Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Česko-rakouská komunální konference o spolupráci bez hranic

V pondělí 11. října se v rakouském Gmündu konala konference k přeshraniční spolupráci obcí pod názvem Fórum Šumava – Dyje. Konferenci, která vzešla z iniciativy Velvyslanectví České republiky ve Vídni, pořádala WALDVIERTEL AKADEMIE společně se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje.

Toto přeshraniční fórum si klade za cíl aktérům na komunální úrovni usnadnit spolupráci s protějšky na druhé straně hranice. Za město Třeboň se akce zúčastnili místostarosta Mgr. Petr Werner a referentka zahraničních vztahů Mgr. Hana Burešová.

[Více]

Hřiště pro beachové sporty v Třeboni

Rozhodnutím rady města Třeboně se schválil výběr dodavatele na realizace projektu modernizace areálu u sportovní haly, v rámci které se vybuduje plocha pro plážové sporty, konkrétně beach volejbal a beach házenou. Nejvhodnější nabídkou byla v rámci veřejné zakázky vyhodnocena nabídka ve výši 6,27 mil. Kč včetně DPH.

Třeboň získá dotaci na čistírnu odpadních vod a kanalizaci v Branné

Již dříve jsme informovali o velkém projektu města Třeboně v podobě plánované výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Branná. Tato akce je významným počinem města. Rozpočet činí téměř 95 mil. Kč bez DPH (114 mil. Kč vč. DPH). Na akci má město vydané Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životního prostředí. Na říjnovém jednání rady města byla schválena smlouva na poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 40,8 mil. Kč. Schválení smlouvy poputuje ještě do říjnového zastupitelstva města.

Dotace pro tělovýchovu, sport, trenérskou činnost a volnočasové aktivity v Třeboni

Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání poskytnutí dotace TJ Jiskra ve výši 12 tis. Kč na akci Třeboňský desetiboj a 12 tis. Kč na akci Dětský den pro házenkáře. Dalším úspěšným žadatelem o dotaci byl zájmový spolek pořádající Zimní halovou ligu 2021-2022, který obdrží od města 20 tis. Kč.

Tyto dotace se udělovaly v rámci druhé výzvy v tomto roce.

Na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů pracujících s dětmi a mládeží se rovněž v druhé výzvě nezapomnělo. Asociace TOM ČR Zálesáci obdrží 44 tis. Kč. Zájmový spolek Junák - Český skaut pro své třeboňské středisko Rožmberská růže získá 62 tis. Kč a TJ Jiskra Třeboň 344 tis. Kč. Částky nad 50 tis. za jednu žádost musí být projednány zastupitelstvem města.

Zájmové činnosti se v druhé výzvě rovněž podpořily. Dotaci na činnost ve výši 10 tis. Kč získá Český zahrádkářský svaz Třeboň. Dům dětí a mládeže obdrží na zajištění mikulášské besídky 7 tis. Kč a stejnou částku získá i Klub Mája na realizaci burzy dětského ošacení a sportovních potřeb.

Dotace pro kulturu v Třeboni

Do druhé výzvy pro podání žádostí v tomto roce zaměřených na oblast kultury a cestovního ruchu se přihlásili čtyři žadatelé. Radní schválili poskytnutí dotace pro Spolek Třeboňská nokturna ve výši 100 tis. Kč na Zimní abonentní koncerty ABOKO. Tyto koncerty se uskuteční dle plánu od října letošního roku.  Akce Třeboňský divadelní festival získá dotaci 50 tis. Kč a Třeboňská letní setkávání částku 40 tis. Kč. V případě prvních dvou uvedených žadatelů je nutné dotaci předložit zastupitelstvu města, jelikož částka převyšuje 50 tis. Kč.

Podzimní odkalování vodovodní sítě

Společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. oznamuje, že od 11.10.2021 do 15.10.2021 bude provádět čištění vodovodní sítě Třeboně a místních částí odkalováním.  Aktualizovaný harmonogram odkalování jednotlivých lokalit bude zveřejňován na stránkách společnosti, města Třeboně a Městské policie.

V týdnu od 11. do 15.10 . 2021 se bude odkalovat v lokalitě Třeboň I, ulice Dukelská, Novohradská, Sádecká a Obora. Ke konci týdne v oblasti  „Kopeček“, Holičky.

Při odkalování se zvýšeným průtokem vody uvolňují z potrubí usazeniny, které jsou pak vyplachovány přes hydranty.  Část unášených usazenin se může dostat i do přípojek a způsobit hnědé zbarvení vody u odběratelů. V tom případě prosíme o intenzivní několikaminutové odpuštění vody z kohoutku až do vyplavení zákalu.  Vhodné je odpouštět vodu co nejblíže vodoměru, aby se zákal nerozšířil do vnitřního rozvodu vody.

Při odkalování se v potrubí mění tlak a tlakové rázy se můžou projevit nerovnoměrnou dodávkou vody.  

V průběhu odkalování je třeba sledovat zabarvení dodávané pitné vody. Doporučujeme v těchto dnech omezit její používání tam, kde by zákal vody mohl být na závadu. Například při praní prádla, používání myček nádobí apod.

Při přetrvávajících problémech s kvalitou a dodávkou vody kontaktujte telefonicky, nebo mailem zaměstnance Městské vodohospodářské s.r.o.

Pozvánka 22. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 18.10.2021

Přiložený soubor: pozvanka.pdf

Zahájení podzimní etapy deratizace veřejných prostranství

Dne 29.09.2021 byla zahájena podzimní etapa velkoplošné deratizace veřejných prostranství města, dokončena bude v první polovině října. Pokud občané zaznamenali výskyt potkanů na veřejných prostranstvích, mohou se obracet přímo na deratizační firmu ASANA Spol. s r.o., tel. 602140413. V případě problémů s potkany v soukromých objektech je možné se po dohodě s deratizační firmou k akci připojit.

 

 

Ročenka 2020

COVID-19: aktuální informace

REZERVAČNÍ SYSTÉM

LÁZNĚ TŘEBOŇ

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování, které je testováno zde na LSPP Třeboň, není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19), nebo pro osoby v karanténě (tj. osoby, které byly v kontaktu s covid-19 pozitivním). Nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře (nebo hygienickou stanici), který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test, který má být proveden 5. – 7. den od kontaktu s pozitivním na covid-19.

Antigenní test není totožné vyšetření jako PCR test

Aktuální opatření a detailní informace související s covidem v běžném životě naleznete na

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství