Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Město Třeboň podpoří Nadaci Jihočeské cyklostezky

Radní města schválili poskytnutí daru ve výši 10 tis. Kč Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace. Tato částka je každoročním příspěvkem nadaci a je s ní v rozpočtu počítáno i pro letošek.

Zájemci o seniorské bydlení mají další šanci

Radní města Třeboně na svém posledním dubnovém zasedání schválili zveřejnění záměrů nájmu dvou bytů v Domě s pečovatelskou službou (DPS 3) v ulici Svatopluka Čecha čp. 20/II.

První byt má číslo 10., dispozičně jde o verzi 1+0 s výměrou 36,31 m2. Měsíční nájemné činí 1.815,50 Kč. Částka 203,- Kč je měsíční úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, sporákem a digestoří.

Druhý byt má číslo 14, se stejnou dispozicí 1+0 a s výměrou 32,23 m2. V případě tohoto bytu je měsíční nájemné ve výši 1.611,50 Kč za plochu a měsíční úhrada za vybavení bytu v podobě kuchyňské linky, digestoře a vařiče ve výši 203,- Kč.

Oba byty byly před tímto zveřejněním záměru nájmu zrekonstruovány v celkové výši 212 tis. Kč.

Podmínkou u obou bytů je, že zájemci musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Třeboni či místních částech.

Výběr nájemce bude uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS.

„Záměr bude zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

V květnu započne rekonstrukce ulice Sídliště v Třeboni

Radní města Třeboně schválili na posledním dubnovém jednání výpůjčku pozemků, které využije dodavatel stavebních prací spojených s rekonstrukcí ulice Sídliště v Třeboni a to v termínu od 10. 05. do 10. 11. 2021.

Předpokládaná hodnota zakázky byla 11 mil. Kč bez DPH. Jako nejlepší nabídka byla doporučena a schválena nabídka ve výši necelých 9,5 mil Kč. Předmětem úprav bude kompletní rekonstrukce komunikace, výměna kanalizace a vodovodu včetně přípojek, výměna veřejného osvětlení a kabelové rozvody. Součástí bude i kompletní výměna plynovodu a překládka trasy sítě elektronických komunikací resp. sdělovacích kabelů, které ale budou realizovat jejich vlastníci (poskytovatelé služeb) ve spolupráci s městem.  Výpůjčka pozemků bude rozdělena do různých segmentů dle aktuální potřeby a to proto, aby se stavební technika mohla po pozemcích pohybovat.

Do Třeboně zavítá a konci května lunapark

Jednohlasný souhlas radních umožní hostování lunaparku v Třeboni. Pozemek o výměře 1280 m2, který se nachází vedle skateparku v těsné blízkosti STK a obchodního domu Kaufland v Třeboni. V období od 24. 05. do 07. 06. zde na základě schválené nájemní smlouvy bude provozován lunapark a to za podmínek, že pozemek bude po celou dobu nájmu udržován v čistotě, neumožní se vstup návštěvníkům atrakcí do prostor skateparku a stejně tak provoz atrakcí nesmí ohrozit pohyb po stezce spojující Jiráskovu a Táboritskou ulici. Po dobu fungování lunaparku musí být pro potřeby návštěvníků instalováno mobilní sociální zařízení a pro parkování motorových vozidel a odstavení techniky musí být využity zpevněné plochy a nesmí dojít k poškození komunikace ani jiného majetku na pozemku. Pozemek bude na celou dobu pronajat za částku 5 tis. Kč.

