Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

20. 04. 2020

Uzavírání sňatků od 11.05.2020

Informace ke konání sňatečných obřadů od 11.05.2020.

 

Na základě usnesení vlády České republiky č.490 ze dne 30. 04. 2020 vstoupila v platnost nová pravidla pro konání svateb, která jsou platná od 11. 05. 2020

 

Podmínky uspořádání sňatečného obřadu:

 • uspořádání sňatečného obřadu je možné pouze za zachování přísných hygienických podmínek 

 • účast na svatbě je umožněna pro maximální počet 100 osob (do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář a další)

 • osoby, které se svatby účastní, jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

 • účastníci svatby již nemusí dodržovat odstupy nejméně 2 metry

 • po skončení sňatečného obřadu bude provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

   

   

  Veškeré dotazy týkající se uspořádání sňatečných obřadů zodpoví pracovnice MěÚ Třeboň, odboru právního – matriky: Miroslava Sadilová a Jitka Sýkorová na tel. číslech: 384 342 128 nebo 384 342 122.

«Související odkazy

Partnerství