NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÉ VELENICE

V současné době je projednáván návrh nového Územního plánu České Velenice.

Proces pořizování je ve fázi po veřejném projednání. Pořizovatelem je Ing. Jiří Košan. Zpracovatelem je projekční kancelář Brůha & Krampera Architekti, spol. s r. o., zastoupená Ing. arch. Jiřím Brůhou.

Návrh pro společné jednání je dostupný zde. Společné jednání proběhlo v únoru 2020.

Návrh pro veřejné projednání je dostupný zde. Veřejné projednání proběhlo v červnu 2021.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 5 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 07.12.2020. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 05.01.2021.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 5 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 4 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 24.09.2018. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 12.10.2018.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 4 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 3 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 19.06.2017. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 05.07.2017.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 3 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice České Velenice byla vydána Zastupitelstvem města České Velenice dne 21.09.2009 pod číslem  usnesení 5/19, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 08.10.2009.

Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice České Velenice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČESKÉ VELENICE 

V současné době je platný Územní plán obce České Velenice (obecně závazná vyhláška obce ze dne 20.6.2005).

Územní plán obce České Velenice byl schválen Zastupitelstvem města dne 20.6.2005 a nabyl účinnosti dne 08.8.2005.

 Územní plán obce České Velenice je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce České Velenice

                                              Úplné znění ÚPO České Velenice po změně č. 5

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE ČESKÉ VELENICE – LOKALITA PASTVINY

Územní studie - lokalita Pastviny náleží k zásadním plochám vymezeným, v rámci územního plánu města České Velenice, pro rozvoj bydlení ve městě. Vzhledem k poloze, rozsahu území a nutnosti uspořádat koridory, bylo rozhodnuto zpracovat územní studii v rozsahu regulačního plánu.

Územní studie České Velenice - lokalita Pastviny byla schválena dne 28. 7. 2008.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie České Velenice – lokalita Pastviny

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY STŘEDU MĚSTA ČESKÉ VELENICE

Úkolem studie je zachování a rozvoj hodnot stávající souvislé zástavby středu Českých Velenic (ulice Revoluční, třídy Čsl. legií a ulice Vitorazské).

Územní studie stávající zástavby středu města České Velenice byla schválena dne 25.11.2016.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie stávající zástavby středu města České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY U CELNICE – ČESKÉ VELENICE

Úkolem studie je zachování hodnot území a návrh stavebního vývoje východní části Českých Velenic.

Územní studie zástavby u celnice - České Velenice byla schválena dne 21.12.2016.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie zástavby U Celnice – České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE ČESKÉ VELENICE

Zastupitelstvo města České Velenice svým usnesením dne 05.04.2017 vydalo formou opatření obecné povahy Územní opatření o stavební uzávěře České Velenice, které dne 22.04.2017 nabylo účinnosti. Opatření se týká zejména třídy Čsl. legií včetně přilehlé zástavby a jihovýchodní části ulice Revoluční včetně přilehlé zástavby (území, pro které platí stavební uzávěra je vyznačeno v mapovém podkladu).

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací