Pokračovat na web města >>

Úřední hodiny v době Nouzového stavu:

Pondělí: 8:00 - 13:00 hod

Středa 12:00 – 17:00 hod

Vstup možný pouze hlavním vchodem (z nádvoří).

Budova MěÚ bude mimo úřední hodiny uzavřena.

 

 

!

PRO POSOUZENÍ NEZBYTNOSTI NÁVŠTĚVY ÚŘADU, KTERÁ NESNESE DALŠÍHO ODKLADU JE ZÁSADNĚ PREFEROVÁNA PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÁ ČI ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
 

PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÁ ČI ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE NESLOUŽÍ JAKO OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

!

 

Kontakty pro telefonickou (mobilní) a elektronickou komunikaci

 

Podávání písemností

Příjem veškerých dokumentů bude probíhat pouze prostřednictvím podatelny MěÚ Třeboň na adrese Palackého nám. 46/II, přízemí, tel. č. +420 384 342 111.

 

Obecné zásady

V budovách úřadu je povinnost používání ochrany obličeje (rouška) a dodržování rozestupu dvou metrů.

 

Bezhotovostní styk

Z důvodu mimořádné situace žádáme občany, aby využívali k placení místního poplatku z pobytu, místního poplatku ze psů, aj. výhradně formu bankovního převodu prostřednictvím elektronického bankovnictví.
V případě, že nejste majiteli bankovního účtu, můžete požádat své rodinné příslušníky, aby za vás poplatek uhradili ze svého účtu.

 

 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit činnost MěÚ Třeboň

Pokračovat na web města >>