Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

20. 12. 2019

Město Třeboň podpoří Hospicovou péči sv. Kleofáše

Zastupitelstvo města Třeboně projednalo doporučení radních města ve věci žádosti Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s. o dotaci, která by dofinancovala celoroční provoz. Domácí hospicová péče pomáhá nemocným  pacientům a jejich rodinám poskytováním zdravotní péče, sociálních služeb, poradenstvím a rovněž půjčují zdravotní a kompenzační pomůcky. Jedná se o významnou a potřebnou sociální službu, která je poskytována formou kvalitní paliativní péče v poslední fázi života klientů. „Radní jednohlasně schválili přidělení částky ve výši 100 tis. Kč a zastupitelstvo tuto částku rovněž hlasováním schválilo,“ uvedla místostarostka Jana Grammetbauerová.

«Související odkazy

Partnerství