Chybějící lávka přes Starou řeku za Třeboní

S přicházející turistickou sezonou se opět množí dotazy, co se stalo s lávkou přes Starou řeku za Třeboní na žluté turistické trase směrem na novořeckou hráz. Letitá lávka byla součástí oblíbené trasy cyklovýletů nejen pro místní ale i pro turisty. Bohužel lávka podlehla zubu času a byla stržena. Za město Třeboň jsme se o tomto dozvěděli až na základě vlastního zjištění. Zapátrali jsme po vlastníkovi pozemků. Ukázalo se, že lávka spadá do majetku Lesů České republiky (LČR), které jsme oslovili s požadavkem na obnovu lávky, která byla významným komunikačním napojením nejen pro cyklisty. Bohužel z vyjádření LČR jsme byli informováni, že není v rozpočtových možnostech ani plánech lávku opět postavit. Oslovili jsme v rámci jednání rovněž Povodí Vltavy. Odpověď byla stejná. Zároveň je nutné konstatovat, že finanční možnosti města v současné době neumožňují stavbu lávky na cizím pozemku. Přesto všechno jsme snahu nevzdali a požadavek vznesli i na Jihočeský kraj, konkrétně na Jihočeskou centrálu cestovního ruchu a stejně tak na Nadaci Jihočeské cyklostezky. Byť obě instituce uznali důležitost napojení lávkou, tak se doposud nepodařilo najít relevantní finanční zdroje. Situace na Staré řece je o to vážnější díky brodu, který v blízkosti lávky je. Hlavně místní vědí, že brod je při nižším průtoku lehce překonatelný. Avšak při větším proudu vody hrozí nezvládnutí přebrodění a s tím spojené riziko úrazu. Upozorňujeme tedy všechny, aby zvážili pečlivě stav vody a eventuální využití brodu. Výletní trasu je možné upravit a využít některý z mostů níže nebo výše po toku Staré řeky.

Snahu o výstavbu lávky nevzdáváme a budeme nadále hledat adekvátní finance na její vystavění.

Výběrová řízení na volná místa

Město Třeboň vyhlašuje výběrová řízení na dvě volné pozice: referent/ka krizového řízení a referent/ka odboru životního prostředí. V obou případech se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Podrobné informace zde.

Pozvánka na 19. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 03.05.2021

Přiložený soubor: pozvanka.pdf

Město Třeboň žádá o dotaci na hasičskou stříkačku

Radní města Třeboně schválili podání žádosti na investiční dotaci určenou k pořízení cisternové automobilové stříkačky, která bude sloužit Jednotce sboru dobrovolných hasičů Třeboň v Branné. Potřeba pořízení stříkačky byla projednána i na Bezpečnostní radě města s ohledem na nutnost zajištění plné akceschopnosti jednotky. „Stávající stříkačka z roku 1981 neprošla v roce 2017 technickou kontrolou a bylo nutné ji odhlásit z výjezdů u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JK). Od té doby nebyla jednotka v Branné plně akceschopná. Ke konci roku 2017 obdržela jednotka od HZS JK dar v podobě stříkačky z roku 1987, což vrátilo jednotku do akceschopnosti, ale všichni si uvědomujeme, že se jedná pouze o přechodné řešení.“ doplnil informaci předseda krizového štábu a starosta města Třeboně PaedDr. Jan Váňa.

„Předpokládaná cena nové stříkačky se pohybuje okolo 6,5 mil. Kč. V rámci dotačního programu Ministerstva vnitra a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR lze žádat o dotace v maximální výši 2,5 mil. Kč. Dále podáme žádost na Jihočeský kraj a pro město bude odhadovaná spoluúčast ve výši cca 1,5 – 2,5 mil. Kč podle toho, jak úspěšní budeme v rámci žádostí o dotace.“ upřesnil starosta města Jan Váňa.  

 

 

Ročenka 2019

COVID-19: aktuální informace

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování, které je testováno zde na LSPP Třeboň, není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19), nebo pro osoby v karanténě (tj. osoby, které byly v kontaktu s covid-19 pozitivním). Nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře (nebo hygienickou stanici), který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test, který má být proveden 5. – 7. den od kontaktu s pozitivním na covid-19.

Antigenní test není totožné vyšetření jako PCR

Aktuální opatření a detailní informace související s covidem v běžném životě naleznete na

OČKOVÁNÍ NA COVID-19 Pomoc seniorům s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování proti covidu-19.

Více informací naleznete na ↓

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt *: 8:00-14:00
Pá */**: 8:00-12:00

* registr vozidel v úterý, čtvrtek a pátek obsluhuje pouze klienty objednané prostřednictvím rezervačního systému
** matrikapátek z důvodu konání svatebních obřadů obsluhuje klienty do 10:00 hod.

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství