Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

COVID-19: aktuální informace

         MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ          zde     

Krajská hygienická stanice Jčk nařizuje s platností od 29.07.2020, 0:00 hodin:

zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)

I. ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, lékáren a zařízení sociálních služeb

II. ve vnitřních prostorách úřadů


Krajská hygienická stanice Jčk doporučuje s platností od 29.07.2020, 0:00 hodin:

pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)

I. ve vnitřních prostorech (např.: pošty, obchody, obchodní centra, restaurace apod.)

II. v porstředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD) a taxislužeb

Doporučujeme také pořadatelům hromadných akcí sledovat aktuální vývoj epidemiologické situace.

 

Změna otevírací doby

Po dobu letních prázdnin je pro vybrané agendy stanovená polední pauza v čase 12:00 – 12:30.

  červenec srpen
pokladna 1. - 3.
20. - 31.
3. - 7.
24. - 28.
matrika 1. 17.
27. - 31.
10. - 28.
občanské průkazy a cestovní doklady 1. - 10. 3. - 21.
registr vozidel 13. - 27.  
řidičské průkazy 7. - 10. 10. - 21.
24.8. - 4.9.

 

Otevírací doba registru vozidel

Po: 8:00 - 17:00 
Út: 8:00 - 14:00
St: 8:00 - 17:00
Čt: pouze klienti objednaní prostřednictvím rezervačního systému
Pá: 8:00 - 12:00

Aktuality

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou, místo je vhodné i pro absolventy. Zájemci mohou podat přihlášky do 21.08.2020. Podrobnější informace naleznete zde.

České dráhy - Výlukový jízdní řád na trase Třeboň - Veselí n/Luž.

Přiložený soubor: VJR-226.pdf

Žádost o dotaci pro nové hřiště a sportoviště na Kopečku v Třeboni

Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, který je určen pro obce do 10 tis. obyvatel. „Naše plány jsou takové, že bychom chtěli v lokalitě Kopeček ve Vodárenské ulici na pozemcích města vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště s travnatým povrchem pro míčové hry, obnovit asfaltové hřiště na košíkovou, postavit dětské hřiště s herními prvky a vše osadit patřičným mobiliářem a zelení. Předpokládané náklady jsou ve výši 3 mil. Kč.“ osvětlil plány starosta města Jan Váňa. Na začátku roku město žádalo o příspěvek z Nadace ČEZ Oranžové hřiště 2020, ale bez úspěchu.

„V současné době se na tomto místě nacházejí dva zanedbané antukové kurty, které jsou ohrazené plotem a neudržovaná asfaltová plocha pro basketbal a volejbal, vše je ve špatném stavu a zcela nefunkční. Z jednoho kurtu bychom udělali hřiště s umělým povrchem pro hraní míčových her ve smyslu tenisu, volejbalu, basketbalu, nohejbalu, badmintonu, florbalu či házené. Z druhého kurtu vznikne hřiště s travnatým povrchem pro malý fotbal. Stávající asfalt opravíme a instalujeme nové koše. Přibyde šplhací sestava se skluzavkou a houpačka. V plánu je i instalace stojanů na kola. Vznikne zde  krásné centrum pro aktivní odpočinek a útočiště pro rodiče s dětmi. Součástí projektu je i výsadba zeleně, přesněji keřů muchovníku, čímž naplníme i prvek ekologického přínosu.“ doplnila plány města místostarostka Jana Grammetbauerová.

Charitativní sbírka v rámci projektu Jihočeský festival zdraví

Třeboňští radní schválili pořádání veřejné sbírky v rámci Jihočeského festivalu zdraví 2020 na podporu dvojčátek Mikuláše a Tadeáše, kteří mají od svého narození řadu kombinovaných postižení.

Letos se uskuteční již devátý ročník tohoto úspěšného festivalu, který se pořádá pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje. Jako jedna z aktivit každého ročníku je vždy pořádána charitativní sbírka na podporu vybrané osoby či subjektu. V minulých ročnících se tak pomohlo Adámkovi Kvěchovi, který má Downův syndrom, Domovu seniorů v Třeboni, Výcvikovému canisterapeutickému sdružení Hafík, Hospicové péči sv. Kleofáše či rodinám Šauerových, Neumannových a Sokolíků.

Charitativní sbírka se zrealizuje formou pokladniček, což se dle zákona musí městem nahlásit krajskému úřadu. Tím získáme povolení pro pořádání sbírky. „Zájemci budou moct přispět do pokladničky, která bude umístěna v Turistickém a informačním centru v Třeboni na Masarykově náměstí. Doba trvání sbírky byla

 

stanovena na období od 07.09. do 19.09.2019. Poslední den sbírky, tedy 19.09.2019, bude pokladnička přímo na stánku festivalu, kde při přispění do pokladničky minimální částkou 50 Kč získá darující vybraný výrobek z chráněných a sociálně terapeutických dílen. „Pro účely sbírky nakoupíme od dílen z Třeboně a okolí dárkové předměty z rozpočtu města. Tyto dárečky budou sloužit jako motivace a zároveň poděkování za přispění. S dvojčátky Mikulášem a Tadeášem se život nemazlil a od začátku se musí oni a hlavně jejich rodiče poprat s řadou komplikací. Doufám, že vybereme dostatečně vysokou částku pro to, abychom jim ten boj alespoň nepatrně zjednodušili“ doplnila místostarostka Jana Grammetbauerová.

Obnova části vodovodu a kanalizace v Třeboni

V rámci posledního jednání rady města byly schváleny další kroky nutné k realizaci obnovy části vodovodu a kanalizace v Třeboni. Dle plánů a rozpočtu na tento rok bude využit Fond financování obnovy vodohospodářského majetku pro opravu v rámci ulic Vodárenská a Pražská.

V případě ulice Vodárenská byl na radě odsouhlasen výběr dodavatele, který zpracuje projektovou dokumentaci. Odsouhlasen byl dodavatel, který předložil v rámci výzvy nejvhodnější nabídku.

Ulice Pražská je o krok blíže k opravě s ohledem na fakt, že zde je realizace již v dalším stádiu a radní nyní schválili uzavření smlouvy s dodavatelem prací. Vybraná a schválená nejvýhodnější nabídka byla ve výši 2,4 mil. Kč.

Finanční posílení krizového řízení města Třeboně

Radní města Třeboně schválili posílení rozpočtu na krizové řízení města Třeboně. S ohledem na pandemii koronaviru se položky určené na oblast krizového řízení výrazně vyčerpaly. Je třeba brát  v úvahu pravděpodobnost příchodu druhé vlny a nakoupit do rezervy respirátory, speciální obleky a ochranné štíty. „Z první vlny koronaviru jsme se stačili zásobit dezinfekcí na ruce a plochy. Stejně tak máme rezervu ochranných roušek. Vývoj počtu onemocněných však celorepublikově roste, proto jsme se rozhodli preventivně nakoupit respirátory a další ochranné prostředky.“ dodal starosta města Jan Váňa. Rozpočet krizového řízení se navýší o částku 60 tis. Kč. Z toho bude na ochranné pomůcky použito 40 tis. Kč a 20 tis. Kč. se alokuje na opravy a udržování. „V případě oprav a údržby docházelo od začátku roku k častým opravám vozidel požární ochrany a zároveň jsme nezískali dotaci na nákup pneumatik pro hasičskou stříkačku, takže v zájmu zachování akceschopnosti je nutné posílit rozpočet a potřebné výdaje uhradit.“ doplnil informaci starosta města.

Bezpečný pohyb dětí před budovou ZUŠ v Třeboni

Nově zrekonstruovaná budova ZUŠ Třeboň má dva vstupy. Hlavní je bezproblémový, ale u bočního vchodu z Husovy ulice bylo dle zpracované projektové dokumentace instalováno na chodník před vstup šest ocelových sloupků bez výplní mezi jednotlivými sloupky. Tento boční vchod je nejvíce využíván pro vstup a odchod dětí do budovy ZUŠ a provoz ukázal, že stávající sloupky nezajistí dostatečnou bezpečnost dětem, pokud nebudou mít v rámci rozestupů mezi sloupky výplně. Takto se docílí zabezpečení vstupu dítěte do vozovky. „Zvažovali jsme více variant. Ve hře byly kovové mříže s různými vzory a hustotou, záchytná lanka, či sítě, ale rozhodnutí padlo pro verzi plných  desek, které krom bezpečnosti budou fungovat i jako komunikační plocha znázorňující činnost ZUŠ. Barva bude v decentní šedé, aby nerušila ráz okolí, a na těchto šedých deskách budou vyřezány grafické motivy jednotlivých studijních oborů a název školy.“ doplnil záměr starosta města PaedDr. Jan Váňa. Z rozpočtu města Třeboně byla vyčleněna částka 30 tis. Kč, která byla na posledním jednání rady města schválena k uvolnění pro tento účel.

Tři volné byty pro třeboňské seniory již mají své nájemce

V předchozí době byly zveřejněny záměry pronájmů třech bytů v Domě s pečovatelskou službou v Třeboni. První dva byly určeny pro dvě osoby, ideálně tedy manželský či sourozenecký pár. Třetí byt byl určený pro jednoho nájemce.

Podmínkou u všech bytů bylo, že zájemci musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Třeboni či místních částech. Výběr z doručených nabídek byl uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS. Bytová komise vyhodnotila všechny nabídky a předložila radním návrh na uzavření nájemních smluv, který byl na posledním jednání rady schválen. Další senioři našli díky této možnosti bydlení v Třeboni.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

* z důvodu konání svatebních obřadů jsou na oddělení matriky úřední hodiny v pátek 8:00 - 10:00 hod.

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství