVID-19 mohou být časy veřejného bruslení upraveny. Při vstupu na ledovou plochu bude kontrolováno dodržování aktuálních vládních nařízení.

Zájemci o hobby hokej si mohou rezervovat termín na

www.ms-trebon.cz  v rezervačním systému:

https://ms-trebon.isportsystem.cz/.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Obnova památek v Třeboni podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2021

Restaurování kovového kříže na hřbitově sv. Alžběty
V polovině října dokončil restaurátor Tomáš Franta restaurátorské práce na obnově centrálního kovového kříže na hřbitově sv. Alžběty v Třeboni. Plastika Krista byla nově pozlacena, kovová architektura kříže byla kompletně opískována a opětovně natřena a kamenné prvky podstavce kříže byly ošetřeny a vyspraveny.
Obnova kovového kříže je spolufinancována částkou 100 000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, Opatření č. VI – Obnova pietních míst. Město Třeboň hradí vlastní podíl na obnově kříže v částce 170 250 Kč.

Obnova historické opony v divadle J. K. Tyla – II. etapa
Oponu právovárečného divadla v Třeboni namaloval v roce 1871 písecký malíř František Skála. Skálova opona je jednou z nejstarších zachovaných opon na našem území a patrně nejstarší funkční a nejdéle používanou oponou v Čechách a na Moravě. Na oponě je vyobrazen námět múz vznášejících se nad Prahou. V roce 2020 provedl restaurátor Jiří Látal z Litomyšle I. etapu obnovy opony, která zahrnovala sejmutí opony, opravu rubové strany opony, zacelení trhlin v oponě a opravu ostatních mechanických vad na oponě a na navíjecím válci. V letošním roce byla provedena II. etapa obnovy na lícové  malované straně opony. Malba na lícové straně opony je povrchově znečištěna a poškozena praskáním malby a provedením přemaleb a nevhodných zásahů při rekonstrukcích a opravách v minulosti. Opona byla po roce znovu sejmuta z navíjecího válce na jevišti Divadla J. K. Tyla a položena na podlahu v loutkovém divadle, kde proběhla její obnova. Plocha opony byla vyrovnána žehlením, restaurátoři provedli se suché a vlhké čištění povrchu malby od prachových depozitů, tmelení trhlin zacelených  v I. etapě a retuše malby na poškozených místech. Po dokončení obnovy byla v srpnu letošního roku opona zpětně zavěšena na jevišti v Divadle J. K. Tyla. Druhou etapu obnovy opony provedl opět restaurátor Jiří Látal z Litomyšle.

Letošní obnova opony je stejně jako v loňském roce částečně hrazena z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví – opatření č. V. – Nemovité kulturní památky v částce 150 000 Kč. Celkové náklady na realizaci I. etapy obnovy opony činí 339 250 Kč.
  

[Více]

Česko-německá výměna zkušeností

V předposledním říjnovém týdnu navštívila osmičlenná delegace složená z vedoucích úředníků a pracovníků Městského úřadu v Třeboni partnerský bavorský okres Freyung-Grafenau, se kterým město Třeboň intenzivně spolupracuje již od roku 2017. Kromě posílení komunálního, přeshraničního partnerství bylo cílem setkání seznámit se s fungováním a organizační strukturou příslušných správních institucí a získat tak lepší představu o tom, jak to funguje u našich sousedů.


[Více]

Dopravní omezení na silnici I/24 - oprava mostu

Ve středu 10. 11. 2021 bude zahájena oprava mostu přes Černou stoku na silnici I/24 u Třeboně.
Důvodem pro opravu mostu na čtyřpruhu komunikace I/24 jsou závady, které byly v rámci mostních prohlídek zjištěny. Podpovrchové mostní závěry jsou porušené a protéká jimi voda. Dále je pak porušený beton na mostních opěrách. Během oprav, které jsou plánované do 19. 12. 2021, bude provedena sanace betonu mostních opěr, ve spodní přírubě nosníků budou vyvrtány odvodňovací otvory a most bude osazen novými povrchovými mostními závěry.
Po dobu provádění stavebních úprav na mostě bude provoz na komunikaci veden jedním jízdním pruhem v obou směrech.
Pro Ředitelství silnic a dálnic provede opravu společnost COLAS CZ, a.s., za cenu 4,8 mil. Kč bez DPH.
 

 

 

Ročenka 2020

COVID-19: aktuální informace

REZERVAČNÍ SYSTÉM

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování, které je testováno zde na LSPP Třeboň, není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19), nebo pro osoby v karanténě (tj. osoby, které byly v kontaktu s covid-19 pozitivním). Nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře (nebo hygienickou stanici), který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test, který má být proveden 5. – 7. den od kontaktu s pozitivním na covid-19.

Antigenní test není totožné vyšetření jako PCR test

Aktuální opatření a detailní informace související s covidem v běžném životě naleznete na

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství